Viết tắt trong thương mại

Chia sẻ: phantandanh3d

chào các bạn tội xin chia sẻ cho các bạn những từ viết tắt trong thương mại (mời các bạn tham khảo)...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản