Xây dựng uy tín doanh nghiệp

Chia sẻ: fantailieu

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu, phát triển thị phần, doanh thu… nhiều công ty nhìn xa trông rộng bắt đầu quan tâm đến xây dựng uy tín doanh nghiệp vì món tài sản vô hình này có thể làm giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu chênh lệch từ 30% đến 70% Giá của uy tín

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản