Xoa dịu nhanh các bệnh thông thường - Phần 2

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
3
download

Xoa dịu nhanh các bệnh thông thường - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hầu hết những triệu chứng này ở mức độ nhẹ và mới phát có thể được xử lý và sơ cứu đơn giản tại chỗ. Sau đây là những cách đơn giản và hiệu quả để bạn có thể nhanh chóng làm dịu các triệu chứng khó chịu của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xoa dịu nhanh các bệnh thông thường - Phần 2

  1. Xoa d u nhanh các b nh thông thư ng - Ph n 2 S t, viêm h ng, t tay hay ng c th c ph m là nh ng v n r t thư ng g p trong cu c s ng hàng ngày và chúng gây nh hư ng ít nhi u n sinh ho t cũng như tâm tr ng c a ngư i b nh. H u h t nh ng tri u ch ng này m c nh và m i phát có th ư c x lý và sơ c u ơn gi n t i ch . Sau ây là nh ng cách ơn gi n và hi u qu b n có th nhanh chóng làm d u các tri u ch ng khó ch u c a mình. Ng c th c ph m
  2. Nên… - H p vài ng m nư c g ng (cách làm: hãm vài lát g ng tươi vào m t tách nư c nóng). - Gi nư c b ng cách u ng nhi u nư c, trà th o dư c ho c các th c u ng th thao. Nôn m a ho c tiêu ch y có th d n n tình tr ng m t nư c gây nh hư ng n kh năng v n chuy n máu n các cơ quan tr ng y u trong cơ th . - Ăn các th c ăn l t như bánh l t d tiêu hóa, bánh mì nư ng, ho c ngũ c c khô. Khi b n th y hơn, có th th ăn tr ng lòng ào ho c tr ng bác, ho c là s a chua nguyên ch t. Không nên… - U ng nư c trái cây ho c café vì n ng axit trong chúng có th khi n tình hình thêm t . - Ăn th c ăn giàu m vì m khó tiêu hóa hơn
  3. carbonhydrate. Tương t tránh ăn sa-lát và trái cây. Và n g p bác sĩ n u… - Tri u ch ng c a b n tr n ng và kéo dài hơn 24 gi . au d dày c p, nôn m a ho c tiêu ch y có th là d u hi u c a s i m t ho c viêm ru t th a. V t thương h và xây xư c Nên… - R a s ch v i nư c xà phòng loãng m lo i b vi trùng và d v t. - Gi m v t thương h , ây là v n m u ch t tái t o nhanh các t bào bi u bì m i. Bôi m t l p m ng thu c m kháng sinh; n u v t thương nơi mà thu c m có th d b chùi i ho c v y b n, hãy che ch n cho nó b ng băng dính cá nhân.
  4. Không nên… - Sát trùng b ng ôxy già ho c c n, chúng làm khô da và ngăn quá trình làm lành. - S mó v t thương ho c l p mày làm tăng kích thích lên v t thương và làm ch m quá trình làm lành v t thương, m t khác có th khi n vi khu n xâm nh p vào v t thương. Ngoài ra, s mó v t thương cũng góp ph n cho v t thương làm s o sau khi lành. Và n g p bác sĩ n u… - V t thương quá sâu (trong trư ng h p b n không th c nh các mép l i v i nhau theo cách thông thư ng) ho c ph n da quanh v t thương c n ph i ư c khâu l i. - Có mưng m ho c rát quanh v t thương cho th y d u hi u c a s nhi m trùng và b n s c n n kháng sinh. B ng (ph ng)
  5. Nên… - Ngay l p t c chư m l nh ho c x i nư c l nh lên vùng b b ng làm gi m nhi t trên da. - Bôi thu c m g c d u m gi m cho vùng da thương t n, sau ó che ch n b ng băng dính cá nhân. - R a vùng da b ng v i nư c mát 2 l n / ngày, th m khô và bôi l i thu c m . Không nên… - Xát bơ nên v t b ng có th d n n nhi m trùng. - Dùng ôxy già, c n, hay d u ph vì t t c các ch t này gây khô da và làm ch m quá trình t o thành t bào bi u bì m i. Và n g p bác sĩ n u… - Cơn au tr nên t hơn, sưng t y, ch y máu ho c mưng
  6. m ; ho c vùng da b ng không ti n tri n sau vài ngày. B n có th b b ng 2 ho c 3 (B ng 1 gây ra v t b ng gi p, b ng 2 và 3 gây ra v t loét sâu hơn). Hai b ng sau u gia tăng nguy cơ nhi m trùng và làm s o và có th c n ph i dùng n kháng sinh, băng bó c bi t, th m chí là ph i ghép da. Căng và au cơ Nên… - Th c hi n tu n t theo nguyên t c: ngh , chư m á, ép ch t, nâng. - Nh nhàng kéo giãn khi cơn au d t nh m duy trì trư ng c ng và ngăn ng a xơ c ng. - Dùng thu c kháng viêm gi m au và sưng t y trong vòng 2-5 ngày sau thương tích. - Th kem bôi gi m au làm d u cơn au. - T m b n v i nư c nóng trong kho ng 3-4 ngày sau
  7. thương tích. Hơi nóng s cung c p oxy cho mô và giúp n i l ng cơ b p. Không nên… - Áp nóng cơ b p ngay khi thương tích. S c nóng có th giúp b n th y hơn nhưng trong 24-48 gi u á l nh s giúp gi m viêm. - Ch u ng m t cu c xoa bóp nghiêm ng t; trong trư ng h p không may, b n có th còn c m th y t hơn. Và n g p bác sĩ n u… - au n khi i l i ho c cơn au không ư c c i thi n trong vòng 1 tu n. B n có th b t máu b p th t ho c bong hay rách gân.
Đồng bộ tài khoản