Xác định bước sóng và vận tốc truyền âm trong không khí bằng phương pháp cộng hưởng sóng dừng

Chia sẻ: hongthuy1994

Tài liệu tham khảo vật lý dành cho sinh viên cao đẳng đại học

Nội dung Text: Xác định bước sóng và vận tốc truyền âm trong không khí bằng phương pháp cộng hưởng sóng dừng

GV: Trần Thiên Đức ductt111.wordpress.com V2011
Email: ductt111@gmail.com
XÁC ĐỊNH BƢỚC SÓNG VÀ VẬN TỐC TRUYỀN ÂM TRONG KHÔNG KHÍ BẰNG PHƢƠNG PHÁP CỘNG
HƢỞNG SÓNG DỪNG
BẢNG SỐ LIỆU

KHẢO SÁT HIỆN TƢỢNG CỘNG HƢỞNG SÓNG DỪNG TRONG ỐNG MỘT ĐẦU KÍN MỘT ĐẦU HỞ

1 = 500 ± 1

1 2 1 = 2 − 1 ∆1
Lần đo

182 533 351 0.8
1
181 532 351 0.8
2
182 531 349 1.2
3
181 531 350 0.2
4
182 532 350 0.2
5
(mm ) (mm )
Trung bình 1 = ∆1 =
350.2 0.6

2 = 600 ± 1

1 2 2 = 2 − 1 ∆2
Lần đo

151 443 292 0
1
152 443 291 1
2
152 444 292 0
3
150 444 294 2
4
151 442 291 1
5
∆2 =
(mm ) (mm )
Trung bình 2 = 292.0 0.8

3 = 700 ± 1

1 2 3 = 2 − 1 ∆3
Lần đo

119 372 253 0.2
1
119 371 252 0.8
2
120 372 252 0.8
3
118 372 254 1.2
4
118 371 253 0.2
5
(mm ) (mm )
Trung bình ∆3 =
252.8 0.6
3 =
KHẢO SÁT HIỆN TƢỢNG CỘNG HƢỞNG SÓNG DỪNG HAI ĐẦU HỞ

(mm )
Chiều dài ống L: = 1000 1 Điều kiện cộng hƣởng: =
±
2
GV: Trần Thiên Đức ductt111.wordpress.com V2011
Email: ductt111@gmail.com
2
TẦN SỐ CỘNG HƢỞNG
LẦN ĐO
MODE CƠ BẢN BẬC 1 BẬC 2 BẬC 3 BẬC 4

1 167 334 502 672 836

2 166 333 501 672 838

3 168 333 502 672 835

XỬ LÝ SỐ LIỆU

Tính giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của các bƣớc sóng λ

1 = 500

(m )
1 = 2. 1 = = 0.7004

(m )
0.0052
Δ1 = 2. Δ1 = 2. Δ1 + Δ1 = 2. 0.002 + =


1 = 1 ± ∆1 = (m )
Suy ra: 0.7004 0.0052
±

10−4 chú ý chuyển đổi đơn vị
Hoặc có thể viết theo cách 2: 7004 52
±

2 = 600
2 = 2. 2 = = 0.5840 (m)

(m )
0.0056
Δ2 = 2. Δ2 = 2. Δ2 + Δ2 = 2. 0.002 + =


2 = 2 ± ∆2 = (m )
Suy ra: 0.5840 0.0056
±

10−4 chú ý chuyển đổi đơn vị
Hoặc có thể viết theo cách 2: 5840 56
±

3 = 700

3 = 2. 3 = = 0.5056 (m)

(m )
0.0052
Δ3 = 2. Δ3 = 2. Δ3 + Δ3 = 2. 0.002 + =


3 = 3 ± ∆3 = (m )
Suy ra: 0.5056 0.0052
±

10−4 chú ý chuyển đổi đơn vị
Hoặc có thể viết theo cách 2: 5056 52
±

GT: Ở đây có khá nhiều bạn thắc mắc là vì sao sai số dụng cụ lại là 0.002 chứ không phải là một số nào khác
(chẳng nhẽ thầy lại bịa?) --> làm gì có chuyện bịa --> Lý do là ở chỗ này: Trên cột đều có vạch chia độ với
thang đo nhỏ nhất là 1mm --> nhƣ vậy sai số khi đọc giá trị vạch trên cột sẽ là 1mm . Tuy nhiên các bạn lại đo
hai giá trị L 1 và L 2 rồi với suy ra giá trị delta d dụng cụ. Mỗi lần sai số 1mm vậy thì 2 lần thì phải là 2mm chứ
sao --> thế mà cũng phải thắc mắc à --> đến đây thì chắc ai cũng hiểu rồi :)

Tính sai số tƣơng đối của vận tốc âm trong không khí

1 = 500

Δ1 Δ1 Δ1 1
1 = = + = + = 0.94%
1 1 500
1
GV: Trần Thiên Đức ductt111.wordpress.com V2011
Email: ductt111@gmail.com
1 = 1 . 1 = = (m /s )
350.2

Δ1 = 1 . 1 = = (m /s )
3.3

(m /s )
350.2 3.3
1 = 1 ± Δ1 = ±

2 = 600

Δ2 Δ2 Δ2 1
2 = = + = + = 1.1%
2 2 600
2

(m /s )
2 = 2 . 2 = = 350.4

(m /s )
4.0
Δ2 = 2 . 2 = =
2 = 2 ± Δ2 = (m /s )
350.4 4.0
±

3 = 700

Δ3 Δ3 Δ3 1
3 = = + = + = 1.2%
3 3 700
3

(m /s )
3 = 3 . 3 = = 353.9

(m /s )
4.1
Δ3 = 3 . 3 = =
3 = 3 ± Δ3 = (m /s )
353.9 4.1
±

AIR BLADE :)

Vận tốc truyền âm trong không khí ở điều kiện áp suất 1atm và ở nhiệt độ ℃

(m /s ) (cũng khá chuẩn o.o)
348.0
= 0 . 1 + ℃ =
1
độ−1 ; 0 = 332/ (vận tốc sóng âm trong không khí ở 0 độ C)
=
273
(không biết nhiệt độ hôm các bạn làm thí nghiệm là bao nhiêu nên tôi
Giả sử nhiệt độ T là: 27 độ C giả sử là 27, khi tính toán thì các bạn áp dụng cho nhiệt độ phòng hôm
thí nghiệm nhé)

Nhận xét: Tự túc hạnh phúc nhé ^.^

P/S:

TẤT CẢ NHỮNG CHỖ XXX CÁC BẠN PHẢI GHI CHI TIẾT CÁC SỐ RA NHÉ => ĐỪNG CÓ MÀ VÁC
NGUYÊN XXX VÀO BÀI BÁO CÁO *_*

CẢM ƠN BẠN SINH VIÊN ĐÃ GỬI TÔI SỐ LIỆU BÀI NÀY

CHÚC CÁC BẠN HOÀN THÀNH TỐT BÀI NÀY ^^
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản