Thư viện Khoa Học Tự Nhiên

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Khoa học Tự nhiên ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học giúp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Tài liệu Khoa học tự nhiên gồm các giáo trình, ebook, bài viết tham khảo chọn lọc cho việc nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy các tài liệu có tính chất học thuật, hàn lâm và chuyên sâu.
Hiển thị 1-10 trên 42664 kết quả
 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Dao động kỹ thuật", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức dao động tuyến tính của hệ nhiều bậc tự do, dao động tuyến tính của hệ vô hạn bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva6 19-07-2016 6 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Dao động kỹ thuật" do GS.TSKH Nguyễn Văn Khang biên soạn giới thiệu tới người đọc các kiến thức về mô tả động học các quá trình dao động, dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva6 19-07-2016 5 2   Download

 • The book "Acids and bases" presents the following contents: A world of acids and bases, what are acids and bases, determining acids and bases, acids and bases in chemistry, acids and bases in industry, acids and bases in the human body, acids and bases in nature.

   thangnamvoiva6 19-07-2016 0 0   Download

 • Bài thuyết trình Quan trắc và thực hiện QA/QC trong quan trắc nêu lên chức năng nhiệm vụ chính trong quan trắc; Nhân lực phòng phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm; QA/QC trong thiết kế chương trình quan trắc và một số nội dung khác.

   buicongcnsh 18-07-2016 4 1   Download

 • Workplace safety and health management includes key elements of a Safety and Health Management System; Initial Safety and Health Management System Review; Safety and Health Management System Model.

   thanhtoyz 16-07-2016 2 1   Download

 • Health, safety and environment: A series of trade union education manuals for agricultural workers to maintain close relations with the trade union movement throughout the various countries of the world, to provide it with the support of the international labour office in endeavours to strengthen it, enhance its influence and its activities in the defence and promotion of the interests and rights of workers.

   thanhtoyz 16-07-2016 2 0   Download

 • Health service executive: Waste management awareness handbook presents about Health Service Executive (HSE) Waste Policy, National Legislation, Responsibility of Holder of Waste, Prevention and Minimisation, Healthcare Waste.

   thanhtoyz 16-07-2016 1 0   Download

 • Health, safety & environment handbook for employees, contractors & site representatives 2013 - 2014 includes Policies on Healthy Safety & Environment, Violence and Harassment, Alcohol and Drug, Definition of Terms, Responsibilities of Employees/Contractors.

   thanhtoyz 16-07-2016 2 0   Download

 • HSE handbook presents about your safety and mine – our joint responsibility; Employee Health and Safety Delegates; The Working Environment Committee; Occupational Health Services; Alcohol and narcotic drugs; Risk awareness, risk assessment and planning.

   thanhtoyz 16-07-2016 4 0   Download

 • Health, safety & environment manual includes company safety management system; job site hazard assessments; safe work practices; safe work procedures; company rules; personal protective equipment; preventative maintenance program.

   thanhtoyz 16-07-2016 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản