Vô cùng bé

Chia sẻ: ntgioi1204

1. Định nghĩa: Hàm được gọi là lượng vô cùng bé (VCB) khi nếu Ví dụ: , , , , là các VCB khi . Ta cũng có khái niệm VCB cho quá trình thay vì quá trình . Quy ước: quá trình thay ta gọi chung là trong 1 quá trình.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản