Thư viện Môi trường

Tài liệu Môi trường gồm kiến thức về Khoa học Môi trường, Tài nguyên Môi trường, Quản lý môi trường, Tin học cho môi trường, GIS và Viễn thám ứng trong Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Tài liệu Môi trường giúp các bạn có kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, không khí) trong phòng thí nghiệm. Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa… Tài liệu Môi trường đa dạng, phong phú gồm nhều bài viết, bài giảng, giáo trình, ebook rất hữu ích cho việc học tập cũng như nghiên cứu và tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 2102 kết quả
 • Nội dung của tài liệu trình bày Công ước về các vùng đất ngập nước, định nghĩa về các vùng đất ngập nước, khung khái niệm sử dụng khôn khéo đất ngập nước và duy trì các đặc tính sinh thái của chúng, sự thịnh vượng của con người và đất ngập nước qua tuyên bố Changwon.

   kloi1234 17-09-2017 1 1   Download

 • Nội dung của tài liệu giới thiệu các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha về xử lý nước thải. Các trang web này trình bày tóm tắt các công đoạn xử lý nước thải gia dụng và công nghiệp, đồng thời giới thiệu địa chỉ các trang web của các trường Đại Học khác có chứa thông tin về lĩnh vực này.

   kloi1234 17-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung của tài liệu giới thiệu chung về công nghệ xử lý nước thải bằng quy trình xử lý kỵ khí, ưu và nhược điểm của việc ứng dụng các công nghệ xử lý kỵ khí tại Việt Nam, ứng dụng GZIM yếm khí trong việc cải tạo các công nghệ xử lý kỵ khí tại Việt Nam.

   kloi1234 17-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm nước - một thách thức thường bị bỏ qua trong phát triển cộng đồng bền vững quốc tế, phương pháp lọc bằng than củi/than sinh học - một lựa chọn phù hợp, chi phí thấp và bền vững cho xử lý nước phân cấp, tóm tắt và thảo luận về các kết quả nghiên cứu thực địa và trong phòng thí nghiệm.

   kloi1234 17-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về công nghệ xanh xử lý nước thải và kiểm tra chất lượng công trình đất, nước và sự phát triển bền vững vì một cuộc sống có chất lượng hơn, nước với sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội và xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học theo Modun Hofmann Klaro.

   kloi1234 17-09-2017 1 1   Download

 • Nội dung của tài liệu "Nước thải: Nguồn tài nguyên chưa được khai thác" trình bày về vấn đề xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải đô thị để biến nước thải thành tài nguyên, sử dụng nước hiệu quả hơn và giảm lượng chất ô nhiễm thải vào nguồn nước, cải thiện chất lượng nước thải đã xử lý để giảm các chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước và hệ sinh thái tự nhiên.

   kloi1234 17-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài viết Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 4 đề cập đến vấn đề tính toán phí nước thải bằng WASANPCC (phần mềm tính toán chi phí cho dự án cấp nước và vệ sinh môi trường của Viện Quản lý và Kỹ thuật Môi trường Witten - Đức) trên cơ sở số liệu đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Vũng Tàu do Công ty Thoát nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung c...

   kloi1234 17-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung của báo cáo "Tổng quan chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam" trình bày tổng quan chung về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam, kết quả của chính sách và tác động ban đầu cũng như một số tồn tại, khó khăn để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp.

   roongkloi11 13-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung bài giảng điện tử của TSKH. Bùi Tá Long trình bày mô hình, mô hình hóa và mô hình hóa các quá trình môi trường, phương pháp xây dựng các mô hình toán sinh thái, mô hình hóa ô nhiễm không khí, mô hình hóa ô nhiễm nước, xây dựng phần mềm tích hợp GIS, CSDL môi trường và mô hình toán trên ví dụ CAP, ENVIMAP.

   roongkloi11 13-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung phần 1 của ebook trình bày về bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu, bối cảnh chung của công tác bảo tồn tại Khe Trăn, những thông tin chung về địa bàn nghiên cứu, nhận thức của người dân về các loại đất và các nguồn tài nguyên và tính chất của các loại đất.

   roongkloi00 07-09-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản