Thư viện Hoá học

Hoá học nghiên cứu về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần, để từ đó khai thác và ứng dụng phù hợp vào cuộc sống. Hoá học thường được chia thành hoá hữu cơ và vô cơ. Hoá học được đào tạo bậc cao đẳng đại học và sau đại học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nhằm cung cấp cho người học kiến thức đại cương và kiến thức chuyên môn về lý thuyết cũng như kỹ năng thực hành của các chuyên ngành hóa hữu cơ, hóa lý, hóa vô cơ và hóa phân tích. Tổng hợp các sách, tài liệu, bài giảng, giáo trình chuyên ngành Hoá học dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng phù hợp với nhu cầu tìm hiểu, tham khảo, học tập, nghiên cứu của giáo viên và sinh viên.
Hiển thị 1-10 trên 2204 kết quả
 • Tài liệu tham khảo "Ôn tập Phân tích định tính" trình bày các nội dung sau: Hệ thống phân tích định tính, phân tích cation nhóm I, phân tích cation nhóm II, phân tích cation nhóm III,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   marieduyen 08-08-2017 2 0   Download

 • Bài tập Nhiệt động học giúp các bạn nắm được những kiến thức về các phương trình cơ bản liên quan nhiệt động học, tính biên thiên enthalpy, hiệu ứng nhiệt, xác định hiệu ứng, hằng số cân bằng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   quangloc0610 05-08-2017 14 1   Download

 • Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 9 Phản ứng xúc tác enzyme (Phần 2: Động hoá học)gồm các nội dung chính sau: Khái niệm Enzyme, đặc điểm của xúc tác Enzyme, Cơ chế xúc tác Enzyme Cơ chế Michaelis-Menten,...Hãy tham khảo để nắm các nội dung chính của bài giảng.

   tuan14111996 26-07-2017 7 0   Download

 • Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 Hấp thụ và xúc tác (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính sau: Định nghĩa của hấp thụ, đường đẳng nhiệt hấp phụ, thực nghiệm xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ, mô hình đẳng nhiệt hấp phụ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   tuan14111996 26-07-2017 2 0   Download

 • Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 Phản ứng dây chuyền (Phần 2: Động hoá học) trình bày các nội dung chính sau: Các giai đoạn trong phản ứng dây chuyền, tìm quy luật phản ứng dây chuyền,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   tuan14111996 26-07-2017 2 0   Download

 • Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 Một số phương pháp gần đúng xác định quy luật tốc độ (Phần 2: Động hoá học) trình bày các nội dung chính: Phương pháp gần đúng để xác định quy luật tốc độ, ví dụ minh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   tuan14111996 26-07-2017 4 0   Download

 • Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 Các quy luật động học phức tạp (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính: Phản ứng thuận nghịch phản ứng nối tiếp, phản ứng song song,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   tuan14111996 26-07-2017 2 0   Download

 • Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 4 Xác định các thông số trong phương trình (Phần 2: Động hoá học) trình bày các nội dung sau: Nhiệm vụ cơ bản của nghiên cứu động học, phương pháp tốc độ đầu, phương pháp theo dõi biến thiên nồng độ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   tuan14111996 26-07-2017 6 0   Download

 • Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 Các quy luật động học đơn giản (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính: Phản ứng bậc 1, phản ứng bậc 2, phản ứng bậc n,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   tuan14111996 26-07-2017 1 0   Download

 • Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học) Các khái niệm cơ bản trong Động hóa học trình bày các nội dung sau: Tốc độ phản ứng hóa học, Phương trình tốc độ,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   tuan14111996 26-07-2017 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản