Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Chia sẻ: meomaythongminh

Tham khảo tài liệu 'xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn”', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn”

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ

Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Bộ

Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Nhận hồ sơ trình Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ (không qui định
thời gian từ khi nhận hồ sơ) sau họp Thường trực Hội đồng 15 ngày (ngày làm
việc);

Đối tượng thực hiện:Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định1. 25.000 đồng/chiếc Quyết định số 3809/QĐ-BNN-TC...Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính

Các bướcTên bước Mô tả bước- Nhận hồ sơ tại Văn thư Vụ TCCB-Bộ NN&PTNT, chuyển
phòng Thi đua khen thưởng & kỷ luật phân công công chức xử
1. lý, kiểm tra thủ tục, thẩm định thành tích theo qui định, họp
Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, trình Bộ trưởng
ký, ban hành, lưu hồ sơ;2. - Trả kết quả tại Văn thư Vụ TCCB- Bộ NN&PTNTHồ sơThành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ- Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ
1.
niệm chương của Thủ trưởng đơn vị (phụ lục 1).- Báo cáo tóm tắt quá trình công tác hoặc báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị
xét tặng Kỷ niệm chương của cá nhân. (Cá nhân trong ngành, phụ lục 2; Cá
2.
nhân ngoài ngành, phụ lục 3; Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước
ngoài, phụ lục 4; Nông dân, Ngư dân, Diêm dân, phụ lục 5).Số bộ hồ sơ:

01Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui địnhMẫu số 1 “Tờ trình về đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm
Quyết định số
1. chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển
89/2008/QĐ-BNN...
nông thôn”Mẫu số 2 “Báo cáo quá trình công tác” cho cá nhân Quyết định số
2.
trong ngành 89/2008/QĐ-BNN...
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui địnhMẫu số 3 “Báo cáo quá trình công tác” cho cá nhân Quyết định số
3.
ngoài ngành 89/2008/QĐ-BNN...Mẫu số 4 “Báo cáo thành tích cá nhân” sử dụng cho
Quyết định số
4. người Việt Nam ở nước ngoài và người nước
89/2008/QĐ-BNN...
ngoài”;Mẫu số 5 “Báo cáo thành tích cá nhân”sử dụng cho
Quyết định số
5. nông dân,diêm dân, Ngư dân, Doanh nghiệp tư
89/2008/QĐ-BNN...
nhân, Chủ nhiệm HTX…”;Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản