Thư viện Khoa Học Xã Hội

Khoa học xã hội là một trong những khối ngành thu hút được sự quan tâm của nhiều người và của nhiều sinh viên. Khoa học xã hội bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới như: Ngôn ngữ học, lịch sử, văn hoá, Tâm lý học, Giáo dục học hay các chuyên ngành về Chính trị học. Với cách sắp xếp tài liệu khoa học, hợp lý, phù hợp với nhiều chuyên ngành đào tạo của các trường ĐH-CĐ khối Khoa học xã hội hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc tìm thấy tài liệu mình cần.
Hiển thị 1-10 trên 36421 kết quả
 • Nguyên lý về sự phát triển do thầy Hoàng Thanh Xuân biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm phát triển, tính chất của sự phát triển, ý nghĩa phương pháp luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   thanhxuan-dinhhoa 21-07-2017 2 2   Download

 • Bài cuối kỳ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ giúp bạn đọc nắm được các thuật ngữ, định nghĩa, hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm của lãnh đạo, quan lý nguồn lực, tạo sản phẩm, đo lường, phân tích và cải tiến.

   2907199501 20-07-2017 0 0   Download

 • Tài liệu "Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập" sẽ giúp các bạn nắm được Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn, các tính chất chung của mâu thuẫn, quá trình vận động của mâu thuẫn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   thanhxuan-dinhhoa 20-07-2017 1 0   Download

 • Tài liệu "Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến" trình bày nội dung chính như sau: Khái niệm, tính chất của các mối liên hệ, ý nghĩa phương pháp luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   thanhxuan-dinhhoa 19-07-2017 4 2   Download

 • Vật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chất trình bày những nội dung chính sau: Phạm trù vật chất là gì? phương thức và hình thức tồn tại của vật chất, tính thống nhất vật chất của thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   thanhxuan-dinhhoa 18-07-2017 3 1   Download

 • Vấn đề ý thức trong triết học Mác – Lênin trình bày những nội dung sau: Ý thức là gì, nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội của ý thức, quan hệ giữa vật chất và ý thức...Mời các em cùng tham khảo

   thanhxuan-dinhhoa 18-07-2017 2 0   Download

 • Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc , chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.

   thajme0cp 17-07-2017 0 0   Download

 • Trong cõi do GS. Trần Quốc Vượng biên soạn trình bày như sau: Vài suy nghĩ tản mạn về trống đồng, mấy ý kiến về trống đồng và tâm thức Việt cổ, từ huyền tích đến lịch sử (mấy vấn đề phương pháp luận và phương pháp cụ thể),...Mời các bạn cùng tham khảo!

   nguyendt04 17-07-2017 0 0   Download

 • Tài liệu "chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở" gồm 6 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề lý luận chính trị chung và 3 chuyên đề về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được định hướng dùng cho các lớp bồi dưỡng Chuyên đề do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ cơ sở thực hiện.

   voducanh22 12-07-2017 3 1   Download

 • Cuốn sách trình bày những nét chính yếu chặng đường lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào từ năm 1930 đến 2017; nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng mỗi nước trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng s...

   thanhtrung06 05-07-2017 122 70   Download

Đồng bộ tài khoản