Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
5
download

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

  1. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:tiến thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương (Bộ phận quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trước ngày 01/11 của năm trước năm tổ chức (trong trường đăng ký theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 1 Mục 3 Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký trực triếp hoặc gửi qua đường 1. Bước 1 bưu điện đến Sở Công Thương; Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở 2. Bước 2 Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh; Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn quy định, Sở Công Thương xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn 3. Bước 3 bản cho thương nhân, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do. Thương nhân nhận văn bản xác nhận trực tiếp tại Sở Công 4. Bước 4 Thương hoặc bằng đường bưu điện.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu; Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại Thông tư Liên tịch số 1. – Mẫu HCTL-1 07/2007... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản