Thư viện Sinh học

Sinh học là một môn khoa học về sự sống. Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Sinh học được đào tạo ở các bậc cao đẳng đại học và sau đại học gồm kiến thức đại cương và chuyên ngành về Di truyền, Sinh hóa, Vi Sinh, Sinh lý Thực vật, Sinh lý động & CNSH Động vật, Sinh thái học & Sinh học tiến hóa, CNSH Thực vật & chuyển hóa sinh học và CNSH Phân tử & Môi trường. Tổng hợp các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, bài viết của chuyên ngành Sinh học nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, các tài liệu ôn thi, ngân hàng đề thi sẽ giúp sinh viên có cơ hội đánh giá lại khả năng tiếp thu kiến thức và có chuẩn bị tốt hơn trong các kỳ thi.
Hiển thị 1-10 trên 2010 kết quả
 • Tài liệu "Sinh lý tim" dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được: Cấu tạo của tim, sự co bóp tống máu của tim, sự co bóp tống máu của tim, mạch máu nuôi dưỡng tim,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   unknowing 20-07-2017 5 2   Download

 • Các tế bào để thực hiện được chức năng của mình thì luôn cần trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Chúng cần nhận O2 và các chất dinh dưỡng cũng như thải ra CO2 và các chất thải từ các chuyển hóa. Có 2 cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế bào: vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động giúp tế bào trong việc này. Mời các em cùng tham khảo!

   unknowing 13-07-2017 3 2   Download

 • Ở chuyên đề 1, ta đã biết tế bào gồm 3 thành phần: màng tế bào, tế bào chất và nhân. Chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về màng tế bào cũng như tế bào chất. Ở chuyên đề này ta sẽ cùng tìm hiểu về thành phần còn lại – nhân tế bào và gene (vật chất di truyền được chứa trong nhân). Mời các em cùng tham khảo!

   unknowing 13-07-2017 5 2   Download

 • Các tế bào khác nhau về hình dạng, kích thước nhưng cơ bản đều gồm 3 thành phần: màng tế bào, tế bào chất, nhân. Để nắm chi nội dung của tài liệu "Chuyên đề 1: Cấu tạo tế bào" mời các bạn tham khảo!

   unknowing 13-07-2017 6 3   Download

 • Giun đất là các đại diện sống trên cạn thuộc lớp giun ít tơ (Oligochaeta), ngành giun đốt (Annelida). Giun đất giữ vai trò quan trọng quyết định tính chất vật lý, hóa học và sinh học của đất, tham gia tích cực và thường xuyên vào hình thành lớp đất trồng trọt. Bài báo sẽ cung cấp những dẫn liệu về thành phần loài và đặc điểm phân bố giun đất ở huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương.

   doanvanchunghd 26-05-2017 5 1   Download

 • Bài viết trình bày các kết quả về thành phần loài và mật độ giun đất và các nhận xét về sự đa dạng, sự tương đồng về thành phần loài; sự phân bố và mật độ của các loài giun đất giữa các cảnh quan của khu vực chưa có các nghiên cứu về giun đất.

   doanvanchunghd 26-05-2017 5 3   Download

 • Adherent monolayer on a solid substrate (various cell types) suspension in the culture medium (few cell types), A fragment of tissue attachment and migration occurs in the plane of the solid substrate, A spherical or three-dimensional shape specific histological interaction

   huyet_ma_kiem 08-05-2017 5 4   Download

 • Kỹ thuật chuyển gen (gép gen) là kỹ thuật đưa một gen lạ (một đoạn AND ,ARN) vào tế bào chủ làm gen lạ tồn tại ở các plasmid trong tế bào chủ hoặc gắn bộ gen tế bào chủ, tồn tại và tái bản chúng với bộ gen của tế bào chủ.

   le28011996 07-05-2017 7 5   Download

 • In a fed-batch reactor, fresh media is continuous or sometimes periodically added but there is no continuous removal. The fermenter is emptied or partially emptied when reactor is full or fermentation is finished. It is possible to achieve high productivities due to the fact that controlling the flow rate of the feed entering the reactor can optimize the growth rate of the cells.

   giangvan 06-05-2017 6 3   Download

 • Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 11: How genes are controlled. The main contents of this chapter include all of the following: Control of gene expression, cloning of plants and animals, the genetic basis of cancer.

   nomoney11 04-05-2017 3 2   Download

Đồng bộ tài khoản