Xây dựng bất đẳng thức từ 2 bộ đề hay

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

2
424
lượt xem
250
download

Xây dựng bất đẳng thức từ 2 bộ đề hay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng bất đẳng thức từ 2 bộ đề hay Có thể nói tằng bài toán bất đằng thức nói chung và bài toán tìm GTNN, GTLN nói riêng là một trong nhửng bài toán được quan tâm đến nhiều ở các kỳ thi Học sinh giỏi, tuyển sinh Đại học,…và đặc biệt hơn nữa là với xu hước ra đề chung của Bộ GD – ĐT. Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học thì bài toán bất đẳng thức là bài toán khó nhất trong đề thi mặc dù chỉ cần sử dụng một số bất đẳng thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng bất đẳng thức từ 2 bộ đề hay

 1. xi a xi a 1;2;3 xj a xj a x a x a y a y a x 1 x 1 y 1 y 1 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 2. ' x x 1 x 1 y 1 y 1 3 z 3 .1 .1 3 x 3 .z 3 .1 3 y 3 .z 3 .1 3 x 3 .y 3 .1 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 3. m 0 m 0 x y n 1 1 n 2m 1 2m z 0, x, y R z 0, x, y R 1 4m 2 0 2( y 4 m 2 2) 1 4m 2 0 1 2(1 4m 2 ) ' x 0, y R ' x 0, y R ' x ' x 2m 2 (1 2m 2 ) 0 4m 2 (1 2m 2 ) 1 2m 2 0 1 ' 4m 2 (1 2m 2 ) y 0 ' y 0 ' y ' y ơ ề WWW.MATHVN.COM
 4. m 0 2 n 2m 1 m 2 1 4m 2 0 n 2m 1 1 2m 2 0 p 3m 2 p 3m 2 2 2 2 2 2 2 m 0 m0 (1 n) x (1 n) y 1 2n 1 1 m 2m 2 z 0, x, y R z 0, x, y R 2n 1 2 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 5. n(2 3n) 0 2[(3n 2 3n 1) y n 1] n(2 3n) 0 1 ' 2n(2 3n) x 0, y R ' x 0, y R ' x (1 n)(6n 2 5n 1) 0 2(1 n)(6n 2 5n 1) (1 n)(6n 2 5n 1) 0 1 ' 2(1 n)(6n 2 5n 1) y 0 ' y 0 ' y 2n 1 ' 1 y 2 2 m 0 2n 1 m n 1 2 n(2 3n) 0 2n 1 m (1 n)(6n 2 5n 1) 0 2 1 1 p p 2 2 2n 1 1 2 2 2n 1 1 2 2 0) 0 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 6. 2 p 0, q 0 2 t t 1 (0; ) 1 1 t (t 1) 1 1 (t 1) 0 t 1 0 t 1 f (t ) 0 (0; ) (0; ) x2 y2 z2 x2 y2 z2 3 3 2 2 p 0, q 0 3 2 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 7. x 2 .1 y2z2 z 2 1 x2 y2 x2 y2 z2 1 2 2 2 2 x y z2 1 2 2 0 3 z 3t 3 3 x3 y 3 z 3 3 x 3 y 3t 3 z3 t3 1 x3 y3 z3 x3 y3 t3 2( x 3 y3 z3 t3) 1 3 3 3 3 2( x 3 y 3 z 3 t3) 1 3 n n n n xi xin 1 xi i 1 i 1 j 1 i 1, i j n n xi xi i 1 i 1, i j ơ ề WWW.MATHVN.COM
 8. 3n 1 ( x 3n 1 ) n 1 ( y 3n 1 ) n 1 ( z 3n 1 ) n 3n 1 ( x 3n 1 ) n ( y 3n 1 ) n ( z 3n 1 ) n 1 (n 1) x 3n 1 (n 1) y 3n 1 nz 3n 1 1 nx 3n 1 ny 3n 1 (n 1) z 3n 1 3n 1 3n 1 ( 2n 1)( x 3n 1 y 3n 1 3n 1 z ) 1 3n 1 (2n 1)( x 3n 1 y 3n 1 z 3n 1 ) 1 3n 1 1 1 x x 3 3 1 1 y y 3 3 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 9. 1 1 3 2 1 1 1 3 2 2 1 2 a b c , , k k k 9 1 4 4 9 9 1 9 4 4 4 4 3 9 9 9 9 x y z 1 m 4 4 4 4 3 12 27 m 9 1 27 3 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 10. 9 9 9 4 4 4 1 1 4 2 3 3 xyz xyyzzx xy yz zx 9 xyz 0 xy yz zx 9 xyz 0 3 x y z m 9 3 27 m 9 1 27 3 1 m 9 4 27 9 1 4 4 9 m 9 4 27 m 9 1 27 4 1 9 4 4 m 9 9 27 4 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 11. 7 27 7 27 7 27 2 9 2 9 1 27 1 1 3 27 1 1 3 2 0; 2t 0 t0 0 27 3 1 1 1 1 0; 3 27 3 3 3 2 2t 0 t0 0 1 t0 x y ; z t0 2 3 2 2t 0 t 0 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 12. 1 1 1 4 4 4 1 7 4 27 2 1 9 4 3m q xy yz zx xyz p 3m 2n p 3m 2n 0 p 3m 2n 0 3m q 2 q 3m 4n 2 p p 3m 2n p 3m 2n 7( p 3m 2n) m n m n 4 27 p m 2n 7 p 6m 13n 4 27 7 p 6m 13n p m 2n 27 4 26 27 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 13. 13 1 27 2 a b c , , 2 2 2 52 27 x 1 x 1 y 1 y 1 4 xy x y xy 4 xy x y xy ơ ề WWW.MATHVN.COM
 14. x 1 x 1 y 1 y 1 x2 y2 2 xy (4 x 2 )(4 y2 ) xy (4 x 2 )(4 y2 ) 2 2 xy (4 x 2 )(4 y2 ) 2 xy (4 x 2 )(4 y2 ) 2 ( 4 x 2 )(4 y2 ) 0 0 0 3 4 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 15. 1 1 x x 2 2 1 1 y y 2 2 1 3 4 4 1 4 3 4 x2 1 x2 1 2 2 y 1 y 1 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 16. x2 1 x2 1 2 2 y 1 y 1 2 2 2 1 2 n Sx , Sy , Sz x a x a y a y a ơ ề WWW.MATHVN.COM
 17. 1;2;...; n xi xi i An i S n \ An xi xi i A2 i S 2 \ A2 1 xi xi i Ak i S k \ Ak xi xi i Ak i S k \ Ak ak ; k ak xi i Ak xi i S k \ Ak xi xi i Ak i S k \ Ak k 1 k 1 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 18. 2 2 2 1 2 n xi2 xi2 i An i S n \ An 1;2;...; n xi2 xi2 i An i S n \ An 2 x i xi2 i An i S n \ An xi xi i S n \ An i An 2 2 2 1 2 n 2 2 1 2 ơ ề WWW.MATHVN.COM
 19. ơ ề ơ ề WWW.MATHVN.COM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản