Thư viện Hoá học

Hoá học nghiên cứu về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần, để từ đó khai thác và ứng dụng phù hợp vào cuộc sống. Hoá học thường được chia thành hoá hữu cơ và vô cơ. Hoá học được đào tạo bậc cao đẳng đại học và sau đại học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nhằm cung cấp cho người học kiến thức đại cương và kiến thức chuyên môn về lý thuyết cũng như kỹ năng thực hành của các chuyên ngành hóa hữu cơ, hóa lý, hóa vô cơ và hóa phân tích. Tổng hợp các sách, tài liệu, bài giảng, giáo trình chuyên ngành Hoá học dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng phù hợp với nhu cầu tìm hiểu, tham khảo, học tập, nghiên cứu của giáo viên và sinh viên.
Hiển thị 1-10 trên 2186 kết quả
 • Ebook Thuốc thử hữu cơ cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại thuốc thử hữu cơ, lý thuyết về liên kết phối trí, nhóm chức phân tích và nhóm hoạt tính phân tích, những luận điểm lý thuyết về cơ chế phản ứng giữa thuốc thử hữu cơ và ion vô cơ, tính toán các hằng số của thuốc thử và phức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   vuongtuyetsuong 09-04-2017 3 3   Download

 • Giáo trình hóa học hữu cơ được biên soạn nhằm nâng cao về mặt cơ sở lí thuyết và phương pháp nghiên cứu, nhằm phát triển tư duy của sinh viên và vận dụng tốt những hiểu biết mà sinh viên đã được học trong chương trình hóa học đại cương và đặt nền móng hóa hữu cơ cho việc học hóa sinh học sau này.

   vuongtuyetsuong 09-04-2017 3 3   Download

 • This publication contains the competition problems (Volume 2) from the 21-40, international Chemistry Olympiads (ICHO) organized in the years 1989-2008 and is a continuation of the publication that appeared last year as Volume 1 andcontained competition problems from the first twenty ICHOs.The whole review of the competition tasks set in the ICHO in its fourty-year history is a contribution of the ICHO International.

   vuongtuyetsuong 09-04-2017 1 0   Download

 • Giáo trình này giúp cho cán bộ, nhân viên các phòng thí nghiệm hóa học, sinh viên, học viên của các trường đại học, trung học kỹ thuật có liên quan đến hóa học và học sinh phổ thông trung học có thêm các kiến thức về kỹ thuật làm việc cũng như các vấn đề về an toàn khi làm việc tại các phòng thí nghiệm hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   thanhson5075 03-04-2017 6 3   Download

 • Xin giới thiệu đến các bạn tên một số dụng cụ thí nghiệm bằng tiếng Anh. Hi vọng đây là tài liệu thực sự hữu ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

   thanhson5075 03-04-2017 8 3   Download

 • Nội dung cuốn giáo trình gồm có 4 chương: Hidrocacbon no; Hidrocacbon không no; Hidrocacbon thơm; Hidrocacbon thiên nhiên. Sau mỗi chương có một số câu hỏi, bài tập cho sinh viên tự giải nhằm cũng cố thêm các kiến thức về lý thuyết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   314056151142 24-03-2017 11 5   Download

 • (BQ) Part 2 book "Thermodynamics and chemistry" has contents: Mixture, electrolyte solutions, reactions and other chemical processes, equilibrium conditions in multicomponent systems, the phase rule and phase diagrams, galvanic cells.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 1 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Thermodynamics and chemistry" has contents: Introduction, systems and their properties, the first law, the first law, thermodynamic potentials, the third law and cryogenics, pure substances in single phases, phase transitions and equilibria of pure substances.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 1 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Organic chemistry as a second language" has contents: Ketones and aldehydes, carboxylic acid derivatives, enols and enolates, amines, nucleophilicity and basicity of amines.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 1 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Organic chemistry as a second language" has contents: IR spectroscopy, NMR spectroscopy, electrophilic aromatic substitution, nucleophilic aromatic substitution.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 3 1   Download

Đồng bộ tài khoản