XML, XSLT, Java, and JSP: A Case Study in Developing a Web Application- P14

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
81
lượt xem
26
download

XML, XSLT, Java, and JSP: A Case Study in Developing a Web Application- P14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

XML, XSLT, Java, and JSP: A Case Study in Developing a Web Application- P14: Là một nhà phát triển Web, bạn biết những thách thức trong việc xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng. Tạo các ứng dụng di động trở nên thật sự có thể bằng cách sử dụng Java cho code và XML để tổ chức và quản lý dữ liệu. "XML, XSLT, Java, và JSP: Một trường hợp học" sẽ giúp bạn tối đa hóa khả năng của XML, XSLT, Java, và JSP trong các ứng dụng web của bạn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XML, XSLT, Java, and JSP: A Case Study in Developing a Web Application- P14

 1. 632 Appendix C Source Code for bonForum Web Application Other bonForum sites can be listed here too!
 2. C.31 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\forum_entry.jsp 633 C.31 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\forum_entry.jsp
 3. 634 Appendix C Source Code for bonForum Web Application content=”text/html; charset=x-user-defined”> bonForum Nickname: Your age:
 4. C.32 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\forum_error.jsp 635 C.32 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\forum_error.jsp bonForum Error! Please enter bonForum again! Message:
 5. 636 Appendix C Source Code for bonForum Web Application errorMessage1 = requestedSessionId + “ is NOT valid session.”; } HttpSession maybeSession = request.getSession(false); if(maybeSession == null) { errorMessage2 = “Session is null.”; } else { errorMessage2 = “Session not null.”; } %> Try re-entering bonForum. If the error keeps happening, you can copy this browser page and visit the BonForum Project website on SourceForge: www.bonforum.org . Check the bug tracker there. You may find some info there, or if this problem is a new one, you can report it there, and paste this page into your bug report! bonForum re-login debug
 6. C.33 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\forum_error_robot.jsp 637 } catch(Throwable ex) { } %> C.33 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\forum_error_robot.jsp bonForum Plugin tag OBJECT or EMBED
 7. 638 Appendix C Source Code for bonForum Web Application not supported by browser. C.33 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\forum_login.jsp bonForum
 8. C.33 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\forum_login.jsp 639 name=”submit”> C.34 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\forum_login_robot.jsp
 9. 640 Appendix C Source Code for bonForum Web Application bonForum Plugin tag OBJECT or EMBED not supported by browser. C.35 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\quest_executes_chat.jsp
 10. C.36 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_console.jsp 641 bonForum /bonForum/noframe/html.index C.36 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_ console.jsp
 11. 642 Appendix C Source Code for bonForum Web Application bonForum C.37 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_ controls.jsp
 12. C.37 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_controls.jsp 643 bonForum
 13. 644 Appendix C Source Code for bonForum Web Application chat message send this message exit this chat execute guest command page messages
 14. C.37 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_controls.jsp 645 value=”yes”>
 15. 646 Appendix C Source Code for bonForum Web Application C.38 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_ frame.jsp 0) { chatSubjectMessage = “category: “ + chatSubject; } String chatTopic = (String)session.getAttribute(“chatTopic”); String chatTopicMessage = “”; if(chatTopic != null && chatTopic.trim().length() > 0) { chatTopicMessage = “topic: “ + chatTopic; } %> bonForum
 16. C.38 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_frame.jsp 647 99) { chatMessagesPageSize = “99”; } else if(size < 1) { chatMessagesPageSize = “1”; } session.setAttribute(“chatMessagesPageSize”, chatMessagesPageSize); %> page:&nbsp; &nbsp;of&nbsp;
 17. 648 Appendix C Source Code for bonForum Web Application C.39 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_ ready.jsp bonForum
 18. C.40 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_robot.jsp 649 C.40 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\guest_executes_chat_ robot.jsp bonForum Plugin tag OBJECT or EMBED not supported by browser.
 19. 650 Appendix C Source Code for bonForum Web Application C.41 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\guest_executes_ command.jsp bonForum /bonForum/noframe/html.index
 20. C.42 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\bonForum\jsp\forum\guest_executes_command_controls.jsp 651 C.42 Filename: TOMCAT_HOME\webapps\ bonForum\jsp\forum\guest_executes_ command_controls.jsp 99) { chatMessagesPageSize = “99”; } else if(size < 1) { chatMessagesPageSize = “1”; } session.setAttribute(“chatMessagesPageSize”, chatMessagesPageSize); %> bonForum

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản