Xác nhận đơn xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Chia sẻ: chuthotaidai

Tham khảo tài liệu 'xác nhận đơn xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Xác nhận đơn xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

 

  1. Xác nhận đơn xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm Xã hội Việt nam Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận trực tiếp vào đơn. Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân xuất trình sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú và nộp hồ sơ xin 1. hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  2. Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận cá nhân hiện cư trú tại địa 2. phương vào đơn xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần và trả kết quả cho cá nhân. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản