WinA Audit: dễ dàng tạo bản thông tin phần mềm và phần cứng hệ thống

Chia sẻ: Lac Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
126
lượt xem
12
download

WinA Audit: dễ dàng tạo bản thông tin phần mềm và phần cứng hệ thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như nói trên, WinAu không cần cài đặt, đ giản chún ta chỉ cần tải xuống t tin udit đơn ng n tập WinAudi it.exe và sau đó click đú lên tập tin đó là có thể tương tác đ u úp n ể được với Win nAudit. Xét về tính tươn thích thì không thể có điểm chê kh WinAudit hỗ trợ hầu hết tất cả các phiên bản ng k ó hi t Windows từ đời

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: WinA Audit: dễ dàng tạo bản thông tin phần mềm và phần cứng hệ thống

  1. WinA Audit: dễ dàng tạo bản thôn tin phầ mềm, p ễ o ng ần phần cứn hệ thốn ng ng WinAudit là một tiện ích tuyệt vời v vô cùng nh gọn, khôn W à h và hỏ ng vượt quá 1 M Thông q tiện ích n miễn ph này, bạn sẽ có v MB. qua này hí ẽ được mọi thứ mà bạn mu biết về c đ ứ uốn chiếc PC của mình. a Không yêu c cài đặt, c thể trực ti chạy trên bút nhớ flash K cầu có iếp n USB U nên thự sự WinAu là không thể thiếu ch mỗi ngườ ực udit g ho ời. Sử dụng W WinAudit Như nói trên, WinAu không cần cài đặt, đ giản chún ta chỉ cần tải xuống t tin udit đơn ng n tập WinAudi it.exe và sau đó click đú lên tập tin đó là có thể tương tác đ u úp n ể được với Win nAudit. Xét về tính tươn thích thì không thể có điểm chê kh WinAudit hỗ trợ hầu hết tất cả các phiên bản ng k ó hi t Windows từ đời Win s ndows 3.1 ch đến Vista. ho Khi đã kí hoạt thàn công, các bạn hãy clic lên button Audit và lú này, WinA ích nh c ck n úc Audit sẽ bắt đầu t tiến trình quét hệ thố của bạn đ đưa ra mộ bản bảo cá đầy đủ và chính xác n h ống để ột áo à nhất. Thú vị hơn khi bạn c thể lưu lại bản báo cáo đó dưới nh định dạn khác nhau để tiện cho việc xem x có i o hiều ng o xét về sau.
  2. Đồng thờ cung cấp tích hợp khả năng in trực tiếp bản bá cáo đó tro trường h máy bạn có ời t ả c áo ong hợp n sự hỗ trợ của một má in và gửi m tới nhữ người bạ muốn chia sẻ bản báo cáo này. ợ áy mail ững ạn a
  3. Với chưa đầy một ph WinAud sẽ hiển thị tường minh từng thông tin, chi tiết của từng ph a hút, dit h g t hần mềm hiện tại được cà đặt trên hệ thống cũng như các thô tin quan trọng liên q n ài ệ g ông n quan đến phầ ần cứng. Bấ kể gì liên quan đến hệ thống, từ nh ất q hững thứ nhỏ nhất cho đế chủ yếu đ không th ỏ ến đều hể qua đuợc "mắt thần" của WinAudit. Từ đó, p c phần nào bạn sẽ hiểu rõ v yêu hơn h thống của n và hệ a mình.
  4. Để nắm b thêm nhi hơn nữa hay loai bớt một sô khôn cần thiết, từ phân vùn Option ch bắt iều t ng , ng húng ta có thể bổ sung thêm hoặc loại bỏ vào danh sách Audit bằng cách t chọn dấu kiểm tên b m h t tích u bạn muốn thự thi hay ng ực gược lại. Giao diện thân thiện, hỗ trợ đa ng ngữ, các tính năng c n , gôn c cung cấp đặc biệt hữu ích chính là nh c h hững nhân tố tạo nên thươn hiệu cho WinAudit. H tải xuốn và một lần dùng thử, chắc chắn bạ sẽ ng Hãy ng n ạn không có chút phàn nàn nào về W ó n WinAudit.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản