Window Meeting Space

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
191
lượt xem
69
download

Window Meeting Space

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Window Meeting Space là công cụ để tạo ra 1 môi trường hội họp qua hệ thống máy tính giữa các máy Vista. Với Window Meeting Space, các máy có thể : thấy màn hình của nhau, chia sẻ tài liệu, chat,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Window Meeting Space

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com WINDOW MEETING SPACE I. Giới Thiệu Window Meeting Space là công cụ để tạo ra 1 môi trường hội họp qua hệ thống máy tính giữa các máy Vista . Với Window Meeting Space , các máy có thể : thấy màn hình của nhau , chia sẻ tài liệu , chat . Nội dung : - Cấu hình People Near Me - Cấu hình và sử dụng Window Meeting Space - Máy 1 share màn hình desktop cho máy 2 - Chat II. Chuẩn Bị - 2 máy Vista - Tắt UAC - Chuyển giao diện Start Menu về dạng classic III. Thực hiện 1. Cấu hình People Near Me (Thực hiện trên cả 2 máy) B1 : Mở Control Panel : Start  Settings  Control Panel  Chuyển Control panel về dạng Classic View B2 : Double click vào People Near Me Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B3 : -Điền nickname vào dòng Type the name you want other peaple to see -Check vào dòng : Sign me in automatically when Windows starts B4 : Qua tab Sign in  Chọn Sign in to People Near Me  OK 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 2.Cấu hình và sử dụng Window Meeting Space A. Máy 1 tạo ra 1 meeting B1 : Start  Program  Window Meeting Space B2 : Chọn Yes, continue setting up Windows Meeting Space B3 : Chọn Start a new meeting : Meeting name : Xin Chao !!! Password : 12345678 Enter Tạo Meeting thành công Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B. Máy 2 tham gia meeting của máy 1 B1 : Mở Window Meeting Space B2 : Chọn Yes, continue setting up Windows Meeting Space B3 : Chọn Join a meeting near me  nhìn thấy Meeting Xin Chao !!! của máy 1  click chọn Xin Chao !!! B4 : Điền password : 12345678  Enter 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Quan sát : đã kết nối vào meeting của máy 1 thành công , Nhìn thấy user của máy 1 (Admin 1) C. Máy 1 share màn hình desktop cho máy 2 - Chat B1 : Thực hiện tại máy 1 : Tại giao diện của Window Meeting Space  Chọn Menu Share B2 : Chọn Desktop  Share Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
  6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B3 : Chọn Don’t show this message again  OK B4 : Máy 2 : quan sát thấy trên chương trình Window Meeting Space thấy xuất hiện màn hình desktop của máy 1 B5 : máy 1 : chuột phải lên Admin 2  chọn send a note 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B6 : Điền nội dung  send  Quan sát bên máy 2 : nhận được thông điệp từ máy 1 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7
Đồng bộ tài khoản