Tài liệu Môi trường

Tài liệu Môi trường gồm kiến thức về Khoa học Môi trường, Tài nguyên Môi trường, Quản lý môi trường, Tin học cho môi trường, GIS và Viễn thám ứng trong Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Tài liệu Môi trường giúp các bạn có kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, không khí) trong phòng thí nghiệm. Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa… Tài liệu Môi trường đa dạng, phong phú gồm nhều bài viết, bài giảng, giáo trình, ebook rất hữu ích cho việc học tập cũng như nghiên cứu và tham khảo.
  • Giáo trình Ô nhiễm tiếng ồn và kỹ thuật xử lý - Nguyễn Võ Châu Ngân

   Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Ô nhiễm tiếng ồn và kỹ thuật xử lý" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tiếng ồn-loại ô nhiễm vô hình, chương 2 những khái niệm cơ bản của âm thanh, chương 3 truyền âm, chương 4 những loại hình của tiếng ồn, chương 5 chống tiếng ồn trong thành phố, chương 6 vật liệu và kết cấu hút ẩm, chương 7 cách âm cho các kết cấu nhà cửa, chương 8 chống tiếng ồn của các thiết bị và nhà công nghiệp.

   pdf 137p hoaitan_ck 19-09-2014 6 2

  • Bài giảng Công nghệ môi trường

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Công nghệ môi trường" thông qua việc tìm hiểu nội dung trong các chương sau: chương 1 các quá trình cơ học ứng dụng trong công nghệ môi trường, chương 2 các quá trình hoá lý ứng dụng trong công nghệ môi trường, chương 3 các quá trình hoá học trong công nghệ môi trường, chương 4 các quá trình vi sinh học trong công nghệ môi trường.

   pdf 68p dizcolorrei 14-09-2014 2 1

  • Giáo trình Con người và môi trường - Lê Văn Khoa

   Giáo trình Con người và môi trường do Lê Văn Khoa biên soạn cập nhật những thông tin, số liệu mới nhất trong và ngoài nước liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Môi trường.

   pdf 311p thuytrangseven 27-08-2014 8 8

  • Human nature and environmentally responsible behavior - Stephen Kaplan

   This article constitutes a search for a people-oriented approach to encouraging environmentally responsible behavior. It attempts to provide a source of motivations, reduce the corrosive sense of helplessness, and generate solutions to environmental problems that do not undermine the quality of life of the people who are affected.

   pdf 18p thuytrangseven 27-08-2014 5 0

  • Ebook Environmental science - Dr. Y. K. Singh

   Environmental science includes: definition, scope and important, natural resources, ecosystem, biodiversity and conservation, pollution and its factor, social issues, human population and environment, field trip, modern library, morden and effective teacher.

   pdf 319p thuytrangseven 27-08-2014 7 5

  • Bài giảng Sự phát tán chất thải vào khí quyển - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

   Bài giảng "Sự phát tán chất thải vào khí quyển" trình bày các vấn đề sau: ảnh hưởng của các yếu tố khí quyển lên sự phát tán, khuếch tán rối của khí quyển và sự phân bố của chất ô nhiễm, chuyển động của không khí sát mặt đất, phân loại các nguồn gây ô nhiễm lớp không khí sát mặt đất, độ nâng cao của luồng khói.

   ppt 44p nguyenvantyenv 26-08-2014 6 2

  • Bài giảng Tác động của các chất ô nhiễm không khí - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Tác động của các chất ô nhiễm không khí" thông qua việc tìm hiểu các nội dúng sau: tác động đối với con người, tác động đối với động vật, tác động đối với thực vật, tác động đối với vật liệu.

   ppt 38p nguyenvantyenv 26-08-2014 4 1

  • Bài giảng Ô nhiễm không khí & tiếng ồn: Chương 1

   Chương 1 Nguồn gốc phát sinh chất gây ô nhiễm không khí thuộc bài giảng ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khí quyển, khái niệm cơ bản về ô nhiễm không khí, chất gây ô nhiễm không khí, phân loại chất gây ô nhiễm không khí, nguồn gốc phát sinh chất gây ô nhiễm không khí, một số hậu quả do ô nhiễm không khí.

   ppt 52p nguyenvantyenv 26-08-2014 5 3

  • Đề cương ôn tập Sinh thái học môi trường

   Đề cương ôn tập Sinh thái học môi trường bao gồm các câu hỏi và hướng dẫn trả lời của môn Sinh thái học môi trường, giúp sinh viên học tốt và ôn thi hiệu quả. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Môi trường và Tài nguyên.

   pdf 13p nguyenvantyenv 26-08-2014 17 5

  • Bài giảng Hệ sinh thái đô thị

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Hệ sinh thái đô thị" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về hệ sinh thái đô thị, thành phần của hệ sinh thái đô thị, đặc điểm của hệ sinh thái đô thị, quy hoạch-quản lý hệ sinh thái đô thị, các vấn đề trong quản lý đô thị, hướng giải quyết các vấn đề trong quản lý môi trường sống đô thị, các đặc điểm đô thị sinh thái, hệ sinh thái nhà ở, đô thị hóa và môi trường.

   pdf 5p nguyenvantyenv 26-08-2014 9 2

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản