Thư viện Khoa Học Tự Nhiên

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Khoa học Tự nhiên ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học giúp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Tài liệu Khoa học tự nhiên gồm các giáo trình, ebook, bài viết tham khảo chọn lọc cho việc nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy các tài liệu có tính chất học thuật, hàn lâm và chuyên sâu.
Hiển thị 1-10 trên 36240 kết quả
 • Chương 7: Phép biến đổi Laplace và ứng dụng cung cấp cho người học khái niệm hàm biến phức; khái niệm gàm gốc, hàm ảnh; phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Laplace ngược; các tích phân của phép biến đổi Laplace; khái niệm tích chập, ảnh của tích chập; một số phương pháp tìm hàm gốc;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   nguyentrongtich 23-04-2015 2 2   Download

 •  In the present work we have extended these experiments by the use of the plate count in an effort to throw more light on the mechbanism of the salt action. Since our previous experiments have shown that the salt effect is magnified on the acid side of the region of optimum growth (Sherman and Holm, 1922), we have used in the present work media adjusted to a reaction of pH 5.4.

   mylocvt 23-04-2015 0 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Xác suất thống kê (Phần III): Thống kê do Nguyễn Độc Lập biên soạn để nắm bắt những nội dung kiến thức về lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết thống kê, lý thuyết tương quan và hồi quy. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.

   cobetocxul10 23-04-2015 5 3   Download

 • Thuyết lai hóa orbital  trình bày lý thuyết các thuyết lai hóa và các bài tập về chủ đề này giúp các em bạn hiểu rõ hơn về Thuyết lai hóa orbital. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. 

   love2421 23-04-2015 5 3   Download

 • Bài giảng Toán học cao cấp do Nguyến Độc Lập biên soạn cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức về: Các lý thuyết cơ bản và giải được phương trình ma trận, hệ phương trình tuyến tính, tính được tích phân suy rộng loại I, II; giải được phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2, có dạng đặc biệt; xét được hội tụ, phân kỳ của chuỗi số dương, tính được miền hội t...

   cobetocxul10 22-04-2015 6 6   Download

 • (NB) Giáo trình Logic học nhập môn này được biên soạn cho sinh viên bậc đại học thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn − là đối tượng giảng dạy của tác giả tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

   gangto15 22-04-2015 4 4   Download

 • Chân khớp là ngành lớn trong giới động vật, chiếm khoảng hơn 2 phần 3 số loài động vật có trên hành tinh. Có các đặc điểm chung như sau: Cơ thể cùng với các phần phụ phân đốt, hình thành bộ xương ngoài, xuất hiện ống khí (cơ quan hô hấp) và ống manpighi (là cơ quan bài tiết) của nhóm sống trên cạn,...

   voxatientuu 22-04-2015 0 0   Download

 • Chương 8: Ngành Giun đốt (Annelida) trình bày các kiến thức đại cương về ngành Giun đốt, hệ thống học Giun đốt giúp bạn đọc hiểu rõ hơn thế nào là giun đốt, cấu tạo, cơ chế sinh sản, phát triển,... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   voxatientuu 22-04-2015 0 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Chương 7: Ngành động vật thân mềm (Mollusca) với các nội dung như đặc điểm chung của động vật Thân mềm, hệ thống học động vật Thân mềm. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   voxatientuu 22-04-2015 0 0   Download

 • The Third Edition of this classic reference provides readers with concise, up-to-the-moment coverage of the role of microorganisms in water and wastewater treatment. By providing a solid foundation in microbiology, microbial growth, metabolism, and nutrient cycling, the text gives readers the tools they need to make critical decisions that affect public health, as well as the practical aspects of treatment, disinfection, water distribution, bioremediation, and water and wastewater reuse.

   vunangnhat 21-04-2015 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản