Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
91
lượt xem
9
download

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

rình tự thực hiện: - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi và lệ phí tại Sở Xây dựng. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - Sở Xây dựng xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận; Tổ chức nhận giấy chứng nhận phải ký nhận vào số đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

  1. 11H. Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân 12/08/2009 11.1. Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi và lệ phí tại Phòng chức năng QLN cấp huyện. Phòng chức năng QLN cấp huyện kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định, Phòng có trách nhiệm viết giấy biên nhận, trong đó có ghi thời gian đến thẩm tra những thay đổi đó; - UBND cấp huyện xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận; cá nhân nộp lệ phí và ký nhận vào sổ đăng ký QSHNO để nhận GCN. 11.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 11.3. Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị xác nhận thay đổi kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 11.4. Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân 11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chức năng QLN cấp huyện 11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Giấy chứng nhận 11.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân - Mức lệ phí: 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) 11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  2. - Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (đính kèm theo thủ tục) 11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006; - Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; - Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của NĐ 90/2006/NĐ-CP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản