Thư viện Vật lý

Vật lý có lẽ là ngành khoa học có từ sớm nhất, và có sớm nhất khi bao gồm cả ngành thiên văn học. Trong hai thiên niên kỷ gần đây, vật lý trở thành một phần của triết học tự nhiên cùng với hóa học, những nhánh cụ thể của toán học, và sinh học, nhưng trong cuộc Cách mạng khoa học bắt đầu từ thế kỷ 17, khoa học tự nhiên đã trở thành một ngành nghiên cứu độc lập. Tổng hợp các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, bài viết nghiên cứu, học tập về vật lý thiên văn, vật lý nguyên tử, phân tử, quang học, vật lý hạt, vật lý vật chất ngưng tụ được giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Tham khảo các tài liệu tổng hợp về Vật lý dưới đây để có kiến thức bao quát và chuyên sâu về ngành Vật lý học.
Hiển thị 1-10 trên 5344 kết quả
 • Chương 5 Trường hấp dẫn thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: định luật Niuton về lực hấp dẫn vũ trụ, trường hấp dẫn, chuyển động trong trường hấp dẫn của trái đất.

   minhmuimui 24-09-2014 9 2   Download

 • Chương 8 Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm năng lượng-công và nhiệt, nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, ứng dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học.

   minhmuimui 22-09-2014 7 1   Download

 • Chương 9 Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những hạn chế của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch, nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học, chu trình carnot,...

   minhmuimui 22-09-2014 3 1   Download

 • Chương 17 Khí thực và chuyển pha thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phương trình trạng thái của khí thực, đường đẳng nhiệt lý thuyết van-der-waals và đường đẳng nhiệt thực nghiệm Andrews, nội năng của khí thực-hiệu ứng Joule Thompson, sự chuyển pha.

   minhmuimui 22-09-2014 1 0   Download

 • Chương 3 Động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khối tâm, chuyển động của vật rắn, phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, momen động lượng của hệ chất điểm, định luật bảo toàn momen động lượng, con quay trụ...

   minhmuimui 22-09-2014 1 1   Download

 • Chương 2 Động lực học chất điểm thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các định luật Niuton, chuyển động tương đối với các nguyên lý Galile, một số loại lực cơ học, động lượng của chất điểm, định luật bảo toàn động lượng của hệ chất điểm, momen động lượng.

   minhmuimui 22-09-2014 5 4   Download

 • Chương 1 Động học chất điểm thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những khái niệm mở đầu, vận tốc, gia tốc, một số dạng chuyển động cơ đặc biệt, tổng hợp vận tốc và gia tốc.

   minhmuimui 22-09-2014 5 4   Download

 • Chương 8-9 Dao động và sóng cơ thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: dao động cơ điều hòa, dao động cơ tắt dần, dao động cơ cưỡng bức, phân tích các dao động cơ, năng lượng của sóng cơ,...

   minhmuimui 22-09-2014 1 0   Download

 • Chương 4 Cơ năng và trường lực thế thuộc bài giảng Vật lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: công và công suất, năng lượng, động năng, va chạm xuyên tâm, trường lực thế, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế.

   minhmuimui 22-09-2014 1 1   Download

 • Chương 13 Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố thuộc bài giảng "Vật lý đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những đặc trung cơ bản của khí lý tưởng cổ điển, phương trình trạng thái của khí lý tưởng, thuyết động học phân tử, các định luật phân bố phân tử.

   minhmuimui 22-09-2014 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản