Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

Chia sẻ: sonnamsdtq

Từ năm 1930 kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ khủng hoảng bắt đầu từ nông nghiệp. Lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang sản xuất nông nghiệp biij suy giảm.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản