XỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ

Chia sẻ: vanass

rất bất ngờ gây tử vong nhanh. Xuất hiện càng sớm càng nặng, có thể 2 pha. Đường vào bất kỳ. Tĩnh mạch nguy hiểm nhất. Phát hiện sớm, xử trí nhanh, đúng → hạn chế

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản