Thư viện Sinh học

Sinh học là một môn khoa học về sự sống. Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Sinh học được đào tạo ở các bậc cao đẳng đại học và sau đại học gồm kiến thức đại cương và chuyên ngành về Di truyền, Sinh hóa, Vi Sinh, Sinh lý Thực vật, Sinh lý động & CNSH Động vật, Sinh thái học & Sinh học tiến hóa, CNSH Thực vật & chuyển hóa sinh học và CNSH Phân tử & Môi trường. Tổng hợp các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, bài viết của chuyên ngành Sinh học nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, các tài liệu ôn thi, ngân hàng đề thi sẽ giúp sinh viên có cơ hội đánh giá lại khả năng tiếp thu kiến thức và có chuẩn bị tốt hơn trong các kỳ thi.
Hiển thị 1-10 trên 2037 kết quả
 • Nội dung của bài giảng "Giới thiệu về công nghệ khí sinh học" trình bày về quá trình hình thành khí sinh học, tính chất và thành phần của khí sinh học, một số thuật ngữ theo tiêu chuẩn ngành, lợi ích của công nghệ khí sinh học và các điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men hình thành khí sinh học.

   kloi123 20-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài viết xác định môi trường nuôi thích hợp cho sự phát triển của tảo Tetraselmis suecica. Thí nghiệm đã được bố trí trong các bình tam giác 1000 ml với ba môi trường nuôi khác nhau. Kết quả chi thấy môi trường nuôi tốt nhất cho tảo Tetraselmis suecica là Walne và f/2.

   kloi1234 17-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng "Định lượng và đánh giá độ tinh sạch của chế phẩm protein" trình bày các phương pháp xác định hàm lượng protein, định lượng nitrogen theo phương pháp Kjeldahl, định lượng protein bằng phương pháp quang phổ, định lượng protein theo phương pháp Lowry và đánh giá tính đồng thể của protein.

   roongkloi11 13-09-2017 1 1   Download

 • Nội dung tài liệu "Công nghệ enzyme và ứng dụng" của PGS TS Đỗ Quý Hai trình bày về công nghệ enzyme, enzyme với công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất enzyme, ứng dụng công nghệ enzyme trong y dược, ứng dụng công nghệ enzyme trong hóa học, ứng dụng công nghệ enzyme trong công nghiệp và ứng dụng công nghệ enzyme trong nông nghiệp.

   roongkloi11 13-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày về nội qui phòng thí nghiệm, các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm vi sinh, kính hiển vi quang học nền sáng, tiêu bản giọt treo – quan sát sự di động của vi khuẩn, quan sát nấm sợi, tạo vết bôi và nhuộm đơn, nhuộm gram, nhuộm bào tử, nhuộm vỏ nhầy và một số môi trường thông dụng.

   roongkloi11 13-09-2017 0 0   Download

 • Nội dung bài viết nhằm xác định thành phần loài bò sát, ếch nhái, loài bò sát, ếch nhái quan trọng, các mối đe dọa nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và đưa ra các giải pháp quản lý và bảo tồn lâu dài cho khu hệ bò sát, ếch nhái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, tỉnh Yên Bái.

   roongkloi 01-09-2017 2 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày kết quả về hiện trạng rạn san hô tại 13 điểm khảo sát trong vịnh Nha Trang. Kết quả cho thấy, hiện trạng độ phủ trung bình của san hô sống ở vịnh Nha Trang đạt giá trị bậc 2, mật độ cá rạn trung bình đạt 122 ± 23SE con/100m2, động vật không xương sống kích thước lớn có mật độ trung bình 14 ± 4,3SE con/100m2.

   roongkloi 01-09-2017 3 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày sự đa dạng về hệ sinh vật ở Việt Nam, đa dạng về thảm thực vật, các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam.

   roongkloi 01-09-2017 6 1   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày lời tựa của các bên ký kết công ước, các mục tiêu và việc sử dụng các điều khoản, nguyên tắc và phạm vi quyền hạn, các biện pháp chung để bảo toàn và sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành đa dạng sinh học.

   roongkloi 01-09-2017 1 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về vị trí địa lý huyện Côn Đảo, các mục tiêu và nhiệm vụ của Vườn Quốc gia Côn Đảo, sự đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Côn Đảo về thực vật rừng, động vật rừng, các hệ sinh thái biển khu vực Côn Đảo, khu hệ sinh vật biển và vấn đề bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học cho sự phát triển bền vững Côn Đảo.

   roongkloi 01-09-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản