Word 2010: Chèn công thức hóa học vào văn bản

Chia sẻ: iiduongii3

Word 2010: Chèn công thức hóa học vào văn bản Chem4Word giúp bạn chèn công thức, sơ đồ hóa học vào văn bản ngay từ thanh Ribbon của Word. Được phát triển từ Education Labs thuộc Microsoft, Chem4Word (Chemistry Add-in for Word 2007 and 2010) giúp bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tên công thức hóa học như benzen hoặc H2O vào một sơ đồ hóa học, tên tiêu chuẩn hoặc công thức dù bạn không phải là một nhà hóa học chuyên nghiệp. Đây là gói tiện ích Microsoft phát triển nhằm hỗ trợ chủ trương đưa máy tính vào...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản