Vô sinh vì uống trà sữa trân châu

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
7
download

Vô sinh vì uống trà sữa trân châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chuyên gia về dinh dưỡng cho rằng, uống nhiều trà sữa trân châu sẽ làm giảm sản lượng tinh trùng của đàn ông và tăng nguy cơ vô sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vô sinh vì uống trà sữa trân châu

  1. Vô sinh vì u ng trà s a trân châu Các chuyên gia v dinh dư ng cho r ng, u ng nhi u trà s a trân châu s làm gi m s n lư ng tinh trùng c a àn ông và tăng nguy cơ vô sinh. Theo các chuyên gia dinh dư ng Trung Qu c thì nam gi i u ng trà s a có nguy cơ làm gi m lư ng tinh trùng. T i Trung Qu c, nơi trà s a trân châu là m t th u ng ph bi n, các chuyên gia dinh dư ng ã b t u khuy n cáo ngư i dân, c bi t là nam gi i,
  2. không nên u ng quá nhi u trà s a trân châu, dù chúng có ph i làm t polymer hay không. Bác s Tăng Tinh, Ch nhi m Khoa Dinh dư ng B nh vi n Quân y Qu ng ông, Trung Qu c, cho r ng, hi n t i, nh ng s n ph m g i là “trà s a trân châu” có m t trên th trư ng Trung Qu c không có “s a” mà cũng không có “trà”. Ông Tăng Tinh cho bi t, h u h t trà s a u dùng b t s a, b t trà và m t s s n ph m thay th như hương li u, b t màu,… pha thành. Trong khi ó, hàm lư ng s a ho c s a bò trong b t s a cũng như hàm lư ng các ch t có l i cho s c kh e trong b t trà u r t th p. “Nh ng th dùng b t s a và b t trà pha thành, v căn b n không th g i là ‘trà s a’ ư c”, ông Tăng nói. V bác s này còn ti t l thêm r ng, vi c s d ng b t s a pha trà s a trân châu còn khi n cho trà s a trân châu tr thành “sát th ” i v i s n lư ng tinh
  3. trùng c a àn ông. Ông Tăng gi i thích, thành ph n ch y u c a trà s a là d u th c v t hydro hóa, m t lo i axit béo d ng trans (Trans Fatty Acids). Lo i axit này s làm gi m lư ng hooc-môn nam gi i, kh ng ch s c s ng c a tinh trùng, nh hư ng tiêu c c n s c s ng c a chúng. Vì v y, nh ng ngư i àn ông mu n sinh em bé, t t nh t nên gi kho ng cách v i nh ng ly trà s a trân châu. Axit béo d ng trans làm tăng nguy cơ vô sinh còn có trong các lo i th c ph m như bánh kem, bánh mì, snack...
  4. Các chuyên gia cho hay, khi các axit béo d ng trans ư c ưa vào cơ th , chúng s thay th các axit béo trong cơ th . Các axit béo d ng trans này không ch làm tăng nguy cơ m c các b nh tim m ch, kh i u mà còn nh hư ng r t l n n s c kh e sinh s n. M t m t, chúng nh hư ng n ch t lư ng t bào tr ng và tinh trùng, làm tăng t l vô sinh và thai nhi d d ng. M t khác, chúng gây nh hư ng l n n vi c t o thành hooc-môn. M t khi vi c s n sinh hooc-môn sinh d c g p tr ng i s d n n tr ng i trong kh năng tình d c, làm tăng nguy cơ vô sinh. Theo nh n nh c a nhi u chuyên gia, lo i axit béo d ng trans này còn có trong nh ng lo i th c ph m như bánh kem, bánh mì ( c bi t là lo i có bơ), bánh quy, snack,… Vì v y, các c p v ch ng ang trong tu i sinh nên h n ch ăn nh ng lo i th c ph m này.
Đồng bộ tài khoản