Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
117
lượt xem
6
download

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn”', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

  1. Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Bộ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Nhận hồ sơ trình Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ (không qui định thời gian từ khi nhận hồ sơ) sau họp Thường trực Hội đồng 15 ngày (ngày làm việc); Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 25.000 đồng/chiếc Quyết định số 3809/QĐ-BNN-TC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Nhận hồ sơ tại Văn thư Vụ TCCB-Bộ NN&PTNT, chuyển phòng Thi đua khen thưởng & kỷ luật phân công công chức xử 1. lý, kiểm tra thủ tục, thẩm định thành tích theo qui định, họp Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, trình Bộ trưởng ký, ban hành, lưu hồ sơ; 2. - Trả kết quả tại Văn thư Vụ TCCB- Bộ NN&PTNT Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ - Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ 1. niệm chương của Thủ trưởng đơn vị (phụ lục 1). - Báo cáo tóm tắt quá trình công tác hoặc báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của cá nhân. (Cá nhân trong ngành, phụ lục 2; Cá 2. nhân ngoài ngành, phụ lục 3; Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài, phụ lục 4; Nông dân, Ngư dân, Diêm dân, phụ lục 5). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 1 “Tờ trình về đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm Quyết định số 1. chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển 89/2008/QĐ-BNN... nông thôn” Mẫu số 2 “Báo cáo quá trình công tác” cho cá nhân Quyết định số 2. trong ngành 89/2008/QĐ-BNN...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 3 “Báo cáo quá trình công tác” cho cá nhân Quyết định số 3. ngoài ngành 89/2008/QĐ-BNN... Mẫu số 4 “Báo cáo thành tích cá nhân” sử dụng cho Quyết định số 4. người Việt Nam ở nước ngoài và người nước 89/2008/QĐ-BNN... ngoài”; Mẫu số 5 “Báo cáo thành tích cá nhân”sử dụng cho Quyết định số 5. nông dân,diêm dân, Ngư dân, Doanh nghiệp tư 89/2008/QĐ-BNN... nhân, Chủ nhiệm HTX…”; Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản