Xoa dịu nhanh các bệnh thông thường – Phần 1

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
3
download

Xoa dịu nhanh các bệnh thông thường – Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sốt, viêm họng, đứt tay hay ngộ độc thực phẩm là những vấn đề rất thường gặp trong cuộc sống hàng ngày và chúng gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt cũng như tâm trạng của người bệnh. Hầu hết những triệu chứng này ở mức độ nhẹ và mới phát có thể được xử lý và sơ cứu đơn giản tại chỗ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xoa dịu nhanh các bệnh thông thường – Phần 1

  1. Xoa d u nhanh các b nh thông thư ng – Ph n 1 S t, viêm h ng, t tay hay ng c th c ph m là nh ng v n r t thư ng g p trong cu c s ng hàng ngày và chúng gây nh hư ng ít nhi u n sinh ho t cũng như tâm tr ng c a ngư i b nh. H u h t nh ng tri u ch ng này m c nh và m i phát có th ư c x lý và sơ c u ơn gi n t i ch . Sau ây là nh ng cách ơn gi n và hi u qu b n có th nhanh chóng làm d u các tri u ch ng khó ch u c a mình.
  2. S t Nên… - Gi m s t t m th i b ng thu c ch a acetaminophen trư c khi cơn s t lan ra c cơ th . - U ng th t nhi u các lo i nư c, vì s t có th khi n b n ra m hôi và n u b n không n p nư c, b n có th b m t nư c. Không nên… - C g ng làm vi c b t ch p cơn s t. i t p th d c ho c làm vài chén v i b n bè có th khi n cơ th b n thêm căng th ng và khó h i ph c. - Làm mát da b ng túi nư c á khi nhi t cơ th quá nóng, b i vì nư c á có th thiêu t da c a b n. Hãy s d ng khăn chư m mát thay th . Và n g p bác sĩ n u…
  3. - B n s t cao trên 38.5 C, kèm theo au u và c ho c cơn s t không gi m sau 2 ngày. H u h t các cơn s t là do virus và s t kh i sau 1 n 2 ngày. Nhưng trong m t s trư ng h p, s t có th là d u hi u c a nh ng b nh nghiêm tr ng hơn, như là nhi m trùng th n, viêm ph i ho c viêm màng não. Cơn au do viêm xoang Nên… - Dùng ng x t nư c mu i ho c th t r a làm s ch ch t nh y và vi khu n ng th i giúp gi m áp xoang. - S d ng thu c làm thông mũi ch a pseudoephedrine có th nhanh chóng làm co các m ch máu viêm t y - là nguyên nhân gây ra cơn au. - Làm d u cơn khó ch u vùng u b ng thu c kháng viêm.
  4. Lưu ý: b n cũng có th dùng lo i thu c k t h p c kháng viêm và thông mũi nhưng các bác sĩ khuyên r ng nên dùng tách bi t d ki m soát li u lư ng hơn. Không nên… - L m d ng kháng sinh và thu c x t mũi steroid. M t nghiên c u cho th y nh ng ngư i ch s d ng gi dư c cũng ph c h i nhanh ch ng kém nh ng ngư i dùng thu c x t steroid, i u ó cho th y thu c x t steoid th c ra không có tác d ng gì m y. Và n g p bác sĩ n u… - Tri u ch ng không thuyên gi m sau kho ng 1 tu n v i cơn au nghiêm tr ng, ho c thân nhi t lên cao quá 38 C. B n có th b nhi m trùng xoang và c n n kháng sinh. N t n do tr i rét
  5. Nên… - Thoa sáp ch ng n (sáp ong ho c Vaseline – sáp g c d u m ) nh m gi m cho v t loét và ngăn ng a n t n . - N u b n thư ng xuyên b n t n , hãy h i bác sĩ ư c kê toa thu c kháng virus dùng ngay khi v t loét m i ch m s giúp mau lành và tránh tái phát. - Hãy kiên nh n. V t loét n thư ng t lành sau kho ng vài ngày. Trong khi ch i, b n có th i u tr gi m au b ng thu c bôi ch a benzocaine. Không nên… - C g ng làm khô v t loét v i ôxy già, c n ho c d u ph . - ng ch m vào v t thương, u ng rư u (dù ch v i m t lư ng không áng k ), ho c hôn ngư i khác. N t n môi cũng là m t d ng b nh m n r p (herpes) d lây lan. - C g ng che ph b ng kem che khuy t i m dày vì vi c
  6. t y trang s làm cho v t loét thêm tr m tr ng. Và n g p bác sĩ n u… - V t loét không lành sau 1 n 2 tu n và cơn au vư t ngư ng ch u ng. Nó có th là m t ph n ng d ng. Viêm h ng Nên… - Súc mi ng v i m t tách nư c m hòa m t thìa mu i vào m i gi gi m viêm t y. - H p m t ít trà th o dư c, ng m k o gi m ho c m t thìa m t ong không giúp b n i u tr nhanh tri u ch ng viêm h ng c a b n nhưng chúng giúp làm d u c h ng c a b n và m t ong có tác d ng kháng virus. Dùng ng x t kh trùng ch a phenol giúp làm tê và gi m au vùng h ng.
  7. Không nên… - L m d ng kháng sinh vì h u h t các tri u ch ng viêm h ng là do virus, kháng sinh ch có tác d ng kháng viêm nhi m do vi khu n, ví d viêm h ch h u do liên c u khu n. Và n g p bác sĩ n u… - B n không c m th y hơn (th m chí là t hơn) sau 1 ho c 2 ngày, ho c b n th y nh ng m tr ng c h ng ( ây là d u hi u c a liên c u khu n). - Cơn viêm h ng c a b n l p l i thư ng xuyên – có th là d u hi u c a h i ch ng nư c mũi ch y ngư c mãn tính ho c trào ngư c th c qu n.
Đồng bộ tài khoản