Thư viện Vật lý

Vật lý có lẽ là ngành khoa học có từ sớm nhất, và có sớm nhất khi bao gồm cả ngành thiên văn học. Trong hai thiên niên kỷ gần đây, vật lý trở thành một phần của triết học tự nhiên cùng với hóa học, những nhánh cụ thể của toán học, và sinh học, nhưng trong cuộc Cách mạng khoa học bắt đầu từ thế kỷ 17, khoa học tự nhiên đã trở thành một ngành nghiên cứu độc lập. Tổng hợp các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, bài viết nghiên cứu, học tập về vật lý thiên văn, vật lý nguyên tử, phân tử, quang học, vật lý hạt, vật lý vật chất ngưng tụ được giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Tham khảo các tài liệu tổng hợp về Vật lý dưới đây để có kiến thức bao quát và chuyên sâu về ngành Vật lý học.
Hiển thị 1-10 trên 843 kết quả
 • (BQ) Part 2 book "Quantitative finance for physicists an introduction" has contents: Nonlinear dynamical systems, scaling in financial time series, option pricing, portfolio management, portfolio management, agent based modeling of financial markets.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Quantitative finance for physicists an introduction" has contents: Introduction, financial markets, probability distributions, stochastic processes, time series analysis, fractals.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 1 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Teaching physical education" has contents: The practice style, issues common to all teaching styles, the guided discovery style, the learner designed individual program style, designing subject matter, a review of spectrum research, the spectrum,...and other contents.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Teaching physical education" has contents: Key factors that shape all teaching, an overview, the anatomy of any teaching style, feedback, cognition, the practice style.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 0 0   Download

 • Lecture Physical modeling in MATLAB has contents: Variables and values, scripts, loops, vectors, functions, zero-finding, functions of vectors, ordinary differential equations, systems of ODEs, second-order systems, optimization and interpolation,...and other contents.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Evidence based physical diagnosis" has contents: The heart, selected cardiac disorders, abdomen, extremities, neurologic examination, selected neurologic disorders, examination in the intensive care unit.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Evidence based physical diagnosis" has contents: What is evidence based physical diagnosis, diagnostic accuracy of physical findings, using the tables in this book, reliability of physical findings, mental status examination, stance and gait, jaundice,...and other contents.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Physical examination of the spine and extremities" has contents: Physical examination of the cervical spine and tem porom andibular joint; examination of gait; physical examination of the hip and pelvis; physical examination of the knee,...and other contents.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Physical examination of the spine and extremities" has contents: Physical examination of the shoulder, physical examination of the elbow, physical examination of the wrist and hand.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 2 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Fusion physics" has contents: Plasma heating and current drive by neutral beam and alpha particles, plasma–wall interactions, helical confinement concepts, inertial fusion energy, the broader spectrum of magnetic configurations for fusion.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản