Window Mail

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
290
lượt xem
39
download

Window Mail

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Window Mail là chương trình mail client được tích hợp sẵn trong win Vista giúp người dùng có thể gửi và nhận mail

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Window Mail

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com WINDOW MAIL I. Giới Thiệu - Window Mail là chương trình mail client được tích hợp sẵn trong win Vista giúp người dùng có thể gửi và nhận mail Nội dung : - Cấu hình Window Mail để lấy và gửi mail từ Yahoo Việt Nam - Cấu hình để tất cả mail gửi đi sẽ được chèn thêm signature - Tạo rule : Khi email gửi tới có file đính kèm sẽ được đưa vào thư mục Attachment - Import – Export II. Chuẩn Bị : - 1 máy window Vista - 1 account mail của yahoo việt nam - Chuyển giao diện start menu về dạng classic , tắt UAC III. Thực Hiện 1.Cấu hình Window Mail để lấy và gửi mail từ Yahoo Việt Nam B1 : Đăng nhập vào tài khoản mail yahoo Việt Nam tại địa chỉ : http://mail.yahoo.com.vn Góc phải màn hình  chọn mục Các lựa Chọn mục Truy cập POP và Chuyển Tiếp chọn Chọn mục Truy Cập qua Web POP  Chọn Lưu Lại Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Mở Window Mail : Start  Program  Window Mail B3: Vào menu Tool  Accounts B4 : Chọn Add B5 : Chọn E-mail Account  Next 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B6 : Trong phần Your Name điền vào Nhat Nghe Nghệ Lab của mình  Next B7 : Trong phần Internet E-mail Address  Điền vào địa chỉ email của bạn  Next B8 : Điền các thông số : Incoming mail : Pop.mail.yahoo.com.vn Outgoing e-mail : Smtp.mail.yahoo.com.vn Check vào dòng Outgoing server requires authentication  Next Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B9 : : -E-mail username : điền vào email address -Password : password account mail  Next  Fisnish B10 : vào menu tool  Accounts  Chọn vào account mình vừa tạo  Chọn Properties 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Qua tab Advanced  Check vào 2 dòng -This server requires a secure connection (SSL) Sửa thông số trong khung Outgoing mail (SMTP) thành 465  OK -Chọn vào nút Send/Receive trên thanh công cụ  Quan sát trong Inbox đã lấy được mail về từ yahoo 2. Cấu hình để tất cả mail gửi đi sẽ được chèn thêm signature B1 : Mở window mail B2 : Vào menu Tool Chọn Options B3 : Qua tab signature  Chọn New Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
  6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com -Trong phần Edit Signature  Chọn mục Text  điền vào các thông tin bạn muốn tự động chèn vào cuối các mail gửi đi  OK B4 : Kiểm tra : -Chọn mục Create Mail Quan sát thấy trong khung nội dung soạn thảo tự động chèn vào đoạn text signature 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 3.Tạo rule : Khi email gửi tới có file đính kèm sẽ được đưa vào thư mục Attachment B1 : tạo folder tên Attachment : Chuột phải lên Local Folder  Chọn New Folder  Đặt tên là Attachment  OK B2 : Vào menu Tool  Chọn Message Rules  Mail… B3 : Trong mục số 1 chọn Where the messange has an attachment Trong mục số 2 chọn Move it to the specified folder Tromg mục số 3 click chọn vào specified Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7
  8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B4 : Chọn thư mục Attachment  OK  OK  OK Kiểm tra : Dùng 1 email khác gửi mail có đính kèm tập tin tới account yahoo  Dùng Window Mail để nhận mail  Kiểm tra thấy email tự động chuyển vào thư mục Attachment 4. Import – Export Email A - Export B1 : -Tạo thự mục Backup Mail trong C: -Chọn Menu File  Export  Messages 8 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  9. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Chọn Microsoft Window Mail  Next B3 : Chỉ đến thư mục C:\Backup Mail  Chọn Select Folder  Next B4 : Chọn All folder  Next  Finish Kiểm tra : vào xóa tất cả mail trong các folder B – Import Mail B1 : Vào menu File  Chọn Import  Messages Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 9
  10. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Chọn Microsoft Window Mail 7  Next B3 : Chọn Thư mục Backup Mail  Chọn Select Folder  Next  Next  Finish Kiểm tra : Các email đã được import lại đầy đủ trong tất cả các folder 10 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
Đồng bộ tài khoản