Thư viện Vật lý

Vật lý có lẽ là ngành khoa học có từ sớm nhất, và có sớm nhất khi bao gồm cả ngành thiên văn học. Trong hai thiên niên kỷ gần đây, vật lý trở thành một phần của triết học tự nhiên cùng với hóa học, những nhánh cụ thể của toán học, và sinh học, nhưng trong cuộc Cách mạng khoa học bắt đầu từ thế kỷ 17, khoa học tự nhiên đã trở thành một ngành nghiên cứu độc lập. Tổng hợp các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, bài viết nghiên cứu, học tập về vật lý thiên văn, vật lý nguyên tử, phân tử, quang học, vật lý hạt, vật lý vật chất ngưng tụ được giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Tham khảo các tài liệu tổng hợp về Vật lý dưới đây để có kiến thức bao quát và chuyên sâu về ngành Vật lý học.
Hiển thị 1-10 trên 862 kết quả
 • Abstract We present the results of an experiment aimed at comparing the effects of different background radiation environments on metabolism and responses to γ-rays and cycloheximide of cultured mammalian cells.

   tranthanhkhang93 24-04-2017 0 0   Download

 • The material in this book, which is the result of a 10-year experience obtained in teaching courses related to radiation measurements at the University of Missouri-Rolla, is intended to provide an introductory text on the subject. It includes not only what I believe the beginner ought to be taught but also some of the background material that people involved in radiation measurements should have.

   tranthanhkhang93 24-04-2017 1 1   Download

 • Here wwe shall treat the laws of spontaneous radioactive decay inde-pendently of the emission accompanying the transformation. This can be done because it happens that the law of decay is independent of the mechanism of the transformation.

   tranthanhkhang93 24-04-2017 0 0   Download

 • The study of Nuclear reactions parallels the familiar study of chemical reactions. Most of the root ideas of chemistry are fundamental for the Nuclear physicist.

   tranthanhkhang93 24-04-2017 0 0   Download

 • At the end of world War II many physicists who had been mobilized for the war effort returned to university work and to pure research; a great number of them had worked on nuclear problems and were anxious to resume investigations in this field.

   tranthanhkhang93 24-04-2017 0 0   Download

 • This manual is written to help students learn as much as possible about radiation and some of the concepts key to nuclear and particle physics. This manual in particular is written to guide you through a laboratory experiment set-up.

   tranthanhkhang93 24-04-2017 1 1   Download

 • This manual is written to help the instructors as much as to help the students. The set-up of the manual itself is to assist you get a laboratory experiment or classroom demonstration set-up and run. We also try to help with the student learning but we can’t guarantee it every time.

   tranthanhkhang93 24-04-2017 0 0   Download

 • Chương 6: Giới thiệu tóm lược về nhà máy điện hạt nhân trình bày các nội dung chính sau: Thông tin về Điện hạt nhân, các công nghệ lò phản ứng: nước áp lực, nước sôi, Candu, tải nhiệt bằng khí và lò tái sinh, một số vấn đề về an toàn hạt nhân, Nhà máy ĐHN đầu tiên của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   tranthanhkhang93 24-04-2017 4 1   Download

 • Chương 5: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt của PGS.TS Nguyễn Nhị Điền gồm các nội dung chính: Cấu trúc của lò phản ứng, nguyên lí hoạt động của lò phản ứng, nguyên liệu lò phản ứng. Mời các bạn tham khảo!

   tranthanhkhang93 24-04-2017 3 1   Download

 • Các ứng dụng của lò phản ứng nghiên cứu được phân ra 4 nhóm: Các ứng dụng chiếu xạ, thử vật liệu và thanh nhiên liệu cho lò công suất, sử dụng chùm nơtron ngoài lò, phát triển nguồn nhân lực. TỪ 4 nhóm chính đó Có thể phân ra 3 loại ứng dụng chính là ứng dụng năng lượng, phi năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực.

   tranthanhkhang93 24-04-2017 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản