Xây dựng Child Domain(lab 10)

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
149
lượt xem
53
download

Xây dựng Child Domain(lab 10)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do sự phát triển, mở rộng tại Site Saigon và từ đó phát sinh nhu cầu phân cấp trong quản lý, Doanh nghiệp có yêu cầu tạo nên hệ thống Chi Nhánh (Child Domain) trong Site Saigon với mục đích: Có thể xây dựng hệ thống Account Policy dộc lập cho Chi Nhánh Cô lập quyền của Administrator chịu trách nhiệm quản lý Chi Nhánh Tối ưu hóa quy trình đồng bộ (Replication) giữa các Domain Controller trong toàn Domain

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng Child Domain(lab 10)

 1. Quản trị mạng Bài 10 : Xây dựng Child Domain I. Mô hình: (dựa theo mô hình bài lab 9) II. Giới thiệu: Do sự phát triển, mở rộng tại Site Saigon và từ đó phát sinh nhu cầu phân cấp trong quản lý, Doanh nghiệp có yêu cầu tạo nên hệ thống Chi Nhánh (Child Domain) trong Site Saigon với mục đích: - Có thể xây dựng hệ thống Account Policy dộc lập cho Chi Nhánh - Cô lập quyền của Administrator chịu trách nhiệm quản lý Chi Nhánh - Tối ưu hóa quy trình đồng bộ (Replication) giữa các Domain Controller trong toàn Domain III. Các bước thực hiện: Xây dựng từ bài Lab-9 với Domain = Nhatnghe.Local, xây dựng thêm hệ thống Chi Nhánh (Child Domain) = SG.Nhatnghe.Local Các máy cần dùng cho Child Domain gồm : 01 máy Windows Server 2003 dùng làm Domain Controller cho Child Domain SG.Nhatnghe.Local Các bước tiến hành bao gồm : - Tại Site Saigon, tạo Forward Lookup Zone: sg.nhatnghe.local - Tại Site Saigon, nâng cấp Primary DC cho Domain sg.nhatnghe.local - Cấu hình Global Catalog Server và Secondary DNS Server trên Domain Controller của domain sg.nhatnghe.local - Cấu hình Account Policy cho Domain sg.nhatnghe.local Collection By traibingo 1
 2. Quản trị mạng - Tạo User trên domain con, kiểm tra Password Policy - Kiểm tra quyền Domain Admins của Domain sg.nhatnghe.local IV. Triển khai chi tiết: B1: Tại Site SÀI GÒN, tạo FLZ: sg.nhatnghe.local Trên PC02, mở DNS tạo zone mới với các bước như hình bên dưới: Collection By traibingo 2
 3. Quản trị mạng Collection By traibingo 3
 4. Quản trị mạng Collection By traibingo 4
 5. Quản trị mạng Collection By traibingo 5
 6. Quản trị mạng Collection By traibingo 6
 7. Quản trị mạng B2: Nâng Cấp PC04 lên Domain Controller của domain con sg.nhatnghe.local Trên PC04 thực hiện nâng cấp với các bước như hình bên dưới: Collection By traibingo 7
 8. Quản trị mạng Collection By traibingo 8
 9. Quản trị mạng Collection By traibingo 9
 10. Quản trị mạng Collection By traibingo 10
 11. Quản trị mạng Collection By traibingo 11
 12. Quản trị mạng Collection By traibingo 12
 13. Quản trị mạng Collection By traibingo 13
 14. Quản trị mạng Collection By traibingo 14
 15. Quản trị mạng B3: Cấu hình Global Catalog Server và Secondary DNS Server Trên PC04 đăng nhập với quyền domain admin vào Child Domain. Cầu hình Global Catalog Server: Collection By traibingo 15
 16. Quản trị mạng Collection By traibingo 16
 17. Quản trị mạng Collection By traibingo 17
 18. Quản trị mạng Cài DNS và cấu hình DNS trên PC04: Collection By traibingo 18
 19. Quản trị mạng Collection By traibingo 19
 20. Quản trị mạng Collection By traibingo 20
Đồng bộ tài khoản