Thư viện Khoa Học Tự Nhiên

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Khoa học Tự nhiên ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học giúp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Tài liệu Khoa học tự nhiên gồm các giáo trình, ebook, bài viết tham khảo chọn lọc cho việc nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy các tài liệu có tính chất học thuật, hàn lâm và chuyên sâu.
Hiển thị 1-10 trên 44938 kết quả
 • Bài thuyết trình Chất kết dính hữu cơ được trình bày rõ ràng, chi tiết với các nội dung chính sau: Khái niệm chất kết dính hữu cơ, phân loại, Công dụng của chất kết dính hữu cơ, Bitum dầu mỏ. Mời các bạn tham khảo!

   hoanganhtbybyb 23-04-2017 1 1   Download

 • Nhũ tương nhựa đường là sản phẩm tạo ra từ quá trình hòa trộn theo tỷ lệ thích hợp nhựa đường đặc với các chất tạo nhũ và nước dưới dạng nhũ ổn định. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu để hiểu rõ hơn về Nhũ tương nhựa đường.

   hoanganhtbybyb 23-04-2017 1 1   Download

 • Giải phương trình Đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss và Gauss – Jordan vẫn còn tồn tại một số nhược điểm sau:Khối lượng tính toán lớn, mặc dù là phương pháp giải đúng, nhưng vẫn tồn tại sai số do quy tròn trong các bước tính, sai số tổng hợp đôi khi sẽ khá lớn. Mặt khác, phương pháp này không thể khống chế sai số theo ý muốn tính toán.

   trminhdung 22-04-2017 1 1   Download

 • Jotafloor Non Slip Aggregate là loại cốt liệu cứng được phân loại và đóng gói sẵn dùng kết hợp với các loại sơn Jotafloor tạo cho sàn khả năng chống trượt. Cốt liệu này được rãi lên màn sơn còn ướt và những hạt không bám dính tren bề mặt còn lại sẽ được dọn dẹp sạch sẽ khi bề mặt sơn đã kho. Định mức phủ phụ thuộc vào số lượng sử dụng ban đầu và độ bám theo yêu cầu.

   hieuquang92 21-04-2017 0 0   Download

 • The second edition of Atoms, Radiation, and Radiation Protection has several important new features. SI units are employed throughout, the older units being de-fined but used sparingly. There are two new chapters. One is on statistics for health physics. It starts with the description of radioactive decay as a Bernoulli process and treats sample counting, propagation of error, limits of detection, type-I and type-II errors, instrument response, and Monte Carlo radiation-transport computations.

   tranthanhkhang93 19-04-2017 0 0   Download

 • Solving particle transport problems with the Monte Carlo method is simple - just simulate the particle behavior. The devil is in the details, however. This course provides a balanced approach to the theory and practice of Monte Carlo simulation codes, with lectures on transport, random number generation, random sampling, computational geometry, collision physics, tallies, statistics, eigenvalue calculations, variance reduction, and parallel algorithms.

   tranthanhkhang93 19-04-2017 1 1   Download

 • Enrico Fermi (1901–1954) took great delight in astonishing his colleagues with his remarkably accurate predictions of experimental results. . . his “guesses” were really derived from the statistical sampling techniques that he used to calculate with whenever insomnia struck!

   tranthanhkhang93 19-04-2017 0 0   Download

 • Tiểu luận Hóa môi trường đề tài: Vòng tuần hoàn của lưu huỳnh bao gồm các nội dung chính:Nguồn nguyên tố lưu huỳnh trong môi trường, Các phản ứng của nguyên tố và hợp chất của nó trong môi trường, Ảnh hưởng của con người đối với vòng tuần hoàn của nguyên tố. Mời các bạn tham khảo!

   tranquangtao12312312 19-04-2017 4 0   Download

 • Tiểu luận Sinh học đại cương đề tài Quá trình quang hợp gồm các nội dung chính sau: Phương trình tổng quát, chu trình chuyển hoá trong tự nhiên, sự hấp thu năng lượng ánh sáng của lá cây, Các pha và giai đoạn của quá trình quang hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   tranquangtao12312312 19-04-2017 5 0   Download

 • Kế thừa những thành tự nghiên cứu khoa học của xã hội loài người, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin lần đầu tiên giải thích rằng nhà nước không phải là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến. Nhà nước là một phạm trù lịch sử có tính quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong.

   longphdtailieu 19-04-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản