Tài liệu Môi trường

Tài liệu Môi trường gồm kiến thức về Khoa học Môi trường, Tài nguyên Môi trường, Quản lý môi trường, Tin học cho môi trường, GIS và Viễn thám ứng trong Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Tài liệu Môi trường giúp các bạn có kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, không khí) trong phòng thí nghiệm. Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa… Tài liệu Môi trường đa dạng, phong phú gồm nhều bài viết, bài giảng, giáo trình, ebook rất hữu ích cho việc học tập cũng như nghiên cứu và tham khảo.
  • Đề cương môn học Quản lý nguồn nước

   Đề cương môn học Quản lý nguồn nước có nội dung trình bày mục đích, mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, thái độ, yêu cầu đối với môn học và các nội dung chi tiết của môn học với thời lượng phân bổ kiến thức, thời gian giảng dạy, số tiết lý thuyết, số tiết thực hành,..., nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức cần biết về môn học.

   doc 5p dangmyhoa 23-07-2014 9 2

  • Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

   Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 3 - Ô nhiễm nước và hậu quả trình bày thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm nước, phân loại ô nhiễm nước và hậu quả của nó tới môi trường sinh thái, con người cả hiện tại và tương lai.

   pdf 34p minhjs 22-07-2014 7 3

  • Bài giảng Tài nguyên nước; Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

   Bài giảng Tài nguyên nước; Chương 2 - Tài nguyên nước và các vấn đề liên quan trình bày lưu vực phân bố của nước, nguồn nước, sử dụng nguồn nước, nước ngầm, giảm chất thải lỏng, ô nhiễm nước, nguyên nhân gây ô nhiễm nước và một số vấn đề liên quan khác.

   pdf 54p minhjs 22-07-2014 3 1

  • Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

   Bài giảng Tài nguyên nước: Chương 1 trình bày cấu tạo của nước, trạng thái tồn tại của nước trên trái đất, vai trò của nước trong môi trường sinh thái và một số nội dung khác, nhằm giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên này.

   pdf 33p minhjs 22-07-2014 4 1

  • Tiểu luận: Tài nguyên nước và vấn đề suy thoái tài nguyên nước

   Tiểu luận: Tài nguyên nước và vấn đề suy thoái tài nguyên nước có nội dung trình bày tổng quan, thực trạng của tài nguyên nước và vấn đề suy thoái tài nguyên nước đang là vấn đề nhức nhối hiện nay, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm phục hồi và tái tạo tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững.

   doc 42p minhjs 22-07-2014 8 2

  • Bài giảng Quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên môi trường - TS. Nguyễn Vinh Quy

   Bài giảng Quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên môi trường có mục tiêu tổng quát là cung cấp kiến thức chuyên sâu về quy hoạch và quy hoạch tài nguyên môi trường; quy trình quy hoạch tài nguyên môi trường và phương pháp thực hiện.

   ppt 127p minhjs 22-07-2014 3 2

  • Bài thuyết trình: Ứng dụng sinh thái phục hồi và tái tạo tài nguyên nước

   Bài thuyết trình: Ứng dụng sinh thái phục hồi và tái tạo tài nguyên nước trình bày tổng quan về tài nguyên nước (thực trạng tài nguyên nước trên trái đất, vai trò của tài nguyên nước, ô nhiễm môi trường nước), phương pháp phục hồi và tái tạo tài nguyên nước bằng ứng dựng sinh học và kết luận.

   ppt 29p minhjs 22-07-2014 4 2

  • Sơ đồ tiến hành xét nghiệm vệ sinh nước, thực phẩm

   Bài thuyết trình: Sơ đồ tiến hành xét nghiệm vệ sinh nước, thực phẩm có nội dung giới thiệu và giải thích về sơ đồ tiến hành xét nghiệm vệ sinh nước, thực phẩm, các vật liệu cần dùng trong xét nghiệm, nhân lực và các bước tiến hành.

   ppt 24p lilkarma 21-07-2014 4 2

  • Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững: Chương 6 - Nguyễn Quốc Phi

   Chương 6 Chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mục tiêu và định hướng bảo vệ môi trường, kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam, những thách thức cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

   pdf 26p 187198402 20-07-2014 5 2

  • Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững: Chương 5 - Nguyễn Quốc Phi

   Chương 5 Các chiến lược môi trường toàn cầu thuộc bài giảng môi trường và phát triển kinh tế bền vững, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những áp lực môi trường toàn cầu, những khó khăn trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, các chiến lược về phát triển bền vững trên thế giới.

   pdf 20p 187198402 20-07-2014 4 2

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản