Tài liệu Môi trường

Tài liệu Môi trường gồm kiến thức về Khoa học Môi trường, Tài nguyên Môi trường, Quản lý môi trường, Tin học cho môi trường, GIS và Viễn thám ứng trong Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Tài liệu Môi trường giúp các bạn có kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, không khí) trong phòng thí nghiệm. Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa… Tài liệu Môi trường đa dạng, phong phú gồm nhều bài viết, bài giảng, giáo trình, ebook rất hữu ích cho việc học tập cũng như nghiên cứu và tham khảo.
  • Bài giảng Sự phát tán chất thải vào khí quyển - Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

   Bài giảng "Sự phát tán chất thải vào khí quyển" trình bày các vấn đề sau: ảnh hưởng của các yếu tố khí quyển lên sự phát tán, khuếch tán rối của khí quyển và sự phân bố của chất ô nhiễm, chuyển động của không khí sát mặt đất, phân loại các nguồn gây ô nhiễm lớp không khí sát mặt đất, độ nâng cao của luồng khói.

   ppt 44p nguyenvantyenv 26-08-2014 1 1

  • Bài giảng Hệ sinh thái đô thị

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Hệ sinh thái đô thị" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về hệ sinh thái đô thị, thành phần của hệ sinh thái đô thị, đặc điểm của hệ sinh thái đô thị, quy hoạch-quản lý hệ sinh thái đô thị, các vấn đề trong quản lý đô thị, hướng giải quyết các vấn đề trong quản lý môi trường sống đô thị, các đặc điểm đô thị sinh thái, hệ sinh thái nhà ở, đô thị hóa và môi trường.

   pdf 5p nguyenvantyenv 26-08-2014 0 0

  • Bài giảng Sinh thái học công trình xử lý nước thải

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Sinh thái học công trình xử lý nước thải" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các khái niệm, dòng năng lượng qua hệ sinh thái của các công trình xử lý nước thải, các bậc dinh dưỡng trong các công trình làm sạch nhân tạo.

   pdf 4p nguyenvantyenv 26-08-2014 0 0

  • Bài giảng Sinh thái học vực nước

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Sinh thái học vực nước" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: chuyển hóa vật chất và năng lượng trong môi trường nước, các hệ sinh thái thủy vực, sự ô nhiễm nguồn nước.

   pdf 6p nguyenvantyenv 26-08-2014 0 0

  • Bài giảng Các vòng tuần hoàn sinh học

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Các vòng tuần hoàn sinh học" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm vòng tuần hoàn vật chất, các chu trình sinh địa hóa chất chính, tác động của con người, hoàn trả vật chất cho tự nhiên.

   pdf 6p nguyenvantyenv 26-08-2014 0 0

  • Bài giảng Các quy luật sinh thái học

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Các quy luật sinh thái học" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sơ lược, các quy luật, tác động của nhân tố sinh thái, cơ chế hoạt động của hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong bài giảng này.

   pdf 5p nguyenvantyenv 26-08-2014 0 0

  • Bài giảng Hệ sinh thái Ecosystem

   Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Hệ sinh thái Ecosystem" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các phần cơ bản của môi trường trái đất, sinh quyển và sinh đới, hệ sinh thái và quan hệ giữa các nhân tố sinh thái, sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái, dòng năng lượng và năng suất sinh học của hệ sinh thái, sự phát triển và tiến hóa của các hệ sinh thái, sự tăng trưởng và tự điều chỉnh các quần thể sinh vật, tác động của con người đến hệ sinh thái.

   pdf 11p nguyenvantyenv 26-08-2014 0 0

  • Bài giảng Khái niệm về sinh học

   Bài giảng Khái niệm về sinh học" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: hiện trạng môi trường trái đất, giới thiệu về môn học, một số khái niệm cơ bản.

   pdf 6p nguyenvantyenv 26-08-2014 0 0

  • Bài giảng Phân tích công cụ 2

   Bài giảng Phân tích công cụ có nội dung trình bày cho học viên các phương pháp phân tích bằng công cụ như phương pháp trắc quang, phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS và các phương pháp khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về các phương pháp phân tích trên.

   pdf 74p bomtvc 23-08-2014 0 0

  • Công cụ chính sách trong việc quản lý tài nguyên môi trường

   Công cụ chính sách trong việc quản lý tài nguyên môi trường có nội dung trình bày vai trò của chính sách nhà nước trong việc quản lý tài nguyên môi trường, phân tích các chính sách môi trường, đưa ra các hạn chế nhằm cải thiện chính sách giúp quản lý tài nguyên môi trường chặt chẽ và hiệu quả hơn.

   doc 10p sakura_9z 19-08-2014 2 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản