Tài liệu Khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Khoa học Tự nhiên ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học giúp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Tài liệu Khoa học tự nhiên gồm các giáo trình, ebook, bài viết tham khảo chọn lọc cho việc nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy các tài liệu có tính chất học thuật, hàn lâm và chuyên sâu.
  • Công cụ chính sách trong việc quản lý tài nguyên môi trường

   Công cụ chính sách trong việc quản lý tài nguyên môi trường có nội dung trình bày vai trò của chính sách nhà nước trong việc quản lý tài nguyên môi trường, phân tích các chính sách môi trường, đưa ra các hạn chế nhằm cải thiện chính sách giúp quản lý tài nguyên môi trường chặt chẽ và hiệu quả hơn.

   doc 10p sakura_9z 19-08-2014 0 0

  • Quản lý về tài nguyên quặng và đá quý

   Tài liệu Quản lý về tài nguyên quặng và đá quý có nội dung trình bày thực trạng nguồn tài nguyên quặng và đá quý ở nước ta hiện nay, thực trạng khai thác tài nguyên ở nước ta hiện nay nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát nhất cũng như đánh giá được thực trạng khai thác từ đó có ý thức, biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của nước ta.

   doc 17p sakura_9z 19-08-2014 0 0

  • Bài tập Giải tích hàm và lời giải chi tiết - Phạm Đình Đồng

   Tập tài liệu này đặc biệt hữu ích cho những người đang ôn thi vào Cao học Toán và những người đang ôn tập chuẩn bị thi học kì (sinh viên Toán, học viên Cao học Toán) ở Đại học Huế. Hi vọng các bạn ở Đại học khác cũng tìm được những điều thú vị trong tập tài liệu này.

   pdf 71p sacuonglsf1 19-08-2014 2 0

  • Phương pháp Ion electron 2

   Tài liệu này gồm những bài toán sử dụng phương pháp Ion electron nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc giải trắc nghiệm môn hóa. Tài liệu gồm có phần tóm tắt lý thuyết, bài tập vận dụng lý thuyết và bài tập tự luyện. Mời các bạn cùng xem.

   doc 4p luu00238 14-08-2014 36 1

  • Môi trường và các yếu tố sinh thái 2

   Tài liệu Môi trường và các yếu tố sinh thái trình bày nguyên lý cơ bản của sinh thái học hiện đại, ảnh của môi trường đến các yếu tố sinh thái, một số quy luật cơ bản của sinh thái học, phản ứng của sinh vật lên các tác động của yếu tố môi trường.

   pdf 42p hoahue91 14-08-2014 14 2

  • Giáo trình Môi trường và Con người - Võ Văn Minh

   Giáo trình Môi trường và Con người do Võ Văn Minh biên soạn gồm 7 chương, trình bày các kiến thức nhập môn khao học môi trường; các nguyên lý về sinh thái học vận dụng trong khoa học môi trường; dân số và tài nguyên, môi trường; tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường; hoạt động sống của con người và các vấn đề nảy sinh; các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam.

   pdf 114p hoahue91 14-08-2014 27 1

  • Bài giảng Môi trường và Con người: Chương 3

   Bài giảng Môi trường và Con người: Chương 3 - Tác động của con người lên môi trường có nội dung trình bày lịch sử tác động của con người lên môi trường ở các thời kì khác nhau bao gồm thời kỳ hái lượm, thời kỳ săn bắt và đánh cá, thời kỳ chăn thả, thời kỳ nông nghiệp, thời kỳ công nghiệp hoá, thời kỳ đô thị hoá, thời kỳ siêu công nghiệp hoá.

   ppt 19p hoahue91 14-08-2014 21 0

  • Bài giảng Phần 2: Mối quan hệ giữa con người và môi trường

   Bài giảng Phần 2: Mối quan hệ giữa con người và môi trường có nội dung trình bày về thành phần môi trường, sự tiến hóa của môi trường, tác động của con người đến môi trường nhằm giúp học viên thấy tầm quan trọng và tác động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau giữa môi trường và con người.

   pdf 26p hoahue91 14-08-2014 15 0

  • Tài liệu tập huấn: Xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng tại Huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

   Tài liệu tập huấn: Xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng tại Huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang trình bày sự cần thiết xây dựng hương ước bảo vệ môi trường, quy trình xây dựng và triển khai hương ước bảo vệ môi trường.

   pdf 16p hongmai1604 12-08-2014 7 0

  • Quản lý nước theo lưu vực sông - Một vấn đề cấp thiết hiện nay

   Bài viết Quản lý nước theo lưu vực sông - Một vấn đề cấp thiết hiện nay của TS. Nguyễn Văn Thắng có nội dung trình bày vấn đề quản lý nước theo lưu vực sông, một số kinh nghiệm của thế giới về quản lý lưu vực sông.

   doc 6p hongmai1604 12-08-2014 10 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản