Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Xác suất của biến cố

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 0 trang

1
1.010
lượt xem
263
download

Xác suất của biến cố. phép thử ngẫu nhiên và biến cố ngẫu nhiên. Phép thử ngẫu nhiên là việc thực hiện 1 thí nghiệm, hoặc việc quan sát 1 hiện tượng tự nhiên trong 1 số điều kiện nhất định. Nó có thể dẫn đến kết cục khác. Phép thử ngẫu nhieenn ( gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà:- Kết quả của nó không đoán trước được;- có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có.........

Xác suất của biến cố
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản