ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại

Chia sẻ: thinhlu

Tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại có ý nghĩa kinh tế rất quan trọng.

Nội dung Text: ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại

Ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghi ệp thương
mại:
Tăng năng suất lao động trong các doanh nghi ệp th ương m ại có ý nghĩa kinh t ế
rất quan trọng.
Tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp th ương mại là y ếu t ố đ ẻ không
ngừng mở rộng tiêu thụ hàng hóa vủa doanh nghi ệp , tạo đi ểu kiện ph ục v ụ t ốt
khách hàng.
Góp phần tiết kiệm lao động đầu tư cho lưu thông hàng hóa t ạo đi ều ki ện tăng
năng suất lao động cho các ngành sản xuất vật chất của n ền kinh t ế qu ốc dân
Rút ngắn thời gian hàng hóa dừng lại trong khâu l ưu thông , thúc đ ẩy nhanh quá
trình tái sản xuất xã hội
Tăng năng suất lao động là điều kiện để các doanh nghi ệp tiết ki ệm hao phí lao
động , tiết kiệm chi phí ,tăng tích lũy cho người lao động trong doanh nghi ệp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản