Xây dựng ứng dụng EJB đơn giản

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
400
lượt xem
123
download

Xây dựng ứng dụng EJB đơn giản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong là Remote hoặc Local Interface của EJB Module. Do đó phải đưa các lớp này vào ứng dụng Client. Ta chỉ đưa các lớp khai báo interface, không cần đưa Bean class vào client. Có 2 cách để đưa:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng ứng dụng EJB đơn giản

  1. Xây dựng ứng dụng EJB đơn giản Cài đặt JBOSS 4.2.3: Download: http://www.jboss.org/downloading/?projectId=jbossas&url=https://sourceforge.net/project/ showfiles.php?group_id=22866&package_id=16942&release_id=614346 Cài đặt: Tool/server: Chọn add server và đường dẫn đến JBoss. A> Viết EJB Module:
  2. Chọn đường dẫn:
  3. Chọn New Session Bean:
  4. Chọn hỗ trợ cả Remote và Local: Danh sách các lớp: Remote/Local Interface và Bean Class Xây dựng thêm hàm: Vào Bean Class, chọn add EJB Business Method:
  5. Thêm vào các hàm ở Local hoặc Remote (Theo cảnh báo của Sun, không nên thêm một hàm vào cả Remote lẫn Local Interface, nên đặt tên khác nhau cho các hàm ở remote và local). Tuy nhiên, nếu muốn đặt hàm trùng tên ở cả Remote và Local vẫn được.
  6. Chọn Deploy để nạp EJB lên JBoss. B> Ứng dụng Client: Cũng chọn server JBOSS Bước 1:
  7. Trong ứng dụng client, phải khai báo lại các biến có kiểu là Remote hoặc Local Interface của EJB Module. Do đó phải đưa các lớp này vào ứng dụng Client. Ta chỉ đưa các lớp khai báo interface, không cần đưa Bean class vào client. Có 2 cách để đưa: Cách 1: Nhanh, để thử nghiệm: Đưa toàn bộ project ejb module vào client: Không chọn checkbox “Package”: check box này có tác dụng đóng gói file jar của ejb module vào trong ứng dụng client. Ở đây không cần thiết, ta chỉ cần các lớp của ejb module để khai báo biến, không cần đóng gói chung vào client. Cách 2: Cách chính qui. Tạo file .jar từ các lớp interface của EJB Module Chép các file .class của remote/local (nằm trong thư mục build, không phải các file .java) vào thư mục C:\ejb
  8. Đứng ở thư mục gốc đĩa C: Nếu chưa set biến môi trường thì đứng tại thư mục chứa file jar.exe của bộ JDK. Add file .jar này vào project client:
  9. Bước 2: Xây dựng servlet hoặc jsp để sử dụng ejb Quá trình lookup:
  10. Ghi chú: Có thể thay đổi tên binding của session bean bằng cách: @Stateless(name="newname") Thực thi file servlet của ứng dụng client. HẾT
Đồng bộ tài khoản