Thư viện Toán học

Toán học được sử dụng trên khắp thế giới như công cụ thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học, kỹ thuật, y học, và tài chính. Toán học ứng dụng, một nhánh toán học liên quan đến việc ứng dụng kiến thức toán học vào những lĩnh vực khác, thúc đẩy và sử dụng những phát minh toán học mới, từ đó đã dẫn đến việc phát triển nên những ngành toán hoàn toàn mới. Tổng hợp các tài liệu tham khảo về Toán học với các chủ đề cụ thể như tổng quan về Toán học, nền móng Toán học, lý thuyết số, toán rời rạc, giải tích, đại số, hình học, và toán ứng dụng được giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Viện toán học. Ngoài ra, tài liệu ôn tập, ngân hàng đề thi cũng giúp cho sinh viên có cơ sở hệ thống lại các kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập, nghiên cứu.
Hiển thị 1-10 trên 2193 kết quả
 • Enrico Fermi (1901–1954) took great delight in astonishing his colleagues with his remarkably accurate predictions of experimental results. . . his “guesses” were really derived from the statistical sampling techniques that he used to calculate with whenever insomnia struck!

   tranthanhkhang93 19-04-2017 0 0   Download

 • Trong bài báo này, trên cơ sở định lí điểm bất động chung cho hai ánh xạ thỏa mãn điều kiện (B) suy rộng trên không gian mêtric, chúng tôi thiết lập và chứng minh một số định lí điểm bất động chung cho hai ánh xạ thoả mãn điều kiện (B) suy rộng trên không gian kiểu-mêtric.

   nguyenthilamha 09-04-2017 1 0   Download

 • Phần hình học sơ cấp giúp sinh viên nhận rõ cách giảng dạy hình học ở trường phổ thông là giảng dạy theo phương pháp tiên đề và nhìn nhận rõ các khái niệm hình học được dạy ở trường tiểu học: Đa giác, khối, diện tích và đo diện tích cắt ghép hình, dựng hình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen24 03-04-2017 10 7   Download

 • Giáo trình Toán sơ cấp được biên soạn dùng làm tài liệu học tập cho các học viên ngành Giáo dục tiểu học hệ đào tạo tại chức và từ xa. Phần 1 giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức và bất phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen24 03-04-2017 14 11   Download

 • (BQ) Part 1 book "Calculus for business, economics, and the social and life sciences" has contents: Functions, graphs, and limits; differentiation - basic concepts; additional applications of the derivative; exponential and logarithmic functions.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Elementary statistics" has contents: Confidence intervals for one population mean, hypothesis tests for one population mean, inferences for two population means, inferences for population proportions, analysis of variance, inferential methods in regression and correlation, Chi-Square procedure.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Elementary statistics" has contents: The nature of statistics, organizing data, descriptive measures, descriptive methods in regression and correlation, probability and random variables, the normal distribution, the sampling distribution of the sample mean.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Introductory statistics" has contents: Inferences for two population means, inferences for population standard deviations, inferences for population proportions, chi square procedures, descriptive methods in regression and correlation, inferential methods in regression and correlation, analysis of variance.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 1 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Introductory statistics" has contents: The nature of statistics, organizing data, descriptive measures, probability concepts, discrete random variables, the normal distribution, the sampling distribution of the sample mean, confidence intervals for one population mean, hypothesis tests for one population mean.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 1 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Fundamentals of algebraic modeling - An introduction to mathematical modeling with algebra and statistics" has contents: A review of algebra fundamentals, graphing, functions, mathematical models in consumer math.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản