Vụ án Lệ Chi Viên

Chia sẻ: coolangel

Vụ án Lệ Chi Viên, tức vụ án vườn vải, là vụ án mà đại thần Nguyễn Trãi bị vu oan và bị tru di tam tộc thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản