Thư viện Lịch sử - Văn hoá

Lịch sử - Văn hóa là 2 mảng để tài có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau. Trong quá trình phát triển của văn hóa có sự tác động của lịch sử và ngược lại. Tập hợp tất cả các tài liệu đặc sắc về Lịch sử - Văn hoá như: Giáo trình lịch sử đại cương, tài liệu về Phong tục-Tập quán Việt Nam, đề cương lịch sử - văn hóa của Việt Nam và thế giới, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Văn hóa Nhật Bản, Văn hóa Trung Quốc, Văn hóa Việt... cho phép bạn tìm kiếm và tải các tài liệu về lịch sử - văn hóa đặc sắc một cách dễ dàng. Cùng tham khảo các tài liệu Lịch sử - Văn hóa có sẵn phía dưới các bạn nhé.
Hiển thị 1-10 trên 2520 kết quả
 • Trong cõi do GS. Trần Quốc Vượng biên soạn trình bày như sau: Vài suy nghĩ tản mạn về trống đồng, mấy ý kiến về trống đồng và tâm thức Việt cổ, từ huyền tích đến lịch sử (mấy vấn đề phương pháp luận và phương pháp cụ thể),...Mời các bạn cùng tham khảo!

   nguyendt04 17-07-2017 0 0   Download

 • Cuốn sách trình bày những nét chính yếu chặng đường lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào từ năm 1930 đến 2017; nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng mỗi nước trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng s...

   thanhtrung06 05-07-2017 162 102   Download

 • Đình Bảng có cả cụm di tích văn hóa, nhất là những di tích về thời Lý, tạo thành một khu lưu niệm độc đáo, âm vang lịch sử, có tầm cỡ quốc gia, đủ cả: Đình, Đền, Chùa, Lăng, Tẩm .... đặc trưng của văn hóa làng Việt Nam.

   hoangnguyentarus 01-07-2017 3 1   Download

 • Thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Với diện tích gần 400 km2, độ cao 1.500 mét, thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm, thích hợp là một thành phố nghỉ dưỡng và du lịch.

   hoangnguyentarus 01-07-2017 8 4   Download

 • Phải chăng bộ môn Lịch sử cần phải đổi mới trong cách dạy và cách học để để mỗi bài giảng không còn là những kiến thức nặng nề với con số và sự kiện. Và một phần không thể thiếu để hỗ trợ giáo viên là “ các biện pháp nâng cao hiệu quả bài học lịch sử”. Đây là những biện pháp cơ bản nhất nhằm đáp ứng yêu cầu cải thiện một giờ học lịch sử hiện nay.

   quynhlovely1990 30-06-2017 5 3   Download

 • Chủng tộc là một quần thể hay tập hợp quần thể người được phân biệt bởi những đặc điểm di truyền về hình thái sinh lí, mà nguồn gốc và quá trình hình thành liên quan đến một vùng địa vực nhất định.

   phuanhphu 26-06-2017 4 1   Download

 • Cộng đồng tộc người là một tập đoàn người được hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất định, gắn bó với nhau bởi các quan hệ xã hội trên các lĩnh vực nguồn gốc, ngôn ngữ, lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, tâm lý theo những đặc trưng, tiêu chí chung nhất định.

   phuanhphu 26-06-2017 5 1   Download

 • Bài giảng giúp cho Học viên nắm được những kiến thức cơ bản về tình hình quan hệ DT, sắc tộc trên thế giới và ở VN hiện nay. Từ đó làm cơ sở góp phần quán triệt, thực hiện tốt chính sách DT của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

   phuanhphu 23-06-2017 4 2   Download

 • Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức câm thiết về về quá trình hình thành và phát triển của Dân tộc Việt Nam, các đặc điểm của Dân tộc Việt Nam, làm cơ sở cho học tập, nghiên cứu tại trường, góp phần nâng cao trình độ tay nghề trong quán triệt và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

   phuanhphu 23-06-2017 4 1   Download

 • Nghiên cứu và tìm hiểu về các hình thức cộng đồng tộc người trên thế giới và ở Việt Nam về nguồn gốc lịch sử, quá trình hình thành, đặc điểm các hình thức cộng đồng và các tiêu chí để phân định tộc người. Trên cơ sở đó tìm hiểu về các đặc trưng, đặc điểm và xu hướng biến đổi các tộc người ở Việt Nam.

   phuanhphu 23-06-2017 5 2   Download

Đồng bộ tài khoản