Thư viện Giáo dục học

Giáo dục học là môn khoa học nghiên cứu về việc dạy và học. Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, Giáo dục đại học, Giáo dục nghề... là những phần nằm trong hệ thống giáo dục học. Giảng dạy Giáo dục học các bạn cần phải nắm vững các thể loại về giáo dục như: lý thuyết giáo dục, tâm lý học giáo dục, tư duy sáng tạo. Trong đó lý thuyết giáo dục bao gồm những tài liệu đặc sắc như: giáo dục học đại cương, lý luận dạy học. Trong tâm lý học giáo dục và tư duy sáng tạo có các tài liệu về tâm lý giảng dạy, tâm lý học sinh... Tổng hợp các giáo trình và bài giảng, tài liệu về Giáo dục học sẽ giúp bạn có thêm tài liệu phục vụ cho việc học tập cũng như nghiên cứu của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 2612 kết quả
 • Nội dung của tài liệu mô tả nghề nghiệp của ngành quản trị kinh doanh, xác định hệ thống năng lực/khả năng nghề nghiệp dựa vào các công việc mô tả trong Mục a, khoản 1, phân tích năng lực trong Khoản 2 về các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cá nhân cần có, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đã phân tích theo năng lực, định lượng các kiến thức, kỹ năng.

   kloikloi 12-10-2017 2 1   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày tổng quát về chương trình kỹ năng giảng dạy, lớp học nhỏ và thiết lập lớp học nhỏ, những ý kiến phản hồi về lớp học, hình thức giáo án lớp học, nhận xét về chương trình, lời giới thiệu về thực hành mang tính chất phản hồi, tài liệu tham khảo về chương trình, các cách dạy và học hiệu quả.

   kloikloi 12-10-2017 4 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về khả năng học tập, động lực học tập và thái độ học tập, các thành phần cơ bản để học tập tốt, cách học cũng như khả năng phát triển tư duy, những bí quyết để học tập hiệu quả và tăng cường trí nhớ, tối ưu hóa sức mạnh não bộ, cân bằng hoạt động não bộ.

   kloikloi 12-10-2017 1 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về dạy học vi mô, phương pháp dạy học vi mô trong soạn giảng, thiết kế kế hoạch bài dạy, thực hành tập giảng, thực hành chính khóa, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, quy trình soạn bài giảng dạy học vi mô và những điều cần lưu ý trong dạy học vi mô.

   kloikloi 07-10-2017 1 1   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày 5 chuyên đề về giảng dạy với các nội dung cụ thể: phương pháp dạy học cho người lớn, lập kế hoạch bài giảng, phương pháp thuyết trình, phương pháp thảo luận nhóm, hướng dẫn các kỹ thuật thảo luận nhóm, phương pháp giảng dạy thực hành.

   kloikloi 07-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về nghiên cứu khoa học, các vấn đề khoa học trong nghiên cứu khoa học, các giả thuyết khoa học trong nghiên cứu khoa học, cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập thông tin, các hình thức công bố kết quả nghiên cứu, luận văn khoa học và ngôn ngữ khoa học.

   kloiroong88 05-10-2017 2 1   Download

 • Nội dung của đề cương bài giảng giới thiệu các khái niệm và bản chất logic của nghiên cứu khoa học, phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, thu thập và định hướng xử lý thông tin, trình tự thực hiện đề tài và hướng dẫn cách viết, trình bày luận văn thạc sĩ và kỹ năng thuyết trình.

   kloiroong88 05-10-2017 6 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về nghiên cứu khoa học, lịch sử của nghiên cứu khoa học, vai trò và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong lịch sử nhân loại, cách suy nghĩ như nhà khoa học, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, tên đề tài nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu và các loại nghiên cứu.

   kloiroong88 04-10-2017 2 1   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về mục tiêu đào tạo, khối lượng kiến thức toàn khóa, tiến trình đào tạo, khung đào tạo thạc sỹ nghiên cứu chuyên ngành y học dự phòng và tóm tắt nội dung các môn học của chương trình đào tạo thạc sỹ nghiên cứu y học dự phòng.

   roongkloi1994 02-10-2017 1 0   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về học phần Sức khỏe môi trường cơ bản và phòng chống thảm họa thuộc chương trình đào tạo cử nhân ngành Y tế công cộng và tầm quan trọng của việc vận dụng phương pháp dạy - học dựa trên tình huống nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

   roongkloi1994 02-10-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản