Y học cổ truyền - Thuốc bổ dưỡng

Chia sẻ: luckystar_1203

Mục tiêu 1. Trình bày cơ sở phân loại, tính chất loại, chung của thuốc bổ 2. Trình bày tên KH, bpd, hoạt chất của các vị thuốc bổ 3. Trình bày công năng, chủ trị, liều dùng ng, trị, của các vị thuốc bổ 4. Liệt kê các vị thuốc bổ

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản