Thư viện Toán học

Toán học được sử dụng trên khắp thế giới như công cụ thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học, kỹ thuật, y học, và tài chính. Toán học ứng dụng, một nhánh toán học liên quan đến việc ứng dụng kiến thức toán học vào những lĩnh vực khác, thúc đẩy và sử dụng những phát minh toán học mới, từ đó đã dẫn đến việc phát triển nên những ngành toán hoàn toàn mới. Tổng hợp các tài liệu tham khảo về Toán học với các chủ đề cụ thể như tổng quan về Toán học, nền móng Toán học, lý thuyết số, toán rời rạc, giải tích, đại số, hình học, và toán ứng dụng được giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Viện toán học. Ngoài ra, tài liệu ôn tập, ngân hàng đề thi cũng giúp cho sinh viên có cơ sở hệ thống lại các kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập, nghiên cứu.
Hiển thị 1-10 trên 2343 kết quả
 • Nội dung của bài giảng trình bày sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học, khái niệm thống kê học, sự ra đời và phát triển của thống kê học, đối tượng nghiên cứu của thống kê học, một số khái niệm thường dùng trong thống kê học, tổng thể thống kê, đơn vị tổng thể thống kê, tiêu thức thống kê và chỉ tiêu thống kê.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày giá vàng tại Việt Nam 2009 - 2013, khái niệm về điều tra thống kê, yêu cầu của điều tra thống kê, các loại điều tra thống kê, các phương pháp thu thập thông tin thống kê, sai số trong điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê, phân tích và dự báo thống kê.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về số tuyệt đối trong thống kê, số tương đối trong thống kê, các loại số tương đối, số bình quân trong thống kê, các loại số bình quân, điều kiện vận dụng số bình quân và các chỉ tiêu đánh giá độ biến thiên.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về mối liên hệ giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội với phương pháp hồi quy và tương quan, liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức, liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa hai tiêu thức, liên hệ tương quan tuyến tính giữa nhiều tiêu thức (hồi quy bội).

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm dãy số biến động, cấu tạo của dãy số, các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động, mức độ bình quân theo thời gian, lượng tăng (giảm) tuyệt đối, tốc độ phát triển, các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng kinh tế - xã hội.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm và phân loại chỉ số, phương pháp tính chỉ số, chỉ số phát triển, hệ thống chỉ số, vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân và tổng lượng biến tiêu thức.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Hamilton, đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất, định nghĩa và tính chất của cây, cây khung và bài toán cây khung nhỏ nhất, biểu diễn đồ thị trên máy tính, đường đi, chu trình và đồ thị liên thông, một số thuật ngữ cơ bản, định nghĩa đồ thị và giới thiệu về đồ thị.

   kloikloi 07-10-2017 5 1   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về các khái niệm về chu trình Hamilton, đường đi Hamilton, đồ thị Hamilton, thuật toán tìm chu trình Hamilton, tìm đường đi Hamilton, nội dung thực hành, bài tập và tài liệu tham khảo.

   kloikloi 07-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về các mẫu đồ thị thường dùng để test, tài liệu đưa ra 11 mẫu thường dùng để test trong việc thực hành về lý thuyết đồ thị.

   kloikloi 07-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về tổng quát về chức năng xử lý thống kê của excel, statgraphics và spss, thống kê mô tả mẫu và kiểm tra luật chuẩn của mẫu để xử lý thống kê, so sánh 1 – 2 mẫu quan sát bằng tiêu chuẩn t, tiêu chuẩn phi tham số để so sánh nhiều mẫu quan sát độc lập hoặc có liên hệ, phân tích phương sai, phân tích tương quan hồi quy và phân tích phát hiện các nguyên n...

   kloiroong88 05-10-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản