Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Chia sẻ: oo_caito

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: tiến thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Xúc tiến thương mại Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Xúc tiến thương mại Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản