Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Chia sẻ: den_huyenbi

Tham khảo tài liệu 'xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản