ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại

Chia sẻ: Vu Manh Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
282
lượt xem
34
download

ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại có ý nghĩa kinh tế rất quan trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại

  1. Ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghi ệp thương mại: Tăng năng suất lao động trong các doanh nghi ệp th ương m ại có ý nghĩa kinh t ế rất quan trọng. Tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp th ương mại là y ếu t ố đ ẻ không ngừng mở rộng tiêu thụ hàng hóa vủa doanh nghi ệp , tạo đi ểu kiện ph ục v ụ t ốt khách hàng. Góp phần tiết kiệm lao động đầu tư cho lưu thông hàng hóa t ạo đi ều ki ện tăng năng suất lao động cho các ngành sản xuất vật chất của n ền kinh t ế qu ốc dân Rút ngắn thời gian hàng hóa dừng lại trong khâu l ưu thông , thúc đ ẩy nhanh quá trình tái sản xuất xã hội Tăng năng suất lao động là điều kiện để các doanh nghi ệp tiết ki ệm hao phí lao động , tiết kiệm chi phí ,tăng tích lũy cho người lao động trong doanh nghi ệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản