Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Xã hội học quản lý

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 8 trang

0
122
lượt xem
33
download

Vài nét sơ lược về Philip Selznick: - Philip Selznick (sinh năm 1919) là giáo sư luật học và xã hội học tại Đại học California, Berkeley . Một tác giả nổi tiếng về lý thuyết tổ chức , xã hội học của pháp luật và hành chính công. - Trong số các ấn phẩm của Giáo sư Selznick quan trọng nhất là TVA and the Grass Roots; The Organizational Weapon; Leadership in Administration; Law and Society in Transition: Toward Responsive Law và The Moral Commonwealth.. - Selznick đã nhận được bằng tiến sĩ vào năm 1947 từ Đại học...

Xã hội học quản lý
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản