Viết kịch bản Terminal Service - Phần 2

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
142
lượt xem
30
download

Viết kịch bản Terminal Service - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho tới phần này, chúng tôi đã giới thiệu một vài lệnh để các bạn có thể sử dụng trong môi trường terminal service.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viết kịch bản Terminal Service - Phần 2

  1. Viết kịch bản Terminal Service - Phần 2 Nguồn : quantrimang.com  Brien M. Posey Quản trị mạng - Cho tới phần này, chúng tôi đã giới thiệu một vài lệnh để các bạn có thể sử dụng trong môi trường terminal service. Tuy nhiên vẫn còn một vài lệnh khác mà chúng tôi muốn giới thiệu về cách sử dụng của nó, phần này sẽ tiếp tục thảo luận bằng cách minh chứng một số lệnh này. Cuối cùng sẽ kết thúc loạt bài bằng cách thể hiên một vài kịch bản để bạn có thể tạo dựa trên các lệnh đã được giới thiệu. Bạn có thể sử dụng các kịch bản để tự động hóa các nhiệm bảo trì terminal service. Còn giờ đây, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách nói về một số lệnh. Query User Lệnh Query User được thiết kế để cho phép bạn xem các thông tin về người dùng, ai hiện đang kết nối với terminal server. Ở dạng đơn giản nhất, bạn có thể chỉ cần đánh lệnh Query User để xem một báo cáo về tất cả người dùng hiện đang kết nối với terminal server, như thể hiện trong hình A. Hình A: Lệnh Query User cho phép bạn xem một số thông tin cơ bản về những người dùng được kết nối với terminal server Thứ đầu tiên bạn có thể thấy ở đây về lệnh này là nó sẽ hiển thị các thông tin có liên quan đến máy chủ mà bạn hiện đang sử dụng. Mặc dù vậy, vẫn có một tiếp lệnh có thể sử dụng để kiểm tra một máy chủ khác. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong trường hợp bạn muốn xem một máy chủ từ một máy trạm làm việc,
  2. hoặc bạn đang xây dựng một kịch bản dựa trên lệnh Query User và không biết chính xác cơ chế mà kịch bản sẽ chạy trên đó. Để hướng lệnh Query User và chạy trên một máy chủ nào đó, hãy nhập vào lệnh dưới đây: Query User /SERVER:servername Bạn có thể thấy lệnh này làm việc như thế nào trong hình B Hình B: Bạn có thể hướng lệnh Query User chạy cho một máy chủ nào đó Một thứ thú vị khác ở đây về lệnh Query User là bạn có thể lọc các thông tin được trả về dựa trên user name, session name hoặc thậm chí session ID. Không cần phải chỉ định một tiếp lệnh khi lọc các thông tin cụ thể. Tất cả những gì cần thực hiện ở đây là đánh vào các thông tin mà bạn đang muốn lọc. Mặc dù vậy bạn có thể sử dụng việc lọc kết hợp với tiếp lệnh /SERVER. Cho ví dụ, nếu bạn quan sát trong hình C, bạn sẽ thấy có hai lệnh được thể hiện trong hình hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ lệnh thứ hai có số 1 ở cuối. Bằng cách thực hiện như vậy, chúng ta đã tạo được một kết quả có lọc, thể hiện cho chúng ta về session ID số 1 trên máy chủ.
  3. Hình C: Băng cách thêm số 1 vào cuối lệnh, chúng ta đã tạo được một kết quả có lọc với số session bằng 1. Khái niệm tương tự cũng áp dụng trong trường hợp bạn muốn lọc các thông tin khác. Nếu quan sát trong hình D, bạn sẽ thấy rằng cú pháp lệnh không hoàn toàn bị thay đổi. Chỉ có một thứ bị là thay thế session ID bằng username. Thay thế như vậy, chúng ta có thể tạo một kết quả có lọc cho tất cả các session được mở bởi một người dùng nào đó. Hình D: Bạn có thể gán username, session name hay số session ID vào phần cuối của lệnh Query User Các lệnh cơ bản Cho đến đây, chúng tôi đã giới thiệu một số lệnh phức tạp để bạn có thể sử dụng nhằm tương tác với terminal server từ tiện ích dòng lệnh. Chúng tôi sẽ
  4. dành phần còn lại của phần này để giới thiệu về một số lệnh cơ bản. Tuy vẫn còn khá nhiều lệnh phức tạp hơn muốn giới thiệu cho bạn nhưng chúng tôi sẽ giới thiệu trong các phần tiếp theo. Reset Session Lệnh Reset Session cho phép bạn thiết lập lại một session bị treo. Cú pháp của lệnh này thực sự rất đơn giản. Theo sau lệnh Reset Session chỉ là session name hoặc session ID. Bạn cũng có thể chỉ định tên của máy chủ có chứa session mà bạn muốn thiết lập lại, tuy nhiên điều này chỉ cần thiết nếu session hiện đang chạy trên một máy chủ khác thay cho một máy chủ mà bạn hiện đang được gắn với. Cú pháp lệnh này cho phép bạn gán thêm session name hoặc session ID trực tiếp vào phần cuối của lệnh. Nếu bạn muốn chỉ định một máy chủ, bạn sẽ phải sử dụng tiếp lệnh /SERVER:servername. Cũng có tiếp lệnh /V để bạn có thế sử dụng nhằm xem các kết quả chi tiết hơn. LOGOFF Lệnh này cho phép bạn kết thúc session của terminal server của người dùng nào đó. Cú pháp của lệnh Logoff cũng giống như cú pháp được sử dụng cho lệnh Reset Session. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể kiểm soát người dùng nào mà bạn muốn log off bằng cách gắn thêm session name hay số session ID vào lệnh logoff. Giống như lệnh Reset session, bạn cũng có thể sử dụng tiếp lệnh /SERVER để chỉ định tên máy chủ và có thể sử dụng tiếp lệnh /V để yêu cầu các đầu ra chi tiết. TSDISCON Bạn cần biết được có sự khác nhau giữa việc đăng xuất của một người dùng và việc hủy kết nối session của họ. Về mặt kỹ thuật, session được kết nối thậm chí khi không có người dùng nào đăng nhập vào session đó. Điều này chính là lý do lệnh TSDISCON ra đời. Lệnh này cho phép bạn hủy kết nối một session từ một máy chủ đầu cuối. Tiếp nữa, cú pháp của lệnh này cũng giống với cú pháp được sử dụng bởi lệnh Reset Session và lệnh Logoff. Bạn có thể xem một đoạn cú pháp bên dưới: TSDISCON [sessionid | session name] [/SERVER:servername] [/v] Session ID: Số session ID • Sessionname: Tên của session •
  5. /SERVER:servername: Mặc định, lệnh này sử dụng máy chủ hiện hành, • nhưng tham số này cho phép bạn chỉ định một máy chủ kết cuối khác. /V: Tham số này cho phép bạn nhận về các thông tin chi tiết ở đầu ra • Bạn cần lưu ý rằng cú pháp mà chúng tôi đã phác thảo có thể được sử dụng với các lệnh TSDISCON, LOGOFF hoặc RESET SESSION TSSHUTDN Lệnh TSSHUTDN cho phép bạn shut down hoàn toàn, hoặc khởi động lại terminal server. Mặc dù có một số tiếp lệnh có thể được sử dụng với lệnh này, nhưng bản thân nó cũng khá dễ hiểu. Cú pháp của lệnh được liệt kê bên dưới: TSSHUTDN [wait time] [/SERVER: server name] [/reboot] [/powerdown] [/DELAY:delay time] [/V] Wait time: Số giây đợi trước khi kết thúc các session (mặc định là 60s) • /REBOOT: Khởi động lại máy chủ • /POWERDOWN: Shut down máy chủ • /DELAY: delay time: Số giây đợi sau khi người dùng đã được đăng xuất • trước khi tắt máy chủ (mặc định là 30s) /V: Xem chi tiết thêm đầu ra • Kết luận Trong phần này, chúng tôi đã giới thiệu một số lệnh có thể được sử dụng khi tạo các kịch bản về terminal service. Vẫn còn đó tám đến mười lệnh cụ thể cho terminal service mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Sau đó, sẽ giới thiệu một số cú pháp ngôn ngữ cơ bản và lên kế hoạch giới thiệu cho các bạn cách xây dựng các kịch bản bằng cách sử dụng các lệnh đã được giới thiệu. Lệnh MSG Một trong những phần quan trọng nhất của bất kỳ kịch bản nào là khả năng mà quản trị viên hoặc người dùng theo dõi được tiến trình của kịch bản. Một cách để thực hiện điều này là thiết kế một kịch bản để nó truyền tải các thông báo khi có một sự kiện nào đó xảy ra. May mắn ở đây là Windows cung cấp cho chúng ta một lệnh tương đối hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Lệnh MSG có thể được sử dụng để gửi một thông báo pop-up đến người dùng hoặc một nhóm. Cú pháp của lệnh như sau: MSG {username | session name | session ID | @filename | *} [/server: server name] [/time: seconds] [/V] [/W] [message]
  6. Phần đầu tiên của lệnh này cho phép bạn chỉ định người nhận thông báo. Như những gì có thể thấy trong lệnh trên, bạn có thể gửi một thông báo đến một người dùng nào đó hoặc có thể chỉ định một session name hoặc session ID. Tùy chọn @filename sẽ cho phép bạn chỉ định tên của file văn bản gồm có user name, session name, session ID hoặc sự kết hợp trong số đó. Tùy chọn cuối cùng cho việc chỉ định người nhận thông báo là một dấu hoa thị. Nếu bạn chỉ định một dấu hoa thị thì thông báo sẽ được gửi đến mọi người được kết nối với máy chủ. Sử dụng dấu hoa thị là một tùy chọn tuyệt vời nếu bạn cần thông báo cho mọi người biết rằng máy chủ sẽ shutdown. Tham số /Server:server name cho phép bạn chỉ định thên của máy chủ mà trên đó hành động sẽ xảy ra. Đây là một tham số mang tính tùy chọn, nếu bỏ qua nó thì máy chủ hiện hành sẽ được sử dụng một cách mặc định. Tham số /V cho phép bạn yêu cầu lệnh MSG cung cấp các thông tin chi tiết hơn về hành động đang được thực hiện. Tiếp lệnh /W sẽ thông báo cho lệnh MSG đợi một đáp trả từ phía người dùng. Bạn có thể kết hợp tiếp lệnh /W với /Time: seconds. Sự kết hợp này sẽ cho phép bạn thông tin cho lệnh MSG về khoảng thời gian đợi một đáp trả từ phía người dùng. Tham số cuối cùng được sử dụng với lệnh này là một thông báo hiện tại. Nếu bạn không nhập vào một thông báo thì lệnh sẽ nhắc nhở bạn thực hiện điều đó khi được thực thi. Chúng tôi đã giải thích thêm cho các bạn về một số tiếp lệnh của lệnh này và lúc này chúng ta hãy xem xét đến cách sử dụng lệnh này như thế nào. Hãy bắt đầu bởi những thứ đơn giản trước. Lệnh bên dưới gửi một thông báo “This is a test” đến quản trị viên: MSG Administrator This is a test Nếu bạn quan sát trong hình A thì bạn sẽ thấy lệnh này như thế nào. Hình B là hiển thị đầu ra của lệnh.
  7. Hình A: Lệnh này thể hiện một trong những cách dễ dàng nhất trong vấn đề gửi thông báo Hình B: Đây là những gì nhận được khi lệnh thực thi Có một số thứ khác biệt ở đây mà chúng tôi muốn các bạn cần lưu ý. Đầu tiên, các bạn phải lưu ý rằng, chúng tôi không phải sử dụng bất kỳ tiếp lệnh nào để chỉ định người nhận thông báo. Tất cả những gì chúng tôi thực hiện là đánh vào username của người nhận. Chúng ta cũng có thể sử dụng session name hoặc session ID, khi đó cú pháp thực hiện lệnh cũng tương tự như vậy. Có một thứ mà chúng tôi muốn chỉ ra cho các bạn về lệnh này là tính không hiện hữu của nó trong màn hình hiển thị đầu ra. Bạn có thể đã thấy chúng tôi đã gửi một thông báo bằng văn bản đến quản trị viên. Lý do tại sao chúng tôi chọn tài khoản cụ thể này là vì trong nhiều tổ chức không cho các quản trị viên đăng nhập vào một vài máy tính tại cùng một thời điểm (điều này cũng không thực sự tốt theo phối cảnh bảo mật). Quan điểm của người viết bài này là không ai được đăng nhập như quản trị viên sẽ nhận một bản copy của thông báo. Các bạn hãy lưu ý rằng các lệnh mà chúng tôi giới thiệu đều được sử dụng trong môi trường terminal service. Chẳng hạn như, lệnh chỉ định một máy chủ mục tiêu nào đó. Khi bạn chạy lệnh, nó sẽ tìm kiếm các sự kiện một người dùng nào đó
  8. đang kết nối với máy chủ được chỉ định, thay cho việc tìm kiếm toàn bộ mạng đối với bất cứ sự kiện nào của người dùng đã chỉ định đó trong một miền. Đó chính là lý do tại sao bạn có thể chỉ định session name hoặc session ID với tư cách là một phần của lệnh. Session name và session ID cũng mang tính chỉ định. Thông thường khi bạn chạy lệnh MSG, lệnh sẽ thừa nhận rằng bạn đang cố gắng gửi một thông báo đến một hoặc nhiều người dùng (những người đã đăng nhập vào máy chủ) mà bạn sẽ nhập lệnh vào. Điều này không phải lúc nào cũng mang tính thực tiễn vì bạn không phải lúc nào cũng làm việc trực tiếp tại giao diện điều khiển trên máy chủ. Đôi khi bạn cần thực hiện việc bảo trì máy chủ từ một máy trạm nào đó thay cho việc phải đi đến tận phòng máy chủ đó. Tuy nhiên, lệnh này cũng cho phép bạn sử dụng tiếp lệnh /SERVER để chỉ định tên của máy chủ mà lệnh này thực thi. Cho ví dụ, giả dụ rằng tôi muốn chạy một lệnh giống như lệnh mà đã thể hiện cho bạn, thời điểm này tôi muốn nhập lệnh vào máy trạm Vista của tôi, nhưng muốn lệnh áp dụng cho máy chủ có tên Mirage. Để thực hiện điều đó, chúng ta cần phải nhập vào lệnh dưới đây: MSG Administrator /server:mirage This is a test Sau khi nhập vào lệnh trên, Windows sẽ gửi một thông báo văn bản đến bất kỳ ai đã đăng nhập với tư cách là quản trị viên thông qua một session trên máy chủ Mirage. Nếu muốn một thông báo được gửi đến nhiều người dùng, cho ví dụ, bạn cần gửi một thông báo đến các nhân viên quản trị khi một vấn đề nào đó xuất hiện.Thì vấn đề ở đây là bạn không hề biết ai sẽ được đăng nhập tại thời điểm đã cho nào đó. Một giải pháp để thực hiện điều này là tạo một file văn bản gồm có các tên của các nhân viên quản trị. Sau đó bạn có thể điều chỉnh lệnh để nó gửi thông báo tới các tên người dùng trong danh sách. Tạo một danh sách rất đơn giản. Bạn chỉ cần mở Notepad, và tạo môt tài liệu gồm trong đó các tên người dùng trên các dòng khác nhau. Sau khi thực hiện danh sách này, bạn có thể tham chiếu file này từ lệnh MSG. Cho ví dụ, nếu bạn đã tạo một file có tên users.txt, thì lệnh MSG sẽ có cú pháp như sau: MSG @users.txt This is a test Cần lưu ý rằng trong ngoài khả năng nhập vào tên người dùng trong file văn bản, bạn cũng có thể gộp cả session name và session ID. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể sử dụng tiếp lệnh /server kết hợp với file văn bản của mình để lệnh chạy cho một máy chủ cụ thể.
  9. Kết luận Trong phần này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về lệnh MSG, đây là lệnh được sử dụng để mở các thông báo pop-up cho những người dùng kết nối với máy chủ terminal nào đó. Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về một số thứ mà các bạn có thể thực hiện với lệnh MSG. Sau đó sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm về các lệnh có liên quan đến terminal service 
Đồng bộ tài khoản