Tài liệu Khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Khoa học Tự nhiên ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học giúp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Tài liệu Khoa học tự nhiên gồm các giáo trình, ebook, bài viết tham khảo chọn lọc cho việc nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy các tài liệu có tính chất học thuật, hàn lâm và chuyên sâu.
  • Giáo trình Giải tích 1 - Tạ Lê Lợi

   Giáo trình Giải tích 1 có nội dung được đề cập đến một số khái niệm cơ bản thứ nhất của giới hạn dãy và chuỗi số thực, tính liên tục, phép tính vi phân và tích phân của hàm số một biến số thực. Đề đọc được giáo trình này sinh viên chỉ cần biết chút ít lý thuyết tập hợp và ánh xạ, cùng với một vài lý luận logic toán căn bản.

   pdf 114p ngoisaoleloi_1177 03-09-2014 0 0

  • Cẩm nang Hữu cơ: Danh pháp-cách gọi tên hợp chất hữu cơ

   Cùng nắm kiến thức trong cẩm nang Hữu cơ (Danh pháp-cách gọi tên hợp chất hữu cơ) thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: danh pháp hidrocacbon, danh pháp hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức, danh pháp hợp chất hữu cơ tạp chức.

   pdf 22p tops123 01-09-2014 0 0

  • Giáo trình Con người và môi trường - Lê Văn Khoa

   Giáo trình Con người và môi trường do Lê Văn Khoa biên soạn cập nhật những thông tin, số liệu mới nhất trong và ngoài nước liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Môi trường.

   pdf 311p thuytrangseven 27-08-2014 1 1

  • Human nature and environmentally responsible behavior - Stephen Kaplan

   This article constitutes a search for a people-oriented approach to encouraging environmentally responsible behavior. It attempts to provide a source of motivations, reduce the corrosive sense of helplessness, and generate solutions to environmental problems that do not undermine the quality of life of the people who are affected.

   pdf 18p thuytrangseven 27-08-2014 5 0

  • Ebook Environmental science - Dr. Y. K. Singh

   Environmental science includes: definition, scope and important, natural resources, ecosystem, biodiversity and conservation, pollution and its factor, social issues, human population and environment, field trip, modern library, morden and effective teacher.

   pdf 319p thuytrangseven 27-08-2014 3 1

  • Bài giảng Sự phát tán chất thải vào khí quyển - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

   Bài giảng "Sự phát tán chất thải vào khí quyển" trình bày các vấn đề sau: ảnh hưởng của các yếu tố khí quyển lên sự phát tán, khuếch tán rối của khí quyển và sự phân bố của chất ô nhiễm, chuyển động của không khí sát mặt đất, phân loại các nguồn gây ô nhiễm lớp không khí sát mặt đất, độ nâng cao của luồng khói.

   ppt 44p nguyenvantyenv 26-08-2014 4 1

  • Bài giảng Tác động của các chất ô nhiễm không khí - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Tác động của các chất ô nhiễm không khí" thông qua việc tìm hiểu các nội dúng sau: tác động đối với con người, tác động đối với động vật, tác động đối với thực vật, tác động đối với vật liệu.

   ppt 38p nguyenvantyenv 26-08-2014 2 0

  • Bài giảng Ô nhiễm không khí & tiếng ồn: Chương 1

   Chương 1 Nguồn gốc phát sinh chất gây ô nhiễm không khí thuộc bài giảng ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khí quyển, khái niệm cơ bản về ô nhiễm không khí, chất gây ô nhiễm không khí, phân loại chất gây ô nhiễm không khí, nguồn gốc phát sinh chất gây ô nhiễm không khí, một số hậu quả do ô nhiễm không khí.

   ppt 52p nguyenvantyenv 26-08-2014 2 0

  • Đề cương ôn tập Sinh thái học môi trường

   Đề cương ôn tập Sinh thái học môi trường bao gồm các câu hỏi và hướng dẫn trả lời của môn Sinh thái học môi trường, giúp sinh viên học tốt và ôn thi hiệu quả. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Môi trường và Tài nguyên.

   pdf 13p nguyenvantyenv 26-08-2014 7 1

  • Bài giảng Hệ sinh thái đô thị

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Hệ sinh thái đô thị" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về hệ sinh thái đô thị, thành phần của hệ sinh thái đô thị, đặc điểm của hệ sinh thái đô thị, quy hoạch-quản lý hệ sinh thái đô thị, các vấn đề trong quản lý đô thị, hướng giải quyết các vấn đề trong quản lý môi trường sống đô thị, các đặc điểm đô thị sinh thái, hệ sinh thái nhà ở, đô thị hóa và môi trường.

   pdf 5p nguyenvantyenv 26-08-2014 5 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản