Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Chia sẻ: den_huyenbi

Tham khảo tài liệu 'xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân
chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nướcThông tin

Lĩnh vực thống kê:Người có công


Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định.

Đối tượng thực hiện:Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản đề nghị
Các bước


Tên bước Mô tả bước1. Bước 1 Lập bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhânCông văn đề nghị của UBND cấp xã, phường trên cơ sở kết
quả xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã, biên bản xác
2. Bước 2
nhận của hội nghị liên tịch thôn xóm, biên bản hội nghị liên
tịch của Hội đồng xã phường đề nghị.UBND huyện lập danh sách kèm công văn đề nghị gửi Sở
3. Bước 3
Lao động Thương binh và Xã hộiSở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt ra Quyết
4. Bước 4
định trợ cấp một lần.
Hồ sơ


Thành phần hồ sơBản khai cá nhân của người đề nghị chế độ cán bộ, công nhân viên
1. chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia
kháng chiến chống Mỹ cứu nướcBiên bản hội nghị liên tịch của Hội đồng xã phường, biên bản xác nhận
2.
của Hội nghị liên tịch thôn xómXác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh
3.
niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nướcSố bộ hồ sơ: Văn bản không quy định.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định1. Mẫu số 1A Thông tư Liên tịch số 191/200...2. Mẫu số 1B Thông tư Liên tịch số 191/200...
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định3. Mẫu số 2 A Thông tư Liên tịch số 191/200...4. Mẫu số 2B Thông tư Liên tịch số 191/200...Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản