Xử lý nước thải sinh hoạt

Chia sẻ: heoxinhkute12

NGUYÊN TẮC CHỌN LỰA CÔNG NGHỆ XỬ LÝ: Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phụ thuộc vào: Thành phần và tính chất nước thải Mức độ cần thiết xử lý nướcthải Lưu lượng và chế độ xả thải Đặc điểm nguồn tiếp nhận Điều kiện mặt bằng và địa hình khu vực dự kiến xây dựng trạm xử lý nước thải Điều kiện địa chất thuỷ văn, khí hậu tại khu vực dự kiến xây dựng Điều kiện cơ sở hạ tầng (cấp điện, cấp nước, giao thông, ) Điều kiện vận hành và quản...

Nội dung Text: Xử lý nước thải sinh hoạt

Xử lý nước thải sinh hoạt
NGUYÊN TẮC CHỌN LỰA CÔNG NGHỆ XỬ LÝ:
Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phụ thuộc
vào:

Thành phần và tính chất nước thải
Mức độ cần thiết xử lý nướcthải
Lưu lượng và chế độ xả thải
Đặc điểm nguồn tiếp nhận
Điều kiện mặt bằng và địa hình khu vực dự kiến xây
dựng trạm xử lý nước thải
Điều kiện địa chất thuỷ văn, khí hậu tại khu vực dự
kiến xây dựng
Điều kiện cơ sở hạ tầng (cấp điện, cấp nước, giao
thông, )
Điều kiện vận hành và quản lý hệ thông xử lý nước
thải
Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt nói chung
thường phụ thuộc vào quy mô dân số(tực phụ thuộc vào
lưu lượng nươc thải).

CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CƠ BẢN
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của xử lý nước
thải là loại bỏ các chất hữu cơ có trong nước thải (vì đó là
môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh
vật, vi trùng và nguy hiểm về mặt vệ sinh nguồn nước)
Quá trình khoáng hoá
Là quá trình phân giải các liên kết hữu cơ dưới tác dụng
của các vi sinh vật thành CO2 vàH2O. trong quá trình
này, vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ để làm nguồn dinh
dưỡng cho sự tồn tại và phát triển.
Quá trình khoáng hoá hiếu khí
Là quá trình khoáng hoá chất hữu cơ dưới sự tham gia
của các vi sinh vật hiếu khí để oxy hoá hoàn toàn các chất
hữu cơ chứa C, N, P, S thành CO2, H2O, và các muối
khoáng tương ứng.
Quá trình hiếu khí thường được ứng dụng trong công
nghệ xử lý nước thải có chứa chất hữu cơ dạng keo và
hoà tan.
Quá trình khoáng hoá kỵ khí
Tương tự như trên nhưng với sự tham gia của các vi
sinh vật kỵ khí. sản phẩm của quá trình là NH3, H2S, CH4,
CO2, H2, và 1 số sản phẩm trung gian.
Quá trình kỵ khí được sử dụng để xử lý cặn lắng và
nước thải của 1 số ngành công nghiệp có hàm lượng chất
hữu cơ cao…
Quá trình khoáng hoá thiếu khí
Cũng là quá trình khoáng hoá nhưng đây là quá trình
hỗn tạp giữa các vi sịnh vật hiếu khí,kỵ khí và tuỳ tiện trong
môi trường thiếu oxy. Quá trình này cho ra nhiều sản
phẩm, đặc biệt người ta thường sử dụng phương pháp này
để khử các dạng muối của nitơ thành nitơ tự do.
Quá trình nitrat hoá
Là quá trình oxy hoá sinh hoá hiếu khí nitơ của các muối
amoni thành nitric và sau đó thành nitrat:
(NH4) 2CO3 + 3O2 = 2HNO2 + CO2 + 3H2O
2HNO2 + O2 = 2HNO3
quá trình kỵ khí thường được dùng để xử lý cặn lắng và
nước thải của 1 số ngành công nghiệp có hàm lượng chất
hữu cơ cao…
Quá trình khử nitrat
Là quá trình tách oxy ra khỏi nitric và nitrat dưới tác
dụng của các vi sinh vật yếm khí (vi khuẩn khử nitrat) và
oxy được tách ra sử dụng để oxy hoá các chất hữu cơ

Quá trình khử các nitric N2O3 giải phóng được 1, 71
mg O2
Quá trình khử nitrat N2O5 giải phóng được 2, 85
mg O2

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
Để xử lý nước thải sinh hoạt, thường áp dụng các quá trình
và phương pháp sau đây:

Xử lý bậc 1: xử lý cơ học vật lý
Xử lý bậc 2 : xử lý sinh học
Xử lý bậc cao: xử lý triệt để
Khử trùng
Xử lý bùn cặn

Xử lý bậc 1 nhằm tách loại ra khỏi nước thải các tạp
chất nổi, các chất có kích thước lớn và các chất dễ
lắng, thường áp dụng các công trình xử lý đơn vị sau đây:

Song chắn rác- thiết bị nghiền rác
Bể lắng cát –sân phơi cát
Bể lắng đợt 1

Xử lý bậc 2 nhằm loại bỏ khỏi nước các chất hữu cơ dạng
hòa tan, dạng keo và phân tán nhỏ. Thực chất của quá
trình xử lý bậc 2 là quá trình xử lý sinh học (quá trình
khoáng hóa các chất hữu cơ dưới tác dụng của vi sinh vật)
Tùy thuộc vào điều kiện làm thoáng quá trình xử lý sinh
học được chia làm 2 dạng:
Xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên

Cánh đồng tưới
Cánh đồng lọc
Hồ sinh vật

Xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạo

Quá trình vi sinh lơ lửng (bùn hoạt tính)
Bể bùn hoạt tính thổi khí (aerotank)
Mương oxy hóa
Hồ sinh vật

Quá trình sinh học dính bám (màng vi sinh vật)

Bể lọc sinh học nhỏ giọt
Bể lọc sinh học cao tải
Tháp lọc sinh học
Bể lọc tiếp xúc quay

Quá trình vi sinh vật kết hợp: bể sinh học hiếu khí tiếp
xúc
Trong xử lý bậc 2, sinh khối bùn hoạt tính tăng lên liên
tục và đồng thời các lớp màng vi sinh già cỗi luôn được
tách ra khỏi vật liệu lọc, do đó cần phải loại chúng ra khỏi
nước thải ở bể lắng đợt 2
Bùn lắng ở bể lắng đợt 2 (bùn hoạt tính) 1 phần được
đưa trở về bể aerotank để tăng nhanh quá trình oxy hóa
sinh hóa gọi là bùn hoạt tính tuần hoàn (thường chiếm 40-
50% thể tích bùn) phần còn lại là bùn hoạt tính dư và được
dẫn đến các công trình xử lý cặn bùn.
Xử lý bậc cao nhằm loại bỏ các chất dinh dưỡng (N,
P) trong nước thải để tránh xảy ra hiện tượng phú dưỡng
hóa các nguồn tiếp nhận nước thải. Khi có yêu cầu xử lý
cao để tái sử dụng nước thải

Quá trình sinh học từng mẻ
RBC
Hấp phụ
Làm trong khử màu
Lọc

Khử trùng nhằm mục đích loại bỏ các VSV có trong nước
thải
Khử trùng bằng hóa chất : bể tiếp xúc
Khử trùng bằng nhiệt
Khử trùng bằng tia bức xạ
Khử trùng bằng ozôn

Trong quá trình xử lý nước thải nói chung thường tạo ra 1
lớp cặn bùn

Cặn tươi ở bể lắng đợt 1
Màng vi sinh vật, bùn hoạt tính dư ở bể lắng đợt 2
Rác nghiền nhỏ ở song chắn rác
Cặn lắng ở bể tiếp xúc

Cặn bùn nói chung có mùi hôi thối khó chịu, nguy hiểm
về mặt vệ sinh môi trường: ruồi,gặm nhấm, côn trùng. Xử
lý cặn nhằm ổn định cặn hữu cơ tránh tạo ra các mùi hôi
khó chịu,giảm độ ẩm của cặn để thuận lợi cho việc vận
chuyển và sử dụng, thải bỏ cặn.
Để xử lý ổn định cặn tươi (phần lớn là cặn bã hữu
cơ) thường áp dụng phương pháp phân hủy sinh học kỵ
khí trong các công trình tương ứng.

Bể tự hoại
Bể lắng 2 vỏ
Bể metan
Hộ sinh vật kỵ khí
Túi ủ khí sinh học

Để giảm độ ẩm của cặn/ bùn đã ổn định, có thể áp dụng
các phương pháp sau đây:

Phương pháp cơ học
Bể nén bùn trọng lực
Bể tuyển nổi bùn
Thiết bị ly tâm bùn
Thiết bị lọc ép bùn
Thiệt bị lọc chân không
Phương pháp nhiệt
Sân phơi bùn
Thiết bị sấy khô bùn
Thiêu đốt bùn


Tag: xử lý nước thải , xử lý nước cấp , xử lý nước tinh
khiết , xử lý nước thải công nghiệp , xử lý nước thải sinh
hoạt , xử lý nước thải đô thị , xử lý rác , xử lý chất thải rắn ,
xử lý khí thải , đánh giá tác động môi trường , cam kết môi
trường , tư vấn giám sát môi trường , giấy phép xả thải ,
mô hình xử lý nước , vật tư xử lý môi trường , hóa chất môi
trường , vật liệu lọc nước , thiết bị xử lý nước , xu ly nuoc
thai , xu ly nuoc cap , xu ly nuoc tinh khiet , xu ly nuoc thai
cong nghiep , xu ly nuoc thai sinh hoat , xu ly nuoc thai do
thi , xu ly rac , xu ly chat thai ran , xu ly khi thai , danh gia
tac dong moi truong , cam ket moi truong , tu van giam sat
moi truong , giay phep xa thai , mo hinh xu ly nuoc , vat tu
xu ly moi truong , hoa chat moi truong , vat lieu loc nuoc ,
thiet bi xu ly nuoc.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản