Xử lý chất thải Rắn bằng phương pháp nhiệt

Chia sẻ: nguyenvanquan037

Gần đây, phương pháp xử lý chất thải bằng nhiệt đ ược sử dụng phổ biến để xử lý chất thải đô thị, giảm khối l ượng chất thải và ngăn ngừa dich bệnh. Nhưng hiện nay, phương pháp này đang được hạn chế nhằm ngăn ngừa ô nhiễm. Các công nghệ tiên tiến xử lý chất thải bằng nhiệt nh ư nhiệt phân và khí hoá, cho phép thu hồi nguồn năng lượng (như nhiệt năng, điện năng hoặc nhi ên liệu). Biện pháp này cũng loại bỏ các chất thải đô thị có khả năng phân huỷ sinh học khỏi b ãi chôn lấp,...

Nội dung Text: Xử lý chất thải Rắn bằng phương pháp nhiệt

 

  1. .
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản