Ý nghĩa sinh học của quá trình thoát hơi nước của thực vật

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
509
lượt xem
55
download

Ý nghĩa sinh học của quá trình thoát hơi nước của thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình thoát hơi nước trước hết là "cái họa tất yếu" của cây thực hiện qua các khí khổng, ở miền mạch lỗ vỏ... Nước thoát ra ngoài cơ thể thực vật theo 2 hình thức: thực hiện dưới dạng dung dịch đó là hiện tượng ứ giọt, hình thức thứ 2 dưới dạng hơi, đó là quá trình thoát hơi nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ý nghĩa sinh học của quá trình thoát hơi nước của thực vật

  1. Ý nghĩa sinh học của quá trình thoát hơi nước của thực vật Quá trình thoát hơi nước trước hết là "cái họa tất yếu" của cây thực hiện qua các khí khổng, ở miền mạch lỗ vỏ... Nước thoát ra ngoài cơ thể thực vật theo 2 hình thức: thực hiện dưới dạng dung dịch đó là hiện tượng ứ giọt, hình
  2. thức thứ 2 dưới dạng hơi, đó là quá trình thoát hơi nước. Tính trung bình 1000g nước cũng chỉ dùng để đồng hóa 2g để tạo ra chừng 3g chất hữu cơ. Lượng nước thoát vào và hút ra vượt quá nhiều lượng nước tối thiểu cần cho cây. Ví dụ: cây lúa mì trong suốt quá trình dinh dướng bốc hơi quãng 300-320mm nước trong số 100-120mm lượng nước mưa rơi xuống (theo Henrigell). Ở Việt Nam , mưa cao nhất trên 400mm. Trong suốt chu kỳ sinh trưởng mỗi ha ngô bốc hơi 8000 tấn nước (200kg´40.000 cây), nghĩa là số lượng nước cần gần 1m3 nước/1m2 đất. Mặc dầu
  3. thế cây không thể ngừng thoát hơi nước bằng cách đóng khí khổng được. Bởi vì quá trình thoát hơi nước là một quá trình sinh lý cần thiết của cơ thể. Hơn nữa thoát nước là động cơ trên để hút nước lên cao. Ở cây gỗ lực hút của nước có thể đạt tới 100atm. Thoát hơi nước là sự chống với quá trình đốt cháy lá. Cây xanh trong quá trình quang hợp hút năng lượng ánh sáng mặt trời, năng lượng này một phần dùng trong quang hợp, một phần thải ra dưới dạng nhiệt, làm tăng nhiệt độ. Nhờ có quá trình thoát hơi nước đã làm giảm nhiệt độ đốt nóng đó. Do
  4. đó các hoạt động khác không bị rối loạn nhất là các hệ enzyme tổng hợp chất hữu cơ. Người ta thấy rằng các lá héo, sự thoát hơi nước chậm, thường có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ở lá bình thường khoảng 4-6oC. Thoát hơi nước còn duy trì độ bão hòa nước trong các tầng của thực vật, duy trì được đặc tính chất nguyên sinh bảo đảm cho cơ thể hoạt động được bình thường. Tóm lại, thoát hơi nước là sự thiệt hại cần thiết đối với cây trong quá trình sống. Các chỉ số về thoát hơi nước.
  5. Để biết được sự thoát hơi nước mạnh hay yếu người ta thường dùng các chỉ số sau đây: * Cường độ thoát hơi nước. Cường độ thoát hơi nước được tính bằng trọng lượng nước tiêu hao trên một đơn vị diện tích lá trong một đơn vị thời gian. Đơn vị tính: gam nước tiêu hao trên 1m2 lá 2 trong một giờ hoặc mgH2O/dm lá /h. * Hiệu suất thoát hơi nước. Hiệu suất thoát hơi nước là lượng chất khô tạo nên khi tiêu hao 1kg nước hay là so sánh lượng nước cây mất đối với lượng chất khô tích lũy được trong cùng thời gian.
  6. Hiệu suất thoát hơi nước =Lượng chất khô tạo nên (g) / Lượng nước tiêu hao (kg) * Hệ số thoát hơi nước. Trị số nghịch đảo của số gam nước tiêu dùng khi tích lũy 1gam chất khô gọi là hệ số thoát hơi nước (còn gọi là nhu cầu nước của cây). Hệ số thoát nước = Lượng nước mất đi (g) / Lượng chất khô tạo thành (g) * Thoát nước tương đối. Thoát hơi nước tương đối là so sánh tỷ lệ giữa lượng nước mất trên diện tích lá với lượng nước bốc hơi
  7. qua mặt thoáng tự do có cùng một diện tích. Thoát hơi nước tương đối = Lượng nước thoát qua lá / Lượng nước thoát qua mặt thoáng tự do (g) Các chỉ số trên thường thay đổi theo điều kiện ngoại cảnh và theo loài thực vật. Bình quân cường độ thoát hơi nước từ 15-250g/m2/h. Hệ số thoát hơi nước:125-1000g, nghĩa là tạo ra 1 gam chất khô cần 125- 1000gam nước; trung bình là 300gam. Hiệu suất thoát nước: 1-8, nghĩa là tiêu hao 1kg nước tạo ra được từ 1-8gam chất khô; trung bình là 3. Thoát hơi nước tương đối: 0,1-0,5. có khi đến
  8. 1, một số thực vật ít khi đạt đến 0,01.
Đồng bộ tài khoản