Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
3
download

Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài.

  1. Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên khoáng sản, địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả, số 6 Phạm
  2. Tên bước Mô tả bước Ngũ Lão, Hà Nội Kiểm tra tài liệu, mẫu vật theo quy định bao gồm các nội dung: Nội dung tài liệu, mẫu vật trong đơn xin; mức độ bí mật nhà nước của các tài liệu, mẫu vật; sự phù hợp với Luật Khoáng sản và các quy định khác của pháp luật a) Kiểm tra tài liệu, mẫu vật theo quy định bao gồm các nội dung: Nội dung tài liệu, mẫu vật trong đơn xin; mức độ bí mật nhà nước của các tài liệu, mẫu vật; sự phù hợp với Luật Khoáng sản và các quy định khác của pháp luật; b) Niêm phong; c) Giao bản xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật về địa chất và khoáng sản cho tổ chức, cá nhân, hoặc trả lời không đủ cơ sở xác nhận trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ khi nhận hồ sơ; Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin đưa tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản ra nước ngoài 2. Các tài liệu địa chất; các tài liệu thu thập từ Lưu trữ Địa chất
  3. Thành phần hồ sơ 3. Các mẫu vật phải ghi rõ số hiệu, tên mẫu, nơi lấy mẫu, trọng lượng mẫu Bản gốc hoặc bản sao có công chứng các giấy phép hoạt động khoáng sản, hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động điều tra địa chất, hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm, tham gia hội nghị, hội thảo, học tập, làm báo cáo khả thi, tiền khả thi, hoặc các tài liệu chứng minh cho sở 4. hữu hợp pháp của chủ đơn đối với tài liệu, mẫu vật. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân không phải là chủ sở hữu của mẫu vật, tài liệu thì phải được tổ chức, cá nhân quản lý hoặc sở hữu tài liệu, mẫu vật đó đồng ý bằng văn bản cho phép sử dụng, đưa ra nước ngoài. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin đưa tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng Quyết định của Bộ 1. sản ra nước ngoài. Mẫu số 1 trưởng Bộ C... Bản kê tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản. Quyết định của Bộ 2. Mẫu số 2 trưởng Bộ C...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản