Windows Errors part 62

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
4
download

Windows Errors part 62

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 62', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 62

  1. "InitialKeyboardIndicators"="2" Bạn lưu lại và đặt tên cho tập tin này là shownumlock.reg Thêm Notepad vào menu ngữ cảnh Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Bloc de Notas] [HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Bloc de Notas\Command] @="Notepad.exe \"%1\"" Bạn lưu lại và đặt tên cho tập tin này là notepadmenu.reg USB Audio không làm việc Khi bạn làm việc với USB bạn muốn nghe những bài hát có trong USB này nhưng bạn không nghe được một chút âm thanh nào cả .Mặc dù bạn vẩn làm việc với USB vẩn bình thường . Sau đây là cách fix : Đặt đĩa CD Windows XP vào trong máy tính bạn gõ như sau : Expand I386\expand wdma_usb.in_ -r %SystemRoot%System32 nhấn Enter Khởi động lại máy tính Tắt các dịch vụ không cần thiết thiết Dịch vụ trên hệ điều hành Windows XP là những chương trình được chạy khi máy tính của bạn được bắt đầu , nó là những chương trình hoạt động “âm thầm” trên máy tính của bạn . Vấn đề đặt ra cho chúng ta là dịch vụ nào ta nên tắt dịch vụ nào ta nên kích hoạt Thủ thuật sau sẽ giúp bạn tắt những dịch vụ không cần thiết trên hệ điều hành Windows XP mục đích nhằm tăng tốc cho máy tính của bạn Windows Registry Editor Version 5.00 ; Tat nhung dich vu (Service) khong can thiet tren Windows XP ; Ngoai ra ban co the thay doi cac gia tri sau : ; 00000002 = Automatic ; 00000003 = Manual ; 00000004 = Disabled ;Alerter (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter] "Start"=dword:00000004 ;ClipBook (clipsrv.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClipSrv] "Start"=dword:00000004
  2. ;Computer Browser (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser] "Start"=dword:00000004 ;Distributed Link Tracking Client (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrkWks] "Start"=dword:00000004 ;Error Reporting (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ERSvc] "Start"=dword:00000004 ;Indexing (cisvc.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cisvc] "Start"=dword:00000004 ;Messenger (services.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger] "Start"=dword:00000004 ;Net Logon (lsass.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon] "Start"=dword:00000004 ;NetMeeting Remote Desktop Sharing (mnmsrvc.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mnmsrvc] "Start"=dword:00000004 ;Network Provisioning (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\xmlprov] "Start"=dword:00000004 ;Performance Logs & Alerts (smlogsvc.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SysmonLog] "Start"=dword:00000004 ;Portable Media Serial Number Service (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmdmPmS N] "Start"=dword:00000004 ;QoS RSVP (rsvp.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP] "Start"=dword:00000004 ;Remote Access Auto Connection Manager (svchost.exe)
  3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto] "Start"=dword:00000004 ;Remote Desktop Help Session Manager (sessmgr.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDSessMgr] "Start"=dword:00000004 ;Remote Registry (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegis try] "Start"=dword:00000004 ;Routing and Remote Access (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAcce ss] "Start"=dword:00000004 ;Secondary Log-on (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\seclogon] "Start"=dword:00000004 ;Security Center (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc] "Start"=dword:00000004 ;Server (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver ] "Start"=dword:00000004 ;SmartCard (SCardSvr.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr] "Start"=dword:00000004 ;Smart Card Helper [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardDrv] "Start"=dword:00000004 ;SSDP Discovery Service (Universal Plug'n'Play) (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDPSRV] "Start"=dword:00000004 ;Task Scheduler (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule] "Start"=dword:00000004 ;TCP/IP NetBIOS Helper Service (svchost.exe)
  4. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHosts] "Start"=dword:00000004 ;Telnet (tlntsvr.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TlntSvr] "Start"=dword:00000004 ;Terminal Services (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService ] "Start"=dword:00000004 ;UPS (ups.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS] "Start"=dword:00000004 ;Universal Plug and Play Device Host (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnphost] "Start"=dword:00000004 ;Web Client (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient] "Start"=dword:00000004 ;Windows Time (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time] "Start"=dword:00000004 ;WMI Performance Adapter (wmiapsrv.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApSrv] "Start"=dword:00000004 ;Wireless Zero Configuration Service (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WZCSVC] "Start"=dword:00000004 Lưu ý : Ở phần mở ngoặc đơn là tên của tập tin đang chạy trên hệ thống của bạn , bạn có thể nhận biết nó qua Task Manager Lưu tập tin này lại và đặt tên là disservice.reg Xóa biểu tượng IE và OE từ Start Menu Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\Explorer]
  5. "NoStartMenuPinnedList"=dword:00000001 Lưu tập tin này lại và đặt tên là disservice.reg Vô hiệu hóa KeyLogger Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\R un] "WIN HOST PROCESS"="%system%\WIN HOST PROCESS.EXE" [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\E xplorer\Browser Helper Objects\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96- D7ACAC95951A}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\CLSID\{1E1B2879-88FF-11D3-8D96- D7ACAC95951A}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\Interface\{1E1B2879-88FF-11D3- 8D96-D7ACAC95951A}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\TypeLib\{1E1B2879-88FF-11D3- 8D96-D7ACAC95951A}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\PK.IE.1] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\CLASSES\PK.IE] Lưu tập tin này lại và đặt tên là diskeylogger.reg
Đồng bộ tài khoản