Xử lý nước cấp chương 1 : Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước - Ths Lâm Vĩnh Sơn

Chia sẻ: dinhlan0501

Hệ thống cấp nước là tổ hợp các công trường có chức năng thu, xử lý vận chuyển và điều hòa phân phối nước. Có nhiều cách phân loại hệ thống cấp nước như phân loại theo đối tượng phục vụ, theo chức năng phục vụ, theo phương pháp sử dụng nước hay theo nguồn nước ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản