Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị thương trước ngày 01 tháng 10 năm 2005 (đối tượng đã chuyển ra ngoài quân đội)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
79
lượt xem
4
download

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị thương trước ngày 01 tháng 10 năm 2005 (đối tượng đã chuyển ra ngoài quân đội)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc Phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Chính sách Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tư lệnh Quân khu. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngành Lao động-Thương binh Xã hội cấp tỉnh, huyện. Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để nộp hồ sơ Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị thương trước ngày 01 tháng 10 năm 2005 (đối tượng đã chuyển ra ngoài quân đội)

  1. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị thương trước ngày 01 tháng 10 năm 2005 (đối tượng đã chuyển ra ngoài quân đội) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Chính sách Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tư lệnh Quân khu. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngành Lao động-Thương binh Xã hội cấp tỉnh, huyện. Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để nộp hồ sơ Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Đối tượng làm bản khai kèm theo các giấy tờ liên quan gửi Ủy 1. 1 ban nhân dân xã, phường. Ủy ban nhân dân xã (phường): tiếp nhận hồ sơ của đối tượng, 2. 2 xác nhận vào tờ khai của cá nhân, lập biên bản đề nghị xác nhận thương binh. Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận): tiếp nhận hồ sơ do xã, 3. 3 phường đề nghị; tiến hành kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố: - Chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt; nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận bị thương cho đối tượng; - Tổng hợp, đề nghị Quân khu (qua Phòng Chính sách) để xét 4. 4 duyệt; - Chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng có tỷ lệ thương tật từ 5% đến 20%; - Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi thương binh cư trú để tiếp nhận và giải quyết chế độ.
  3. Tên bước Mô tả bước Cục Chính trị quân khu: - Chỉ đạo Phòng Chính sách giúp Cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Quân khu xét duyệt, nếu đủ điều kiện giới thiệu Hội đồng giám định y khoa Quân khu giám định; 5. 5 - Trình Bộ Tư lệnh Quân khu ra Quyết định và cấp Giấy chứng nhận thương binh; - Lập Phiếu trợ cấp và chuyển hồ sơ về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để giới thiệu đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ. Hội đồng giám định y khoa Quân khu: - Tổ chức giám định; 6. 6 - Lập Biên bản giám định y khoa và chuyển cho Cục Chính trị Quân khu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản khai cá nhân kèm theo giấy tờ gốc bị thương;
  4. Thành phần hồ sơ - Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, hưu trí (bản photo 2. công chứng); 3. - Biên bản đề nghị xác nhận thương binh; 4. - Giấy chứng nhận bị thương; 5. - Biên bản giám định thương tật; 6. - Phiếu trợ cấp thương tật. Số bộ hồ sơ: 04 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai cá nhân (Mẫu số 5-TB7) Công văn số 118/HD-CS ngày 26...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đối tượng áp dụng: - Tham gia chiến đấu, tiễu phỉ, trừ gian, trấn áp phản cách mạng, lùng bắt gián điệp, biệt kích; - Trực tiếp phục vụ chiến đấu: tải đạn, cứu thương, đảm bảo giao thông liên lạc, tiếp tế lương thực, thực phẩm, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa khi địch bắn phá; - Được tổ chức phân công đi làm nhiệm vụ quốc tế mà bị thương; Nghị định 1. - Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các 54/2006/NĐ-CP hành vi gây nguy hiểm cho xã hội; ngày... - Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; - Do ốm đau tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; khi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ ở vùng rừng núi, hải đảo và ở nước ngoài.
  6. Nội dung Văn bản qui định Đối tượng không áp dụng: Trường hợp bị thương do tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, quy định của cơ quan, đơn vị hoặc Nghị định 2. trong khi học tập, tham quan, du lịch, đi an dưỡng, 54/2006/NĐ-CP chữa bệnh, thăm viếng hữu nghị, làm việc theo hợp ngày... đồng kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, lao động. Điều kiện lập hồ sơ: Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị thương có vết thương được ghi nhận trong các giấy tờ Công văn số gốc như: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch 3. 118/HD-CS ngày quân nhân được lập trước ngày 01/01/1995; phiếu 26... chuyển thương, chuyển viện lúc bị thương; bệnh án điều trị khi bị thương; giấy ra viện khi bị thương; giấy chứng nhận bị thương.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản