Xây dựng lòng trung thành của khách hàng

Chia sẻ: bibocumi18

Sự trung thành với thương hiệu bắt đầu với quyết định mua hàng. Trong lần mua hàng thứ nhất, khách hàng chỉ đơn giản có một nhu cầu và nhận thức được về bạn (hay sản phẩm của bạn) và thực hiện nhu cầu của mình. Bằng việc mua hàng này bạn đã có cơ hội bắt đầu tạo ra sự trung thành với thương hiệu của mình. Bước này được gọi là Tạo ra sự thoả mãn thông qua việc mua hàng (PostPurchase Satisfaction) Khi bạn mua một chiếc máy xén cỏ, bạn đã chi tiêu một khoản tiền...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản