Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm

Chia sẻ: basso

Hiện nay việc sử dụng hệ thống vi ba số trở nên rất phổ biến . Vi ba số trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên khoa viễn thông . Trong các hệ thống viba số, bộ điều chế và giải điều chế số là hai thành phần quan trọng ở đầu phát đầu thu . Tuy nhiên trong điều kiện hiện tạI,do điều kiện cơ sở vật chất còn thiều thốn , nên trong qúa trình học viba số , sinh viên không được làm quen với thiết bị , nhận dạng các tín hiệu......

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản