Thư viện Khoa Học Tự Nhiên

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Khoa học Tự nhiên ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học giúp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Tài liệu Khoa học tự nhiên gồm các giáo trình, ebook, bài viết tham khảo chọn lọc cho việc nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy các tài liệu có tính chất học thuật, hàn lâm và chuyên sâu.
Hiển thị 1-10 trên 43806 kết quả
 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Phần 2 trình bày về đa dạng sinh học và bảo tồn. Nội dung cụ thể gồm: Khái quát về đa dạng sinh học, khái quát về môi trường, tác động của môi trường đến đa dạng sinh học,... Mời các bạn tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường - Chương 7 và chương 8 trình bày về quản lý môi trường và phát triển bền vững. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục tiêu quản lý môi trường, nguyên tắc quản lý môi trường, nội dung công tác quản lý môi trường ở Việt Nam, phân loại công cụ quản lý môi trường,... và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 6 - Ô nhiễm môi trường và biện pháp xử lý. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu chung, chất gây ô nhiễm môi trường, chất thải vô cơ, hấp thu sinh học, lắng ngoại bào, phương án xử lý nước thải sinh hoạt,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường - Chương 5: Đa dạng sinh học và bảo tồn. Nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Đa dạng sinh học, mức độ đa dạng sinh học, phân loại đa dạng sinh học, sự suy giảm/biến mất đa dạng sinh học, nguyên nhân gây mất đa dạng sinh học, tác động trực tiếp và gián tiếp của con người lên tài nguyên sinh học,... Mời các bạn tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

 • Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về năng lượng và sử dụng năng lượng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, ảnh hưởng của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của việc đốt nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp xử lý CO₂, tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu,... Mời các bạn tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường - Chương 4 trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến tài nguyên thiên nhiên như: Tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên biển, tài nguyên đất, tài nguyên năng lượng,... Mời các bạn tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường - Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về hệ thống sinh thái. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm hệ thống sinh thái, khái niệm cấu thành vô sinh, cấu thành hữu sinh, cấu trúc và chức năng của hệ thống sinh thái. Mời các bạn tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

 • Chương này trình bày những nội dung chính sau: Sinh quyển và sự phân bố của sinh vật; sự phân bố sinh giới; sinh cảnh; hô hấp và quang hợp; năng lượng, số lượng và sinh khối; mối tương quan giữa khí quyển và thủy quyển biểu thị qua vòng tuần hoàn carbon;… Mời các bạn cùng tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

 • Chương 2 (phần 2) tiếp tục trình bày các thành phần cơ bản của môi trường. Nội dung chính trong chương này giúp người học hiểu về: sự tiến hóa, thành phần và cấu trúc của khí quyển; sự tạo thành các cơn bão; ô nhiễm không khí và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí; một số chất gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng của chúng;... Mời tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

 • Chương 2 - Các thành phần cơ bản của môi trường. Chương này trình bày một số nội dung cơ bản như: Thạch quyển, sự hình thành và cấu trúc của trái đất, thái dương hệ, cấu tạo của trái đất, kích thước các lớp của trái đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   hihihaha2 03-12-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản