Xóa đăng ký đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi không còn giữ chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Xóa đăng ký đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi không còn giữ chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc Phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Tuyển quân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp huyện. Cách thức thực hiện:Cơ quan, tổ chức đến làm thủ tục đăng ký tại Ban CHQS cấp huyện Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xóa đăng ký riêng trong Sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. Các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xóa đăng ký đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi không còn giữ chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS)

  1. Xóa đăng ký đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi không còn giữ chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tuyển quân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp huyện. Cách thức thực hiện:Cơ quan, tổ chức đến làm thủ tục đăng ký tại Ban CHQS cấp huyện Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xóa đăng ký riêng trong Sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Người SSNN thôi chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thì cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác cử đại diện mang quyết định miễn 1. 1 nhiệm chức vụ, giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của người đó đến Ban CHQS cấp huyện để làm thủ tục đăng ký lại vào danh sách đăng ký công dân SSNN. Ban CHQS huyện xóa đăng ký riêng trong Sổ đăng ký công dân 2. 2 SSNN. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Quyết định miễn nhiệm chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời 1. chiến; 2. - Giấy chứng nhận đăng ký NVQS; 3. - Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ.
  3. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản