Thư viện Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học là khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ và cách sử dụng lời nói của con người. Ngữ âm học, âm vị học, ngữ dụng học, ngữ pháp chức năng, ngữ nghĩa học, ngôn ngữ học chức năng, ngữ pháp tạo sinh, ngôn ngữ học lịch sử, ngôn ngữ học điều trị, từ vựng Tiếng Việt... là những môn học thuộc Ngôn ngữ học. Tổng hợp các tài liệu học tập hay về ngôn ngữ học như: bài giảng ngôn ngữ học, đề thi ngôn ngữ học, giáo trình ngôn ngữ học, đề tài nghiên cứu hay về Các quy luật ngôn ngữ, sự hình thành và ứng dụng ngôn ngữ sẽ giúp bạn hoàn thành tốt chương trình học của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 1308 kết quả
 • Nhóm Việt là một trong những bút nhóm văn chương nổi bật nhất trong dòng văn học yêu nước ở thành thị miền Nam 1965 - 1975. Ở mảng truyện ngắn, nhóm Việt gồm những cây bút tiêu biểu: Trần Hữu Lục, Trần Hồng Quang, Trần Duy Phiên, Huỳnh Ngọc Sơn, Tiêu Dao Bảo Cự, Võ Trường Chinh. Họ đều là những cây bút trẻ, tài năng.

   nguyenthilamha 09-04-2017 0 0   Download

 • Bài viết khái quát các ý kiến đi trước về hiện tượng chuyển loại của từ trong tiếng Việt. Trên cơ sở đó, người viết tập trung phân tích các đặc trưng về mặt ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa của từ chuyển loại trong sự so sánh với từ đồng âm và đa nghĩa.

   nguyenthilamha 09-04-2017 2 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Space in language and cognition" has contents: Beyond language - frames of reference in wayfinding and pointing; language and thought, frames of reference, linguistic diversity,...and other contents.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 7 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Space in language and cognition" has contents: The intellectual background - Two millennia of Western ideas about spatial thinking, frames of reference, linguistic diversity, diversity in mind - Methods and results from a cross-linguistic sample.

   bautroibinhyen21 14-03-2017 8 2   Download

 • Trong bài viết này áp dụng cách tiếp cận chức năng dựa trên lí thuyết giao tiếp và ngữ dụng học để đưa người phát ngôn vào trung tâm của việc miêu tả, phân tích ý nghĩa và chức năng của từ Đây. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   hetiheti 06-03-2017 4 1   Download

 • Trong những năm gần đây, vấn đề "thời, thể, tình thái" gắn với sự hành chức của các phó từ "đã, đang và sẽ" được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, giữa các tác giả, vẫn có những điểm chưa thống nhất, thậm chí trái ngược nhau. Trong bài viết sẽ trình bày một và ý kiến về phó từ "đang", hy vọng góp thêm một tiếng nói làm sáng tỏ vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   hetiheti 06-03-2017 3 0   Download

 • Bài viết phân tích những vị từ thị giác (nhìn, thấy, xem, trông) làm cơ sở để tiếp cận các vị từ đại diện cho các nhóm khác (nghe, sờ, ngửi, nếm và thấy). Tất nhiên, những vị từ cùng nhóm vừa chia sẻ những đặc trưng của các vị từ tiêu biểu vừa phân biệt về mặt từ vựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   hetiheti 06-03-2017 4 0   Download

 • Về nguồn gốc của dãy âm mũi Việt hiện nay, về quy luật biến đổi của dãy âm đầu mũi và tiền thanh đầu Tiền Việt - Mường, quá trình biến đổi của dãy âm đầu mũi và tiền thanh đầu Tiền Việt - Mường. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   hetiheti 06-03-2017 5 0   Download

 • Nghiên cứu nghĩa của tục ngữ cần đi theo hai hướng: tìm hiểu văn bản và tìm hiểu sự vận dụng văn bản đó trong thực tế giao tiếp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Về ngữ cảnh vận dụng, cấu trúc văn bản và nghĩa của một câu tục ngữ".

   hetiheti 06-03-2017 9 0   Download

 • Bài viết trình bày về các nội dung: Những khuynh hướng ngữ pháp khác nhau trong việc miêu tả bình diện kết học của câu, hướng đến một giải pháp miêu tả cấu trúc câu tiếng Việt theo quan điểm của ngữ pháp ngữ nghĩa. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   hetiheti 06-03-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản