Vua Hiệp Hòa

Chia sẻ: trangdinh1001

Ông Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết tôn em của vua Tự Ðức là Lạng Quốc Công, tên là Hường Dật, lên làm vua, đặt niên hiệu là Hiệp Hoà.Vua Hiệp Hoà thấy hai ông đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết lộng hành quá bèn tìm cách loại trừ bằng cách thay đổi chức tước của hai ông cho bớt binh quyền.

Nội dung Text: Vua Hiệp Hòa

Vua Hiệp Hòa
? Niên
Hiệp Hoà
hiệu
Năm
sanh,
1847-1883
năm
mấ t
Giai
đoạn 1883
trị vì
Miếu
.
hiệu
Tên Nguyễn Phúc Thăng,
Húy Nguyễn Phúc Hường
Dậ t
Ông Nguyễn Văn Tường và
Tôn Thất Thuyết tôn em của
vua Tự Ðức là Lạng Quốc
Công, tên là Hường Dật, lên
làm vua, đặt niên hiệu là Hiệp
Hoà.
Vua Hiệp Hoà thấy hai ông đại
thần Nguyễn Văn Tường và
Tôn Thất Thuyết lộng hành
quá bèn tìm cách loại trừ bằng
cách thay đổi chức tước của
hai ông cho bớt binh quyền.
Hai ông Nguyễn Văn Tường và
Tôn Thất Thuyết biết là vua
không tin dùng mình nên liền
âm mưu lập ông Dưỡng Thiện
là con nuôi thứ ba của vua Tự
Ðức lên làm vua rồi bắt ép vua
Hiệp Hoà uống thuốc độc
chết. Vua Hiệp Hoà chỉ làm
vua được hơn 4 tháng.
Ông phụ chính Trần Tiễn
Thành ra tiếng phản đối nên bị
hai ông Nguyễn Văn Tường và
Tôn Thất Thuyết ra lệnh giết
luôn.
Trong lúc đó thì Pháp vẫn tiếp
tục chiếm các tỉnh của Việt
Nam (cửa Thuận An, thành
Hải Dương, ...), Triều đình
Huế thất thế xin hoà. Hoà ước
Quí Mùi (1883) ra đời trong đó
nước Nam chịu nước Pháp bảo
hộ và phải nhường một số đất
cho Pháp. Triều đình ta có ra
lệnh ngừng đánh, phải rút quân
về Huế nhưng một mặt quân
đội Tàu không nghe lệnh Triều
đình Huế, một mặt còn nhiều
người yêu nước và ỷ lại Tàu
nên có nhiều người không chịu
rút quân mà vẩn đánh Pháp, do
đó chiến tranh với Pháp vẫn
tiếp diển, Triều đình Huế bất
lực.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản