Thư viện Môi trường

Tài liệu Môi trường gồm kiến thức về Khoa học Môi trường, Tài nguyên Môi trường, Quản lý môi trường, Tin học cho môi trường, GIS và Viễn thám ứng trong Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Tài liệu Môi trường giúp các bạn có kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, không khí) trong phòng thí nghiệm. Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa… Tài liệu Môi trường đa dạng, phong phú gồm nhều bài viết, bài giảng, giáo trình, ebook rất hữu ích cho việc học tập cũng như nghiên cứu và tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 9346 kết quả
 • The Third Edition of this classic reference provides readers with concise, up-to-the-moment coverage of the role of microorganisms in water and wastewater treatment. By providing a solid foundation in microbiology, microbial growth, metabolism, and nutrient cycling, the text gives readers the tools they need to make critical decisions that affect public health, as well as the practical aspects of treatment, disinfection, water distribution, bioremediation, and water and wastewater reuse.

   vunangnhat 21-04-2015 0 0   Download

 • Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại do Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh biên soạn có kết cấu gồm 5 chương, cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề chung về quản lý chất thải nguy hại, công cụ pháp luật và công cụ kinh tế trong quản lý chất thải nguy hại, quy trình quản lý và các phương pháp xử lý chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại ở việt nam, quản lý chất thải nguy h...

   nguyenphonghoak7 20-04-2015 4 3   Download

 • Ebook Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Phần 2 trình bày trách nhiệm tổ chức thực hiện Chiến lược; giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược và phần Phụ lục.

   talata_11 18-04-2015 4 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hiểu rõ hơn về biển, về tiềm năng, lợi thế và các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển theo hướng bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển; duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, góp phần thực hiện thành công chiến lược biển việt nam ...

   talata_11 18-04-2015 4 1   Download

 • Câu hỏi Lĩnh vực tài nguyên và môi trường tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Từ đó, giúp các bạn củng cố thêm kiến thức về lĩnh vực này thông qua việc giải đáp những câu hỏi này.

   xedapkophanh115 14-04-2015 3 3   Download

 • Ebook Cẩm nang quan trắc nước thải công nghiệp nhằm cung cấp các hướng dẫn quan trắc nước thải tại nguồn của các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm giúp bạn đọc nắm được các kỹ năng cơ bản trong công tác quan trắc và phân tích dòng thải công nghiệp.

   sang263 09-04-2015 10 5   Download

 • "Biến đổi khí hậu và REDD" là cuốn sổ tay nhỏ nhằm giúp cộng đồng hiểu được những vấn đề của biến đổi khí hậu, tác hại của ô nhiễm môi trường,... từ đó chung tay bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.

   phungthanhloan 05-04-2015 4 3   Download

 • Tài liệu Phân tích ngành Môi trường dưới đây là một bản phân tích về ngành nghề Môi trường ở Việt Nam. Nó cho các bạn một cái nhìn toàn cảnh về môi trường hiện nay, xu thế phát triển ngành. Hơn nữa, nó cũng sẽ giúp ích trong việc tìm ra định hướng nghề nghiệp cho không chỉ những người đang học môi trường, mà còn cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về ngành môi trường.

   rongvn2409 02-04-2015 2 2   Download

 • Tài liệu tập huấn cán bộ xã: Quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên và môi trường gồm 5 chuyên đề. Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường ở xã. Chuyên đề 2: Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. Chuyên đề 3: Sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính. Chuyên đề 4: Đăng ký, thống kê đất đai và quản lý.

   longphdtailieu 01-04-2015 3 2   Download

 • Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về ô nhiễm không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí; tính chất và độc tính của một số chất thải vào không khí; các phương pháp xử lý bụi, hơi và khí độc; công nghệ xử lý một số khí thải công nghiệp;... thông qua tài liệu Công nghệ xử lý khí thải sau đây.

   vunangnhat 18-03-2015 27 23   Download

Đồng bộ tài khoản