Thư viện Sinh học

Sinh học là một môn khoa học về sự sống. Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Sinh học được đào tạo ở các bậc cao đẳng đại học và sau đại học gồm kiến thức đại cương và chuyên ngành về Di truyền, Sinh hóa, Vi Sinh, Sinh lý Thực vật, Sinh lý động & CNSH Động vật, Sinh thái học & Sinh học tiến hóa, CNSH Thực vật & chuyển hóa sinh học và CNSH Phân tử & Môi trường. Tổng hợp các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, bài viết của chuyên ngành Sinh học nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, các tài liệu ôn thi, ngân hàng đề thi sẽ giúp sinh viên có cơ hội đánh giá lại khả năng tiếp thu kiến thức và có chuẩn bị tốt hơn trong các kỳ thi.
Hiển thị 1-10 trên 2122 kết quả
 • Nội dung của tài liệu trình bày về tầm quan trọng và giá trị của Bán đảo Sơn Trà hay vì sao cần cân nhắc kỹ các quyết định liên quan đến phát triển Bán đảo Sơn Trà, quá trình thu hẹp của diện tích rừng ở bán đảo Sơn Trà, những vấn đề pháp lý liên quan đến sự thu hẹp của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, một số vấn đề khác và những đề xuất, kiến nghị.

   kloi1122 19-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày tổng quan về định hướng phát triển kinh tế và thách thức bảo vệ môi trường tài nguyên, khung chính sách và pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam, chính sách bảo vệ đa dạng sinh học trong quy trình thực thi dự án đầu tư, rà soát chính sách bảo vệ đa dạng sinh học trong quy trình dự án, đánh giá thực thi chính sách bảo vệ đa dạng sinh học t...

   kloi1122 19-10-2017 0 0   Download

 • Ebook "Cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn" viết về thực vật và động vật rừng ngập mặn chiếm cứ phần diện tích chủ yếu của khu vực ngập triều ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nội dung chính của quyển sách tập trung vào cấu trúc, chức năng, trạng thái và đặc biệt là quản lý bền vững về mặt kinh tế và sinh thái của rừng ngập mặn.

   kloi1122 19-10-2017 5 2   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về giá trị và tầm quan trọng của vịnh Mễ Tây Cơ, các vấn đề ảnh hưởng đến vùng vịnh, vai trò của ủy ban phục hồi hệ sinh thái vùng vịnh, phục hồi và bảo tồn môi trường sống, phục hồi phẩm chất nước, bổ sung và bảo vệ các nguồn hải sản, tăng cường sự kiên trì của cộng đồng, quản trị hữu hiệu dựa trên căn bản khoa học.

   kloi1122 19-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của tài liệu gồm có 5 mục trình bày về năm bước thực hiện tiếp cận hệ sinh thái: xác định các bên liên quan và định nghĩa khu vực hệ sinh thái, cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái, các vấn đề về kinh tế, quản lý khả năng thích ứng về không gian và quản lý khả năng thích ứng về thời gian.

   kloi1122 19-10-2017 0 0   Download

 • (NB)Bài giảng "Vi sinh vật học đại cương" của Lê Quốc Tuấn gồm có 8 chương trình bày các nội dung: hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật tiền nhân, hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân thật, virus, dinh dưỡng của vi sinh vật, trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở vi sinh vật, các quá trình sinh tổng hợp và cố định nitrogen, sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật.

   kloi1122 18-10-2017 6 3   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về thời gian lưu nước, bùn, sục khí, các loại sục khí, ổn định tiếp xúc, bùn tăng cường, những chỉnh sửa cho các quá trình đang tồn tại, tháp sinh học, trục quay tiếp xúc sinh học, phản ứng qua lớp dịch lỏng, phản ứng trục sâu, bể sinh học màng vi lọc, màng vi lọc chìm trong nước, cụm công trình xử lý nước thải, loại thải hợp chất có chứa nitro...

   kloi1122 18-10-2017 1 0   Download

 • Bài giảng "Đa dạng sinh học bền vững" của tiến sĩ Lê Quốc Tuấn trình bày về loài sói xám Bắc Mỹ, sự đa dạng sinh học trên trái đất và những tác động của con người, sự biến mất của đa dạng sinh học, bảo vệ sự đa dạng sinh thái, quản lý và duy trì rừng, vai trò của rừng, các loại rừng và lợi nhuận tự nhiên từ rừng, tài nguyên rừng, sự biến mất các cánh rừng nguyên sinh gi...

   kloi1122 18-10-2017 1 0   Download

 • DNA barcoding was used to examining the genetic relationship between some Rhinolophus bat taxa (R. malayanus, R. cf. malayanus, R. marshalli, R. cf. marshalli) in Vietnam using cytochrome oxidase-I (COI) gene sequence. Through this study, we constructed the phylogenic trees and analysed genetic relationships between some Rhinolophus taxa collected in Vietnam.

   nguoibakhong02 06-10-2017 1 0   Download

 • Human p53 protein has been known as a tumor suppressor and described as "the guardian of the genome", referring to its role in conserving stability of genome by preventing mutation. The recent studies on p53 protein expression have demonstrated the important role and effectiveness of exogenous p53 protein in tumor suppression.

   nguoibakhong02 06-10-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản